Jak to vypadá na 10denním meditačním kurzu Vipassana? Všechny důležité informace najdeš tady

Publikováno uživatelem

Prý nikdo nepřichází na 10denní meditační kurz (nebo retreat) Vipassana náhodně. Vipassana si člověka najde, nikoliv opačně. My jsme se také o Vipassane dozvěděli od absolventky kurzu – Slovenky Danky – s níž jsme se potkali během našeho dobrovolnictví v thajském jógově-meditačím centru Samma Karuna. Danka nám poodhalila svou zkušenost s Vipassanou z meditačního campu v Malajsii a my jsme zatoužili jít taky. A ten vhodný čas přišel ke konci naší 8měsíční cestě po jihovýchodní Asii.

Jak probíhá výuka Vipassany v meditačním campu?

Meditace Vipassana se učí na desetidenních kurzech ve specializovaných meditačních centrech (tzv. Dhamma centrá), která dnes fungují po celém světě. My jsme absolvovali meditační camp Vipassany, shodou okolností stejně jako naše kamarádka Danka, v krásném centru Dhamma Malaya ve východní Malajsii. A nebyli jsme zdaleka jedinými cizinci. Kromě domácích jsme na campu potkali třeba studenty z Francie, Švýcarska, Ruska, Nizozemska, Německa, Velké Británie, a dokonce i Česka.

Centrum Dhamma Malaya se řadí mezi přibližně třicet center, která splňují kritérium trvalého centra. Meditační retreaty tady probíhají pravidelně a prakticky celoročně. Kromě vynikající organizace, skvělého veganského jídla a profi technického vybavení dvou meditačních hal (které zahrnuje i místnosti s příslušenstvím pro překlady instrukcí do různých jazyků) měla Dhamma Malaya i krásné zahrady, kterými jsme se ve volném čase procházeli.

FILTRUJ VODU BEZ PLASTŮ

s Binchio aktivním uhlím špičkové kvality, které absorbuje z vody chlór a další nečistoty. Udělej další krůček pro zdravější planetu.

Zjistit více

centrum Vipassany

Centrum Dhamma Malaya v Malajsii

Ve všech meditačních campech po světě se Vipassana učí stejným způsobem – tak, jak ji učil dnes už zesnulý mistr meditace S. N. Goenka.

Poutavý příběh mistra Goenky a Vipassany si můžeš přečíst v naší sérii Velké příběhy v článku Příběh Vipassany: jak se meditace, která umožňuje prožít základní pravdu přírody, rozšířila z Indie do celého světa.

Možná bys (tak jako my) očekával, že se technice budeš učit od zkušeného místního učitele meditace. Fakticky to ale celé probíhá jinak. Celá výuka se realizuje prostřednictvím audio a videonahrávek z campů, které kdysi vedl sám S. N. Goenka. Všechny instrukce, a dokonce i večerní shrnující přednášky (Dhamma diskurzy) ti odevzdává S. N. Goenka.

Učitelé v meditačních centrech

Učitel Vipassany - S. N. Goenka

Učitel Vipassany – S. N. Goenka

Hlavním učitelem byl S. N. Goenka. I když mě tento přístup zpočátku udivil, velice rychle jsem pochopil, proč tomu tak je. Goenkovy instrukce na nahrávkách totiž byly hodně přesné a všeobsažné. Po pár dnech jsem si jenom stěží uměl představit, že by někdo mohl techniku Vipassana zprostředkovat lépe. Na konci kurzu jsem měl takový zvláštní pocit, že byl mistr Goenka vlastně s námi…

Samozřejmě, každého kurzu se účastní i učitelé meditace. Ti ale pořád mají „jenom“ status asistujících učitelů. Mezi jejich odpovědnosti patřilo hlavně ujišťování se, že jsme porozuměli novým instrukcím, a pravidelné dotazování se na náš progres během kurzu. Rovněž jsme se na ně mohli každý den obrátit s dotazy a problémy týkajícími se meditační techniky.

Večerní přednášky a diskurzy

Každý večer jsme se dívali na skvělé video-přednášky, na kterých nás Goenka vtipně a s množstvím praktických příkladů detailněji seznamoval se všemi aspekty toho, co jsme přes den trénovali. Goenka dokázal perfektně vystihnout a popsat všechny možné stavy a s nimi spojené potíže, výzvy nebo nástrahy, kterými jsme v meditacích procházeli. Tyto diskurzy nás skutečně motivovaly pracovat dál. Díky za ně!

11 dnů Vipassany

Po příchodu do Dhamma Malaya Centra (den 0) jsme se zaregistrovali a zabydleli se na svých pokojích (každý student kurzu bydlí sám, muži a ženy jsou kompletně odděleny po celou dobu kurzu). Jednou z podmínek kurzu je odevzdat všechny komunikační prostředky – mobily, tablety, laptopy, čtečky, knihy, průvodce, jakékoliv zápisníky, papíry, psací potřeby apod.

Toto pravidlo má své opodstatnění. Zřeknutí se všech těchto věcí nám umožnilo naplno se ponořit do sebe. Nic jiného zkrátka nerozptylovalo naši pozornost. Navíc platí prvních 9 dnů „vznešené ticho“ (angl. Noble silence), tedy zákaz veškeré komunikace s vnějším světem. To je pro moderního člověka jen jedna z výzev, které Vipassana přináší.

 • První až třetí den: Ánápána meditace – trénink koncentrace

Samotnému tréninku Vipassany předchází třídenní příprava v podobě praktikování techniky Ánápána. Jde o meditační techniku práce s dechem. Vytrvale jsme pozorovali svůj přirozený dech. Neměli jsme se pokoušet dech nijak měnit. Jde o to, abychom se učili pozorovat (a přijímat) probíhající realitu takovou, jaká je. Ne takovou, jakou bychom si přáli, aby byla. Cílem Anapanny je rovněž vybrousit mysl na maximum a připravit tak studenty k osvojení si Vipassany.

 • Den čtvrtý až devátý: Vipassana meditace – trénink vhledu

Od čtvrtého dne jsme si postupně osvojovali meditační techniku Vipassana. Vipassana je technika založená na pozorování projevů ve všech částech vašeho těla i mysli. Učili jsme se zjemnit svou mysl natolik, aby zachytila ty nejjemnější projevy našeho těla a mysli. Tyto projevy jsme jenom pozorovali, aniž bychom si k nim vytvářeli jakýkoliv vztah (touhu nebo odpor). Správné pozorování reality našeho těla a mysli postupně vedlo k uvědomění si pravé podstaty přírody (viz níže).

 • Den desátý a ráno jedenáctého dne: Metta meditace – kultivace soucitu

Přirozeným důsledkem čisté mysli je obnovení těch nejlepších lidských kvalit – harmonie, radosti, lásky, pochopení, soucitu. Poslední dny jsme již byli připraveni osvojit si velmi silnou meditaci, která nás propojila se všemi bytostmi.

 • Každý den – diskurzy o Dhammě

Závěr každého dne byl vyhrazen pro hodinovou video přednášku (tzv. diskurzy o Dhammě), v níž S. N. Goenka vysvětloval teoretické i praktické otázky spojené s technikou, kterou jsme během dne praktikovali. Také objasňoval celkové poselství Vipassany a jeho využití v životě.

Poslední den meditace končí „vznešené ticho“ a lidi můžou sdílet své zkušenosti a zážitky. Výhodu v podobě sdílení svých zkušeností vyvažuje nevýhoda v podobě těžší koncentrace, protože mysl má opět množství podnětů, ke kterým často utíká.

mysel

Kurzy Vipassany jsou po celém světě zpřístupněny zdarma

Kurzy Vipassana jsou dle tradice všude po světě přístupné zcela zdarma. Každý student na začátku kurzu musí formálně vyslovit souhlas s tím, že po dobu 11 dnů bude vnímat své Dhamma centrum jako své útočiště. Ať tedy chceš nebo ne, po dobu 11 dnů budeš fungovat velmi podobně jako mnich nebo poustevník v klášteře. Za poctivou práci na svém nitru dostaneš na 11 dnů zdarma přístřeší, stravu a vedení učitele.

Tvůj kurz – stejně jako kurz všech ostatních meditujících – je možný jenom díky štědrosti předchozích absolventů. Od tebe se zase očekává, že budeš dodržovat morální kodex a uděláš vše, co bude ve tvých silách, abys si osvojil techniku Vipassana pro své vlastní dobro (i pro dobro ostatních). Na konci kurzu je možnost odvděčit se za tuto cennou zkušenost formou finančního daru. Je to způsob, jak nabídnout možnost získat benefity plynoucí z Vipassany všem lidem, kteří projeví zájem, bez ohledu na jejich finanční zabezpečení.

Co by měl vědět každý, kdo pomýšlí absolvovat Vipassanu?

Vipassana je nepochybně jednou z nejlepších meditačních technik, jakou si lidstvo dochovalo. A meditační retreat v Malajsii řadíme mezi naše nejdůležitější životní zkušenosti. Zároveň si ale myslíme (i po rozhovorech s jinými absolventy kurzu), že 11denní meditační kurz Vipassana není vhodný pro každého. Nejde totiž o to vydržet to, ale nabýt cennou životní zkušenost, poznat sám sebe a zákonitosti Vesmíru na vlastní kůži. A to je obrovský rozdíl.

Pokud si také pohráváš s myšlenkou absolvovat kurz Vipassany, tady je několik našich postřehů, které ti můžou při tvém rozhodování pomoct:

 • Nezaměňuj si meditační camp Vipassany s pohodovým retreatem. Vipassana je především o tvrdé práci

Pokud jsi už někdy absolvoval příjemný jógově-meditační retreat a uvažuješ, že kurz Vipassana bude něčím podobným, mýlíš se. Kurz Vipasanna je především dřina, dřina a dřina. Dle rozvrhu by měl každý účastník denně „odmeditovat“ přesně 10,5 hodiny. Většina účastníků ale medituje v průměru 7–9 hodin denně, v závislosti na motivaci, psychických a fyzických silách. Zatímco se zdá, že celý den „jenom sedíš na zadku“, tvá mysl se nemá toulat, ale pracovat přesně dle instrukcí. Jde tedy o aktivně strávený čas.

 • Vzdej se komfortu a přijmi to, co je

V meditačním campu tě čeká skromné a velmi strohé ubytování v malých buňkách. Pro nové studenty je k dispozici vařené jídlo dvakrát denně a k večeři pár kousků ovoce. Důvodem této jednoduchosti ale není skutečnost, že kurzy Vipassany jsou nabízeny zdarma. Jde o to, že s plným žaludkem by byli studenti jen těžce schopní meditovat. (Již tak se někdy v meditační místnosti ozývalo chrápání.)

Dalším rušičem komfortu je fakt, že den začíná ve 4.00 ráno a první meditace ve 4.30. Pro studenty, kteří absolvují Vipassanu podruhé, taky platí, že se vzdávají spaní na pohodlné, vyvýšené posteli a vzdávají se lehké večeře v podobě ovoce. Od oběda do příštího rána tedy drží půst.

 • Respektování morálního kodexu je součástí meditace

Během kurzu jsi vázán jednoduchým morálním kodexem, který má 5 pravidel pro nové studenty a 8 pravidel pro starší studenty. Prvních devět dní kurzu jsou studenti povinni dodržovat tzv. vznešené ticho (angl. noble silence), což znamená, že navzájem nesmí vůbec komunikovat. Přesto je povoleno diskutovat své meditační problémy s učiteli ve vyhrazeném čase nebo materiální problémy s managementem centra. V neposlední řadě se musí každý student po dobu kurzu vzdát jakékoliv náboženské nebo spirituální praxe, kterou vykonává (jóga, qigong, jiné druhy meditace, vizualizace, modlitba…).

 • V meditaci Vipassana není důležité to, co prožíváte, ale jak na to reagujete

Dalším častým překvapením mnohých studentů (včetně nás) bylo, že cílem Vipassany není dospět k příjemným stavům. Naopak. Učili jsme se nevyhýbat se bolesti a netoužit po pozitivních prožitcích.

Asi všichni nováčci prakticky zejména v prvních dnech kurzu bojují s bolestmi zad, nohou a často i hlavy, které jsou zapříčiněny mnohahodinovými sezeními. U mnohých účastníků se navíc objevují i bolesti, které zdánlivě nemají žádnou souvislost s tím, co se na kurzu děje. Často jde o bolesti psychosomatického charakteru (např. bolesti zubů nebo vnitřních orgánů, Julka třeba trpěla pár dnů tlaky v hrdle).

meditation-is-the-medication

Proč se tedy Vipassanu vyplatí absolvovat?

Při vší meditační dřině a přísných pravidlech by se mohlo zdát, že není důvod, který by vás přiměl absolvovat tento strašidelný camp. Je ale důležité vědět, že to všechno se děje proto, aby mohla probíhat ta nejdůslednější věc – očista mysli na té nejhlubší úrovni, jakou si dovedeš představit.

Co je vlastně cílem Vipassany? Vipassana znamená ve starobylém indickém jazyku Pali „vhled“. A cílem meditace Vipassana je právě získání tzv. moudrosti z vhledu (angl. Wisdom of insight, v staré indštině paññā, čti paňa). Dle učení Buddhy je právě tato moudrost nejblíže k poznání Pravdy. Jde totiž o životní moudrost získanou na základě vlastní zkušenosti ze sebepozorování svého nitra. A sebepozorování není (a nemůže být) doprovázeno jenom příjemnými pocity.

Proč se tedy Vipassanu vlastně vyplatí absolvovat?

 • Máš jedinečnou možnost pro očistu mysli na té nejhlubší úrovni

Během klasické operace musí chirurg nejdřív otevřít tělo, až pak může začít pracovat na odstranění příčiny utrpení pacienta, třeba infekce. Stejně funguje i kurz Vipassany. Meditační camp vytváří to nejvhodnější prostředí, které meditujícímu umožňuje uskutečnit delikátní operaci jeho vlastní mysli. Meditující se musí nejdřív naučit umění koncentrace s pomocí meditace Ánápána. Jakmile zvládne pozorovat i ty nejjemnější projevy mysli i těla, může začít s tou nejhlubší očistou své mysli.

 • Pochopíš fungování univerzálního zákonu přírody (Dhamma) na základě vlastní zkušenosti

Jak se kurz rozvíjí (a za předpokladu, že postupuješ dle instrukcí a poctivě pracuješ), tvá mysl se neuvěřitelným způsobem zostří a zjemní. Najednou dokážeš během meditace vnímat i ty nejjemnější projevy na fyzické i mentální úrovni. Můžeš pozorovat celou škálu tělesných vjemů v různých částech těla – teplo, chlad, lechtání, pulzování, tlak, škubnutí, bolest, vibrace… Jednotlivé vjemy budou příjemné, nepříjemné a neutrální. To nejpodstatnější, co ale máš trénovat, je tvá reakce na ně. Nejdůležitější je nevytvářet si žádnou sympatii nebo naopak apatii vůči projevům těla. Jen je pozorovat – tak jak přicházejí a odcházejí.

UPOZORNĚNÍ: POKUD JSEŠ JIŽ ROZHODNUTÝ VIPASSANU ABSOLVOVAT A NECHCEŠ POZNAT CELÝ JEJÍ SCÉNÁŘ, ALE TOUŽÍŠ SE NECHAT PŘEKVAPIT VLASTNÍ ZKUŠENOSTÍ, NEDOPORUČUJEME TI ČÍST DÁLE. KLIKNUTÍM NA MENU V HORNÍ ČÁSTI OBRAZOVKY SI MŮŽEŠ VYBRAT Z VÍCE NEŽ 100 JINÝCH ZAJÍMAVÝCH PŘÍSPĚVKŮ.

 • Prožiješ rozpuštění ega a vnímáš své tělo jako čistou energii a vibraci

To, co kvantová fyzika objevila před stoletím, věděl Buddha již před 2 500 lety. Pevnost veškeré hmoty včetně lidského těla je jenom iluzí. Buddha svou myslí pronikl až do podstaty hmoty a zjistil, že vše se skládá z těch nejmenších částic, jejichž povaha je – stejně jako u všeho ostatního v přírodě – proměnlivost. Tyto nejmenší částice hmoty se pořád objevují a zanikají. Objevují a zanikají. Trilionkrát za sekundu. Jsou tedy spíše vlnou, vibrací až do okamžiku, kdy je sponzorujeme.

Tuto pravdu o realitě Buddha objevil pozorováním vlastního těla během meditace Vipassana. Stejné pocity zažívají často i ostatní meditující během posledních dnů kurzu Vipassana. Tvá mysl se natolik zjemní, že dokáže vnímat a pozorovat ty nejjemnější projevy těla. Můžeš se dostat do stavu, kdy cítíš, že tvým tělem prochází vibrace, proud. Jako bys byl z miliardy zrníček, která kmitají obrovskou rychlostí a v okamžiku zanikají a objevují se nové.

Všechny tyto „tvrdě odmeditované“ zkušenosti ti přinesou neocenitelné poznání a vysoce praktické dovednosti:

 • V běžném životě se budeš schopen lépe pozorovat. Už dál nebudeš obětí svých emocí, nálad a stresů, které často ústí do nemocí. Osvojíš si umění v každé situaci vědomě zvolit takovou reakci, která bude mít co nejpozitivnější dopad na tebe i na tvé okolí.
 • Díky moudrosti z vlastního vhledu začneš chápat, že všechny negativní emoce a tenze vznikají nejdřív ve tvé mysli a až následně se manifestují v těle. Postupně se naučíš, jak nevytvářet další negativitu. A to ti umožní žít šťastnější a harmoničtější život.
 • Zažiješ, co znamená skutečný hluboký klid a radost mysli, což je její přirozený stav, který nastane, když jsi plně v přítomnosti a nevytváříš žádný odpor k právě vnímané realitě. Otevírá se ti nový, zdravější přístup k životu a jeho výzvám.
 • Jako vedlejší efekt Vipassany se často dostavují zlepšení nebo vyléčení nemocí psychosomatického původu (nutno zmínit, že k tomu dochází často až po „vyplavení se“ bolesti, kterou student pozoruje a neklade jí odpor).

kamen11

Závěr: Vipassana je uměním života

Vipassana učí meditujícího vidět věci takové, jaké jsou. Možná poprvé v životě budeš schopen doopravdy vnímat realitu takovou, jaká je. Ne takovou, jakou by sis přál, aby byla. Ale přesně takovou, jaká je. Postupně získáš schopnost prožít doslova na vlastní kůži základní pravdu přírody – proměnlivost všeho, co je (v Sanskrtu anicca).

Meditující na Vipassaně totiž využívá vlastní tělo jako nástroj pro získání vlastní zkušenosti o tom, že všechno v každé části vesmíru neustále podléhá změně. Tato odžitá zkušenost se nazývá moudrost z vhledu. Je neporovnatelně silnějším uchopením pravdy o proměnlivosti než intelektuální porozumění, které získáš čtením knih. Platí, že jednou zažít je víc, než 100krát přečíst. V každodenním životě pak budeš připraven čelit turbulentním obdobím se zcela novým pochopením a nadhledem.  A postupně tak pomocí meditace Vipassana objevíš umění života.

Tento článek věnujeme mistru S. N. Goenkovi.  Bhavatu Sabba Mangalam.

/
Přečteno 6 697 x

Komentáře 5

 1. Moc zdravim, nedavno jsem absolvovala Vipassana kurz v indickem meste Chennai a vzhledem k tomu, ze jsem nyni zpet v ceske civilizaci, rada bych se dozvedela, zda existuje nejaka ceska komunita praktikujici vipassanu, ke ktere bych se mohla pridat? Pokud o necem prosim vite, budu moc rada za nasdileni informaci 🙂

  S pranim krasneho vecera,
  Barbora

  1. Ahoj Barboro,
   Vipassana v Indii zní supr, jistě to byl zážitek. Nevím, jestli v ČR existuje komunita, která by Vipassanu praktikovala pravidelně.
   Možná by ti mohla pomoct lektorka a naše kamarádka Kasia Korda (Mindfullife.cz), která je aktivistkou v oblasti mindfulness a pohybuje se v budhistické komunitě.
   Kdybys našla zajímavou komunitu, budeme rád, když to sdílet pod článkem.

 2. Pěkný den všem přítomným, cítím vděk za Vaše nasdílené informace o této technice , či učení poznávat sebe sama. Moc ráda bych podnikla tuto cestu. Bližší mi přijde vyjet z Evropy, než se učit zde. Mohu poprosit o nějaký kontakt, email kde by bylo možné se informovat o možnostech pobytu a následném učení? Ráda bych to spojila s delší cestou, kde bych se ráda učila techniky masáží, historii, atd. Doufám, že nezním příliš zmateně:) Přeji všem krásný den a Veliké Díky. Kateřina

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *