7 jedinečných knih, které navždy změní tvůj pohled na život

Publikováno uživatelem

Dnes se s vámi chci podělit o sedm výjimečných knih, které postupně – jedna za druhou – zformovaly můj pohled na svět. Níže popisované knížky pro mě rozhodně znamenají mnohem víc než ony „klasické Self-Help Books“, tedy tituly z oblasti osobního rozvoje. Autoři knih z tohoto seznamu jsou jedni z nejpokrokovějších myslitelů a podnikavců dnešní doby – vizionáři a lídři v oblasti posunu vědomí. Jejich brilantní myšlenky mi pomohly lépe pochopit, jakou roli sehráváme my lidé na této krásné modré planetě.

Každá z uvedených knih pro mě představuje pomyslný kousek mozaiky, jež zapadl na své místo a zodpověděl některou z mých důležitých otázek ohledně zdraví, morálky, vědy, náboženství, spirituality, role jednotlivce ve společnosti, kultury, ekologie… Dalším důvodem, proč stojí za to pročíst každou z těchto knížek, je fakt, že pokrokové myšlenky v nich obsažené dnes žijí dál svým životem:

 • Můžete se trvale napojit na mezinárodní komunity čtenářů, které se kolem těchto sedmi knížek vytvořily.
 • S ostatními čtenáři můžete sdílet své názory a dál sledovat pokrokové myšlenky autorů nebo je přímo kontaktovat.
 • Chcete-li jít ještě více do hloubky, můžete absolvovat některý z online kurzů autorů těchto knížek.

Knihy, které rozšíří vaše vědomí

Buďte ale obezřetní – tyto knížky mají potenciál radikálně rozšířit vaše nazírání na realitu. Pokud si nepřejete, aby něco vyrušilo váš současný „mindset“, pak si přečtěte raději něco jiného. Po přečtení těchto knížek se totiž může stát, že se váš život zkomplikuje, protože:

FILTRUJ VODU BEZ PLASTŮ

s Binchio aktivním uhlím špičkové kvality, které absorbuje z vody chlór a další nečistoty. Udělej další krůček pro zdravější planetu.

Zjistit více

 • začnete tvrdě zpochybňovat mnohá neotřesitelná pravidla a hodnoty, kterými jste se doposud v životě řídili,
 • s některými lidmi si přestanete rozumět,
 • stanete se méně náboženští a dogmatičtí, a naopak budete více inklinovat k (nenáboženské) spiritualitě,
 • pocítíte potřebu denní spirituální praxe, jako například meditace, jóga, qigong nebo mindfulness,
 • začnete si pokládat „zvláštní otázky“, které vám doposud přišly jako „teoretizování“, například „Jaké je mé poslání? Co mám tady – na Zemi – vlastně dělat?“
 • uvěříte, že vaše mysl dokáže uzdravovat a utvářet vnější realitu,
 • budete chtít žít více ekologicky a udržitelně,
 • mnohé věci, které jste doposud považovali za nezbytné pro své fungování, vám přijdou zbytečné,
 • začnete se intenzivně zajímat o svůj vnitřní rozvoj a budete méně lpět na svém zevnějšku,
 • finanční bohatství a klasická kariéra přestanou být vaší prioritou č. 1,
 • stanete se méně soutěživí a budete hledat způsoby, jak dělat více pro dobro Celku,
 • bude vás to táhnout k tomu žít více nekonvenčně.

Tak a můžeme se do toho pustit! Čtěte tyto neobyčejné knihy a pozorujte, jaké změny u vás vyvolají brilantní myšlenky jejich autorů.

# 1. Kvantový doktor od Amita Goswamiho  

 • Hlavní témata knížky: zdraví, věda uvnitř vědomí, propojení východní a západní moudrosti v medicíně, léčbě a prevenci
 • Jak kniha změnila můj pohled na realitu: Objevil jsem fascinující principy kvantového nazírání na realitu v oblasti myšlení, zdraví, životního stylu, práce i podnikání.
Kvantový doktor od Amita Goswamiho

Kniha Kvantový doktor od Amita Goswamiho

Profesor Amit Goswami je jedním z globálních lídrů, jež prosazují odklon od materialistické vědy směrem k vytváření tzv. nové vědy zahrnující vědomí (angl. science within consciousness). Nová věda pokládá za základní stavební složku reality nikoli hmotu, ale vědomí. Základem veškerého bytí (včetně lidského těla) je vědomí. Tento nový náhled na vědu A. Goswami v knize Kvantový doktor fascinujícím způsobem aplikuje na oblast medicíny a prevence. A. Goswami konstatuje, že v konvenční „západní“ medicíně – stejně jako v dalších vědeckých oborech – v současné době ještě pořád přetrvává zastaralý materialistický světonázor, dle něhož je základem všeho a jedinou poznatelnou realitou hmota (v tradičním chápání). Tento materialistický pohled na medicínu a zdraví ale nedokáže uspokojivě vysvětlit v současné době tisíce a tisíce zdokumentovaných „anomálních“ jevů a zvláštností při léčbě nemocí, z nichž nejznámější jsou případy spontánního uzdravení pacientů nebo léčba efektem placebo.

Klíčová myšlenka knihy Kvantový doktor pro mě:

Důsledkem materialistického pojetí reality je, že lékaři praktikují „strojovou medicínu“, kdy lidský organismus vnímají jenom jako mechanismus, stroj. Odmítají při léčbě využívat komponenty, s nimiž pracuje alternativní medicína (vědomí, mysl, životní energie…). Kdyby konvenční západní medicína přijala poznání, že naše fyzické tělo není jediným tělem, které máme a které se má (a dá) léčit, od základu by se změnil celý přístup společnosti k léčbě a vůbec… ke zdraví.

Podrobnější recenzi knihy Kvantový doktor najdete na našem blogu.

Jak se spojit s dalšími myšlenkami autora knihy Kvantový doktor:

Své průlomové myšlenky dnes sdílí první kvantový aktivista Amit Goswami s širokou komunitou svých příznivců zejména na své oficiální webové stránce (kde najdete i jeho online workshopy) a stránce filmu Kvantový aktivista, kde se můžete přidat k velmi zajímavé stejnojmenné facebookové skupině. Podrobnou recenzi volně dostupného dokumentu Kvantový aktivista najdete také na našem blogu.

# 2. Stručná historie všeho od Kena Wilbera

 • Hlavní témata knížky: evoluce lidského vědomí, mysl, jednotlivec a společnost, budoucnost lidstva, kultura, ekologie, psychologie, spiritualita, morálka
 • Jak kniha změnila můj pohled na realitu: Díky seznámení se s Kenovou Integrální teorií (viz níž) jsem plně pochopil, co znamená vnímat svět holisticky.

Klíčová myšlenka knihy Stručná historie všeho pro mě:

Jak jsme psali na jiném místě, lidé s holistickým myšlením jednají dle přesvědčení, že vše se vším souvisí. Na situace se vždy dívají z různých uhlů pohledů. Jsou to výjimeční lídři a tvůrci, protože je charakterizuje sjednocující myšlení, pokora a respekt k jiným. Ken Wilber je pravděpodobně nejznámějším a nejcitovanějším americkým myslitelem současnosti. Někdy bývá žertovně označován i jako „Einstein vědomí“.  Ken je autorem slavné Integrální teorie a Integrační vize. Integrální teorie je jedna z nejkomplexnějších teorií, jež vysvětluje, jak my lidé zažíváme a poznáváme realitu. Z desítek knih, které Ken napsal, je právě Stručná historie všeho tou nejčtenější a nejpřístupnější pro širokou veřejnost.

Mé oblíbené pasáže z knížky Stručná historie všeho:

Kniha Stručná historie všeho od Kena Wilbera

Kniha Stručná historie všeho od Kena Wilbera

„Dnes jsou k dispozici všechny díly skládačky. Potřebujeme jenom vizi schopnou tyto díly složit skutečně holistickým způsobem. Obecná představa spočívá prostě v tom, že potřebujeme cvičit tělo, mysl, duši a ducha – a to v rámci ‚já‘, kultury i přírody. Bude-li mít tento typ integrační vize úspěch, lze ho bezprostředně aplikovat na obchod, vzdělávání, medicínu, péči o zdraví, politiku, kulturní studie, psychologii, rozvoj člověka – řekl bych, že výčet je v podstatě nekonečný.“          

„Mnoho kosmologů trpí materialistickými předsudky. Automaticky předpokládají, že fyzikální kosmos představuje nejreálnější dimenzi, a tak vše ostatní vysvětlují prostřednictvím vztahování právě k této materiální úrovni. Jak nemilosrdný přístup! Celý Kosmos roztříštit o zeď redukcionismu a s výjimkou fyzikální sféry nechat všechny ostatní sféry vykrvácet přímo před našima očima! Cožpak lze takto nakládat s Kosmem?“

Jak se spojit s dalšími myšlenkami autora knihy Stručná historie všeho:

Staňte se součástí velké mezinárodní komunity, jež sdílí Kenovu Integrální vizi nové globální kultury – na jeho velice povedených stránkách Integral Life se můžete naučit, jak využít Integrální teorii v životě. Rovněž se můžete přihlásit do některého z online kurzů Kena Wilbera pro trénink holistického myšlení v různých oblastech, jako například vztahy, psychologie, spiritualita atd.

# 3. Hovory s Bohem od Neala Donalda Walshe

 • Hlavní témata knížky: spiritualita, náboženství, víra, vztahy, smysl života, štěstí, morálka
 • Jak kniha změnila můj pohled na realitu: Každý člověk je schopen vést dialog s Bohem, pokud ví, jakými cestami Bůh k člověku promlouvá. Nebe ani peklo nepředstavují žádné „jiné světy“, jsou to jednoduše přístupy k Životu. Bůh, Člověk a Život jsou vlastně synonyma. Proto člověk není podřízený Bohu. Bůh a člověk jsou rovnocenní, jsou partneři.

„Na podzim roku 1992 – bylo to někdy kolem Velikonoc, jak si vzpomínám – se v mém životě stala nezvyklá událost. Bůh k vám začal promlouvat. Skrze mě. Nechte mě to vysvětlit.“ Takto začíná své vyprávění autor světového bestselleru – knižní série Hovorů k Bohu, Neale Donald Walsch.

Hovory s Bohem od Neala Donalda Walshe

Kniha Hovory s Bohem od Neala Donalda Walshe

V knize Hovory s Bohem se diskutují všechna důležitá životní témata, s nimiž se během života nevyhnutelně potkáváme, ale často jim vůbec nerozumíme – láska, smysl života, vztahy, štěstí, víra, dobro a zlo, hřích, odpuštění, vznik světa, nebe, peklo. N. D. Walsch se ve svém dialogu s Bohem nevyhýbá ani „světským“ tématům jako kariéra, finanční zabezpečení, děti, manželství. A také přímo řeší témata, jimž se organizovaná náboženství často vyhýbají – sex, homosexualita, mimozemský život, reinkarnace, vznik světa a evoluce.

Jak se spojit s dalšími myšlenkami autora knihy Hovory k Bohu:

D. Walsch byl krátce po vydání první knihy ze série Hovory k Bohu zavalen dopisy čtenářů z celého světa (prý jich už obdržel více než 100 000). Aby bylo možné zvládnout tuto ohromnou čtenářskou odezvu, Neale společně se svými přáteli založil několik globálních platforem pro sdílení svého odkazu: nadaci Conversations with God Foundation, vlastní autorský web nebo inspirativní projekt Nový příběh lidství pro vytváření nového kulturního příběhu naší planety. V češtině lze dílo N. D. Walshe lépe poznávat návštěvou stránek Hovory s Bohem.

# 4. Revoluce vědomí od Ervina László, Stanislava Grofa a Petra Russela

 • Hlavní témata knížky: vědomí a vnitřní transformace, věda, náboženství vs. spiritualita, psychologie, jednotlivec a společnost, ekologie, řešení globálních výzev lidstva
 • Jak kniha Revoluce vědomí změnila můj pohled na realitu: Díky působivým argumentům všech tří myslitelů založeným na jejich celoživotních výzkumech a zkušenostech jsem pochopil, jak zásadní je rozdíl mezi náboženstvím a spiritualitou, dogmatickou vědou a svobodnou vědou.

Má oblíbená pasáž z knížky Revoluce vědomí:

„Dnešní svět potřebuje více spirituality, nikoliv náboženství. Spiritualita je soukromá záležitost, odrážející vztah mezi jedincem a vesmírem. Náboženství oproti tomu představuje organizovanou aktivitu, která vyžaduje zvláštní místo a systém jmenovaných, hierarchicky uspořádaných zprostředkovatelů.“

Autoři během svého třídenního dialogu konstatují, že i dnes si většina lidí pořád zaměňuje náboženství se spiritualitou.

Kniha Revoluce vědomí od E. László, S. Grofa a P. Russela

Kniha Revoluce vědomí od E. László, S. Grofa a P. Russela

Hlavním cílem tradičních náboženských praktik ale zdaleka není dospět k prožitkům transformačního charakteru. Nýbrž naopak – osobní spirituální prožitky, zprostředkované třeba meditací, jsou ve skutečnosti pro organizovaná náboženství spíše hrozbou. Peter Russel zdůrazňuje, že náboženství vychází z učení, které bohužel není nikdy přijímáno na stejné úrovni vědomí, na níž je předáváno. To způsobuje, že při předávání poznání se z něho něco nevyhnutně vytrácí. To, o co bychom se raději měli snažit, je návrat ke zdroji založeném spíše na osobní zkušenosti než na dogmatu. Hluboká transformace vědomí jednotlivce je nesmírně důležitá, protože je vždy ve prospěch Celku – ať už si to daný člověk uvědomuje, nebo nikoli.

Podrobnější recenzi knihy Revoluce vědomí najdete na našem blogu.

Jak se spojit s dalšími myšlenkami autorů knihy Revoluce vědomí:

Našincům bude jistě nejbližší dílo Stanislava Grofa, amerického psychiatra českého původu, který se zabývá výzkumem mimořádných stavů vědomí již přes 50 let. Je spoluzakladatelem odvětví transpersonální psychologie, které má silné zázemí a podporu také u nás. S komunitou příznivců myšlenek Stanislava Grofa se můžete nejlépe seznámit, navštívíte-li nadcházející transpersonální konferenci v Praze nebo facebookovou skupinu České transpersonální společnosti. Chcete-li jít hlouběji a zjistit, co je to transpersonální psychologie, určitě si prohlédněte stránku online kurzu S. Grofa The Way of the Psychonaut.

# 5. Živý vesmír od Duana Elgina

 • Hlavní témata knížky: kosmologie, věda, smysl života, vědomí, ekologie, řešení globálních výzev lidstva
 • Jak kniha Živý vesmír změnila můj pohled na realitu: Každý z nás je v intuitivním spojení s vesmírem, ačkoliv toto spojení během života často vůbec nerozvíjíme, nebo dokonce popíráme. Vesmír je ve svých základech živý a vědomý. Funguje jako oceán všudypřítomné energie, v němž jsou propojeny všechny formy existence.

Má oblíbená pasáž z knížky Živý vesmír:

Kniha Živý vesmír od Duana Elgina

Kniha Živý vesmír od Duana Elgina

„Uvědomíme-li si obrovitost vesmíru s miliardami galaxií, dospějeme přirozeně k závěru, že jsme velmi malí. Tento úsudek zdravého rozumu je však radikálně mylný. My nejsme malá stvoření. V celkovém měřítku vesmíru jsme naopak obři! Představte si pravítko, které sahá od těch nejvzdálenějších koutů známého vesmíru až po ty nejbližší. V těchto nevzdálenějších koutech zahlédneme stovky miliard galaxií, každá o miliardách hvězd velkých jako naše Slunce. V těch nejbližších koutech cestujeme hluboko do jádra atomu, do světa kvarků a dále až k samotným základům existence a tak zvané ‚Planckově délce. Kdybychom na toto pravítko umístili člověka, stál by někde uprostřed. Senzační vědecký objev je, že uvnitř nás je více malých rozměrů, než je velkých rozměrů kolem nás. Z hlediska kosmického řádu světa jsme vlastně obrovští tvorové, žijící v prostředním pásmu spektra kosmické existence.“

Jak se spojit s dalšími myšlenkami autora knihy Živý vesmír:

Duane Elgin je uznávaným mediálním aktivistou a vizionářem. V rámci svého mezinárodního projektu Velké příběhy přechodu (angl. Great Transition Stories) shromažďuje úžasné příběhy, jež mají potenciál inspirovat milióny lidí k pozitivním změnám ve vztahu k sobě samým i ke světu kolem. Přesně takovým způsobem by měli dle D. Elgina fungovat i mainstreamová média. Bohatým informačním zdrojem je jeho autorský web, kde najdete volně dostupná videa, podcasty, knihy i články autora.

Více o inspirativním příběhu a projektech Duana Elgina najdete také na našem blogu.

# 6. Nová Země od Eckharta Tolleho

 • Hlavní témata knížky: rozkvět lidského vědomí, smysl života, vztahy a ego, mindfulness, spiritualita vs. náboženství, materialismus vs. minimalizmus, řešení globálních výzev lidstva
 • Jak kniha Nová Země změnila můj pohled na realitu: Kniha Nová Země změnila perspektivu, z níž se dívám na sebe sama, své potřeby a podstatu globálních problémů dnešní společnosti.
nova-zem

Kniha Nová Země od Eckharta Tolleho

Eckhart Tolle v knize Nová Země objasňuje, že pokud se nám podaří pochopit podstatu ega a přesáhnout ho, v našem životě se začnou dít zajímavé změny. Jediné, co se musíme naučit (u)dělat, abychom to dokázali, je být si svého ega vědomi, protože uvědomění a ego nedokážou existovat společně. Posun od života ovládaného egem k vědomějšímu životu se projevuje v uvědomění si, že v našich životech působí vyšší inteligence, jež daleko přesahuje chytrost ega, vysvětluje E. Tolle.

Podrobnější recenzi knihy Nová Země najdete na našem blogu.

Mé oblíbené výroky autora z knihy Nové Země:

„Hlas ega neustále narušuje přirozený stav těla, kterým je zdraví a pohoda. Téměř každý člověk žije neustále pod tlakem, nikoliv proto, že je ohrožen vnějšími faktory, ale spíš tlakem své vlastní mysli.“

„Pomoct ukončit utrpení, jež lidstvo trápí již tisíce let, může každý z nás. Musíte začít u sebe. Musíte převzít odpovědnost za svůj vnitřní stav v každém okamžiku života. To znamená ihned teď. Ptejte se sami sebe: ‚Jsem naplněný negativitou?‘ Pak začněte být vědomí, bdělí, věnujte pozornost svým myšlenkám i náladám.“

Jak se spojit s dalšími myšlenkami autora knihy Nová Země:

Eckhart Tolle je jedním z nejznámějších spirituálních učitelů a řečníků dnešní doby. Jeho učení již ovlivnilo životy statisíců lidí po celém světě, kterým se díky jeho vhledům povedlo nalézt vnitřní klid a naplnění ve svém životě. Připojte se i vy k vizi Nové Země a sledujte myšlenky E. Tolleho na jeho oficiální webové stránce. České titulky k mnohým videím z vystoupení E. Tolleho naleznete na blogu EckhartTolle ~ Blog s českými překlady.

#7 Klíč k výjimečné mysli od Vishena Lahkianiho

 • Hlavní témata knížky: vědomý byznys, role jednotlivce ve společnosti, smysl života, úspěch, dosahování cílů
 • Jak kniha Klíč k výjimečné mysli změnila můj pohled na realitu: V. Lakhiani v knize The Code of the Extraordinary Mind představuje zcela nový způsob myšlení, který nás učí, jak se osvobodit od dávno překonaných a zastaralých pravidel, jimiž nás společnost infikovala a které naší mysl zbytečně brzdí. A pak nás vede k vytvoření vlastní výjimečné životní vize s pozitivním dopadem na širší Celek. Doposud jsem nenalezl lepší a efektivnější návod na stanovení vlastních životních cílů než návod v této knize.

Vůbec se vám nedaří vygooglit tuto knížku, že ne? Tak fajn… přiznávám, že výše uvedený název knížky jsem si vymyslel. Neměl jsem ale na výběr, protože česká verze knížky The Code of the Extraordinary Mind ještě neexistuje. Čímž zároveň vyzývám vydavatele, aby se rychle pustili do práce a tuto výjimečnou knížku co nejdřív dostali do našich knihkupectví. Proč?

Protože „tohle není kniha pro osobní rozvoj. Je to kniha pro osobní převrat,“ jak říká autor knihy The Code of the Extraordinary Mind – podnikatel, řečník a vizionář Vishen Lahkiani.

Kniha Klíč k výjimečné mysli od Vishena Lahkianiho

Kniha Klíč k výjimečné mysli od Vishena Lahkianiho

Autor knížky, Vishen Lahkiani, je přesně tím člověkem, který žije zcela výjimečný život už řadu let. Díky specifické 6-fázové meditaci, kterou sám vytvořil, se mu trvale daří udržovat v životě stav, jenž odvážně označuje jako ohýbání reality. V tomto úžasném stavu naplněné existence se mu během krátkého období podařilo vybudovat asi nejpokrokovější vzdělávací online vydavatelství na naší planetě – vydavatelskou společnost Mindvalley. Dnes už multimilionový vědomý byznys s více než 3 miliony studentů z celého světa vytvořil Vishen bez jakékoliv půjčky či cizího kapitálu. Zajímá vás, jak to dokázal?

A máte i vy chuť založit vlastní vědomý byznys? Toužíte žít výjimečný život dle vašich nejšílenějších snů? Koukněte se na průvodní video ke knížce The Code of the Extraordinary Mind a udělejte svůj první krok k výjimečné mysli.

Jak se spojit s dalšími myšlenkami autora knihy Klíč k výjimečné mysli:

Kniha The Code of the Extraordinary Mind představuje menší revoluci, nejen pokud jde o představení nového způsobu myšlení, ale také co se týče nového pojetí knihy jako takové. Papírová verze The Code of the Extraordinary Mind je totiž vlastně jenom částí knihy. Na ni navazuje digitální část, kde je dál rozpracován materiál a myšlenky knihy. Digitální verze The Code of the Extraordinary Mind obsahuje videa, cvičení, interview a samozřejmě přístup ke komunitě čtenářů této výjimečné knihy.

Závěr

Tento seznam určitě nevnímám jako završení vývoje mých názorů a přesvědčení. Čtu dál podobně úžasné knížky, jako jsou tyto, a mé názory se pořád mění a vyvíjejí. Nicméně ty nejlepší kousky je těžké objevit…

Proto se chci zeptat Tebe – které knihy navždy ovlivnily Tvůj pohled na život? Já i ostatní čtenáři oceníme, pokud pod článkem necháš komentář se svými doporučeními…

/
Přečteno 20 098 x

Komentáře 9

 1. Muj zivot zmenila Anastasie od Vadimira Megreho. Po precteni cele kupy knizek (i vetsiny nahore zminenych) musim rict ze v Anastasii jsem nasla vsechno v souvislostech a kontextu naprosto bezkonkurencnim 🙂

 2. Kniha Genové klíče. Naprosto dokonale ukazuje člověku, že stinné stránky máme všichni, ale současně pomáhá objevit i jejich protipól – stín vs. dar

 3. Sokrates, Cesta pokojného bojovníka, Návrat pokojného bojovníka, Osud jako šance, Nemoc jako cesta, 7 návyků skutečně efektivních lidí

 4. Požádej a je ti dáno nebo Zákon přitažlivosti od Esther a Jerryho Hickse. ? Pierre Franckh je taky skvělý… A co teprve Doreen Virtue a její Andělské knihy. Jinak super článek.. Děkuji za inspiraci ☺️

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *