Biologie víry: Geny neřídí naše zdraví. Co je tedy příčinou nemocí dle nové biologie?

Publikováno uživatelem

Kniha Biologie víry je průlomovým dílem z oblasti nové biologie, která navždy změní způsob vašeho myšlení a pohled na vaše zdraví. Výzkumy buněčného biologa Brucea Liptona a dalších špičkových vědců vedly k novým objevům týkajícím se interakce těla a mysli a novým závěrům ohledně způsobu, jakým buňky přijímají informace. Bruce Lipton v knize Biologie víry popisuje vliv mysli na hmotu a dopad tohoto vlivu na náš život. Vše vysvětluje jednoduše, srozumitelně, s humorem (a taky mírnou dávkou provokace), díky čemu je tato kniha přístupná každému, kdo má odvahu převzít odpovědnost za své zdraví do svých rukou.

O autorovi

Bruce Lipton, Ph.D.,Bruce Lipton, epigenetika, nová biologie je mezinárodně uznávaný odborník a jeden z nejvýznamnějších lídrů nové biologie, který vychází z celostního pohledu na realitu. Již v roce 1982 začal zkoumat principy kvantové fyziky jejich vliv na způsob, jakým buňky přijímají informace. Jeho výzkumy vedly k závěrům, které jsou v rozporu s tradičním vědeckým názorem, že život a zdraví jsou řízeny geny, a staly se základem pro fascinující obor – epigenetiku.

V knize Biologie víry sdílí kromě vědeckých poznatků z oblasti epigenetiky i své osobní zkušenosti. Poznatky, ke kterým ve svých výzkumech dospěl, aplikoval i ve svém osobním životě. Sám na sobě zaznamenal zlepšení svého zdraví a rapidní zvýšení kvality každodenního života. Tato kombinace vědeckých poznatků a osobních zkušeností dodává knize osobnější rozměr, který povzbudil již tisíce lidí po celém světě převzít plnou odpovědnost za své zdraví.

FILTRUJ VODU BEZ PLASTŮ

s Binchio aktivním uhlím špičkové kvality, které absorbuje z vody chlór a další nečistoty. Udělej další krůček pro zdravější planetu.

Zjistit více

Kniha Biologie víry získala dvě ocenění. V roce 2006 byla vyhlášena za nejlepší knihu z oblasti vědy (USA Book News). V roce 2009 získala ocenění Goi Peace Award – mezinárodní ocenění za celosvětově významný přínos pro lepší budoucnost, která vede k harmonii a míru.

Nadvláda genů – domněnka, nebo fakt?

Bruce Lipton vás v knize Biologie víry seznámí s nejnovějšími objevy nové biologie. Začnete chápat nemoc jako důsledek individuální kombinace emocionální, duševní, fyzické a duchovní nerovnováhy, nikoliv jen jako nedokonalost biochemické mechaniky těla. Bruce Lipton rovněž zdůrazňuje, že některé nemoci (jako například cystická fibróza) jsou způsobeny výlučně jedním narušeným genem. Tyto nemoci však postihují méně než dvě procenta populace. To znamená, že drtivá většina lidí se rodí s geny, které jim umožňují žít zdravý a šťastný život. Realita tomu však vůbec neodpovídá…

Od počátku věku genetiky jsme si osvojili názor, že jsme podřízeni nadvládě svých genů. Učíme se to ve škole, na lékařských fakultách a s tímto názorem se potkáváme i v ordinacích, když se ptáme na příčinu své nemoci. Důsledky tohoto přesvědčení mají obrovský dopad na to, jak vnímáme svou pozici v procesu léčby. Příčinu nemoci vidíme v „špatných“ genech. Souvislosti z oboru nové biologie však dokazují, že tento názor o nadvládě genů je již překonán.

Svět je plný lidí, kteří žijí v neustálém strachu z toho, že v jeden nečekaný den na ně zaútočí jejich geny. Jen si představte ty davy lidí, kteří si o sobě myslí, že jsou tikajícími časovanými bombami. Čekají, kdy u nich propukne rakovina, rovněž jako propukla v životě jejich matky, bratra, sestry nebo tety či strýce.

– úryvek z knihy Biologie víry

Bruce Lipton, epigenetika, nová biologie

Názor, že geny řídí biologii, byl ve vědě uznáván tak dlouho, až ho vědci přijali za objektivní pravdu. Dlouhá desetiletí tento názor nikdo nezpochybnil, a proto jsme jaksi zapomněli, že jde o (vyvratitelnou) hypotézu. O tom, že ve vědě je takových mylných domněnek více, píše britský biolog R. Sheldrake ve své knize Mylné domněnky vědy, jejíž recenzi najdete také na našem blogu.

Buňky (tedy my) jsou utvářeny prostředím, v němž se rozvíjí

Bruce Lipton v knize Biologie víry popisuje zcela podrobně svůj výzkum, který se týká funkce buněčného jádra a buněčné membrány. Dle závěrů, ke kterým došel, je „mozkem buňky“ buněčná membrána, nikoliv buněčné jádro. Klíčovou roli v činnosti buňky sehrává prostředí, které může aktivovat projevy genů. Signály z prostředí, nebo lépe řečeno interakce buněk s prostředím, nás tedy ovlivňují víc, než se zdá. Ještě jednodušeji? Výživa, emoce, vztahy, myšlenky – to vše má nezastupitelný podíl na našem zdraví.

Výzkum v oblasti epigenetiky prokázal, že genetické informace DNA, které jsou odevzdávány prostřednictvím genů, nejsou při narození dány konkrétně. Geny nejsou osudem! Vliv prostředí, včetně výživy, stresu, emocí, můžou tyto geny modifikovat, bez toho, aby měnily jejich základní plán.

– úryvek z knihy Biologie víry

Když tedy geny nedokážou naprogramovat život buněk či organismu, na čem závisí jejich přežití? Je to jejich schopnost dynamicky se přizpůsobit podmínkám prostředí, které se neustále mění. Kdybychom pochopili, jak moc naše buňky (tedy nás samotné) ovlivňuje prostředí, v němž se každodenně rozvíjíme, mnohem víc bychom se vyhýbali stresovým faktorům a škodlivým mezilidským či partnerským vztahům.

Bruce Lipton, epigenetika, nová biologie

Mysl versus hmota: proč někdy pozitivní myšlenka ke změně nestačí?

Buňky tedy reagují na vjemy, které se nachází v jejich okolí. K těmto vjemům patří nejen vápník, draslík, toxické látky, světlo, ale i to, jestli jsou vystaveny stresovému prostředí či negativním myšlenkám. Naše zdraví je jasným odrazem nastavení naší mysli. Pokud svou mysl plníme negativními myšlenkami, nevědomky se vystavujeme stresu, na který buňky reagují. A nejde přitom o to, co se nám děje (realita se pořád mění a někdy se vyvíjí zcela jinak, než bychom chtěli), ale o to, jak k těmto změnám přistupujeme. Jak moc nás vyvedou z míry neboli rovnováhy.

Mysl je mocný lékař. Pěstovat pozitivní myšlení je tou nejlepší dovedností, kterou si můžeme v životě osvojit. I když není pochyb o síle mysli, autor zastává názor, že samotné pozitivní myšlení nemusí vždy vést k vyléčení těla. Proč je tomu tak?

Protože vědomá mysl je jen jednou z částí naší psychiky. Díky vědomé mysli umíme vyvolat pozitivní myšlenky. Ještě tady máme podvědomí – tu část naší psychiky, která je skladištěm stimulů a reakcí odvozených z instinktů a získaných zkušeností. A právě podvědomí je striktně závislé na našich návycích, které jsou silnější než pozitivní myšlenky z produkce naší vědomé mysli. Tyto zdánlivě „samostatné“ části psychiky – vědomá mysl a podvědomí – jsou na sobě navzájem závislé. Podvědomá část mysli je navíc milionkrát výkonnější než ta vědomá. A právě to je důvod, proč někdy pozitivní myšlení nefunguje.

Zatímco správné používání mysli může uzdravit nemocné tělo, nevhodné nevědomé řízení emocí může jednoduše vést k onemocnění zdravého těla.

Bruce Lipton, epigenetika, nová biologie

V knize Biologie víry se dále dozvíte

 • Co nás můžou naučit „inteligentní“ buňky o naší mysli a našem těle
 • Seznámíte se s vědeckými důkazy z oboru epigenetiky, které vám objasní, jak prostředí (tedy příroda) ovlivňuje chování buněk bez toho, aby se měnil genetický kód
 • Pochopíte důležitost buněčné membrány, která ve skutečnosti řídí činnost buňky
 • Proč někdy pozitivní myšlení nefunguje a jakou roli v něm sehrává naše podvědomí
 • Něco o uvědomělém rodičovství (kapitola určená pro všechny, které zajímá, jaký dopad mají názory našich rodičů na náš život; a taky jak můžou naše názory jednou ovlivnit život našich dětí)
 • Zajímavosti z kvantové fyziky, které klasická medicína bohužel ještě nebere v potaz…

Můj názor na knihu Biologie víry

Na knize Biologie víry jsem ocenila množství vědeckých informací podložených zajímavými experimenty, které byly podány častokrát vtipně, s nadsázkou, někdy až provokativně. Osobně mi tento tón sdělení vyhovoval, protože mě přinutil mnohem víc se zamýšlet nad tím, co čtu, a přehodnotit některé z mých starých přesvědčení. Myslím, že knihu si zamilují všichni nadšenci biologie, ačkoliv jde o knihu z oblasti nové vědy. Autor knihy Biologie víry, Bruce Lipton, Ph.D., působil dlouhá léta jako profesor biologie, díky čemuž je kniha plná jednoduchých příkladů, na kterých vysvětluje složitější biologické jevy.

Knihu bych doporučila číst s otevřenou myslí a bez předsudků – obzvlášť když právě hledáte způsob, jak se zbavit své nemoci. Z vlastní zkušenosti vím, jak moc to člověka vede k (mylnému) přesvědčení, že za vše může „špatná“ genetika. Zastaralý názor ohledně nadvlády genů rovněž ospravedlňuje náš obrovský podíl (v podobě škodlivých návyků, toxických myšlenek nebo zraňujících vztahů, v kterých setrváváme) na tom, v jakém stavu je naše zdraví.

/
Přečteno 9 864 x

Komentáře 3

 1. Je to přesně tak ,jak píše autor.Sama mám celoživotní osobní zkušenosti.Prostě žádnou nemoc nepřipouštím.Říkám každému i lékařům: jak nemoc přišla ,tak odejde!Proďělala jsem těžkou a smrtelnou rakovinu no-hodschkin B velkobuněčný lymfom zvlášt agresivní typ.Měla jsem to rozsáhlé na slinivce prorostlé dutou žílou až k páteři a na dvou místech jinde v páteřním kanálku ,ochrnutou ruku a spodní čelist.Šílené bolesti.Během týdne jsem se smířila s tim ,že zemřu a byla veselá a dělala vše pro uzdravení.Přesně za 9 měsíců jsem byla zcela zdravá.Je pravda ,že chemot.jsem se úplně nevyléčila, ale bylinama určýma a dietou atd.Jsem už 6 let stále zdravá.Postupuji tak při všech zdravotních problémech a stejně radím i druhým.Jedné paní,že se může stejně zbavit i alergie.Něco prostě děláme špatně.A je nutno si to 100% uvědomit a říci si uvnitř sebe,že je to blbost nesnášet pyl z rostlin ,nebo srst zvìřat a né si dál sugerovat,že je nesnášíme!!!.Naopak si uvědomit 100%simbiózu s přírodou a že ta nás má posilovat a že to i dělá,nikoli naopak.!!Z pozorování lidí vidím,že mají špatný postoj a zcela negativní a svou nemoc si tím prostě pěstují, jako plevel na zahradě..Člověk s nemocí se musí prostě uvnitř sebe probudit a zcela změnit myšlení a postoj a to, na 100%.Pak se začnou dít věci!!.Proč to vlastně neudělají????Bojí se ,že o svou nemoc a pozornost okolí přijdou??Proto je to o 100%tech.Vaše Bressy

  1. Ahoj Bessy,
   Ďakujeme za úžasný komentár a držíme palce, nech si zdravá! ja sa snažím postupovať v lečbe alergie presne ako píšeš. Práve som o tom písal článok na blogu – 5 tipů, jak se popasovat s alergií s pomocí ajurvédy.

 2. Je to tak. Jak je uvedeno v knize Nad rakovinou můžeš zvítězit Vždy jde o smíření. Pokud člověk bojuje, tak musí pochopit, že protivník může být silnější. Smíření protivníka odzbrojí. Pro řízení svého zdraví jsem si vzpomněl na knihu Křižovatky,kde jde o práci se svými vzorci, tedy o práci s podvědomím, tím důležitým v práci se sebou samým.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *