Začtěte se do rozhovorů s lektory,

mentory a učiteli.

Seznamte se s šetrnými projekty

a inovativním podnikáním.