Kvantový doktor, Amit Goswami: Nastal čas pro sjednocenou medicínu.

Publikováno uživatelem

Jistě vás hned v úvodu napadá otázka – kdo je vlastně kvantový doktor? Kvantový doktor je lékař praktikující medicínu s vědomím, že její mechanické pojetí dávno neobstojí před poznatky kvantové fyziky a dalších oborů. Od doby Isaaca Newtona totiž došlo k velkému posunu člověka v chápání reality – Newtonovo mechanistické vnímání světa – ačkoliv se pořád odráží v dnešní konvenční medicíně – je již minulostí. Poznatky kvantové fyziky nám naopak ukazují, že svět kolem nás neexistuje nezávisle na nás. Oddělení pozorujícího subjektu (člověka) a pozorovaného objektu (přírody) je pouhou iluzí. Dnes víme, že my samy se aktivně podílíme na formování reality. A kvantový lékař si plně uvědomuje, že tato optika kvantové fyziky se musí odrazit i v tom, jak chápe svou roli ve vztahu lékař-pacient, a v jeho přístupu k léčbě a obecně… ke zdraví.

Amit Goswami

Dr. Amit Goswami, Ph.D., je americkým profesorem kvantové fyziky indického původu. Je široce uznáván jako jedna z vedoucích osobností celosvětového hnutí za změnu mainstreamové vědy. Profesor Goswami prosazuje odklon od materialistické vědy směrem k vytváření tzv. nové vědy zahrnující vědomí (angl. science within consciousness). V posledních letech (již v důchodu) se věnuje psaní knih a přednáškám pro širší veřejnost. Je vizionářem, který ohlašuje nástup nového dominantního trendu pro 21. století – revitalizaci všech oblastí života – od myšlení až po ekonomiku.

Dr. Amit Goswami, Ph.D. zdroj: Amit Goswami facebook

I. 5 klíčových myšlenek knihy pro nás

1. Vědomí jde na začátek.

Základem veškerého bytí (včetně lidského těla) je vědomí. Tento nový náhled na vědu (nové vědecké paradigma) se má aplikovat i na medicínu, která dle Goswamiho potřebuje sjednocující pohled víc než kterákoliv jiná oblast. Proč?

FILTRUJ VODU BEZ PLASTŮ

s Binchio aktivním uhlím špičkové kvality, které absorbuje z vody chlór a další nečistoty. Udělej další krůček pro zdravější planetu.

Zjistit více

2. Člověk jako (ne)dobře naolejovaný stroj? Pořád jsme se neposunuli dál…?

Goswami konstatuje, že v konvenční „západní“ medicíně – stejně jako v dalších vědeckých oborech – v současné době ještě pořád přetrvává zastaralý materialistický světonázor, dle něhož je základem všeho a jedinou poznatelnou realitou hmota (v tradičním chápání). Stěžejní komponenty, s nimiž pracuje alternativní medicína (vědomí, mysl, životní energie…) jsou proto chápány jenom jako vlastnosti či produkty hmoty. Důsledkem tohoto materialistického pojetí reality je, že lékaři praktikují „strojovou medicínu“, kdy lidský organismus vnímají jenom jako mechanismus, stroj. Proto je i léčba, která se pacientovi dostává, mechanické povahy (syntetické léky na bázi chemie, léčba symptomů a ignorace příčin choroby, chirurgie, radiace, stanovení definitivní diagnózy, přístup „lékař ví všechno“ – lékař je jediná autorita, která nepotřebuje poznat individuální příběh pacienta, aby ho mohla léčit atd.).

3. Dobrá, ale jak potom vysvětlíme ty anomálie?

Tento materialistický pohled na medicínu a zdraví ale nedokáže uspokojivě vysvětlit v současné době tisíce a tisíce zdokumentovaných „anomálních“ jevů a zvláštností při léčbě nemocí, z nichž nejznámější jsou případy spontánního uzdravení pacientů nebo léčba efektem placebo.

4. Největší omyl konvenční medicíny.

Největším omylem konvenční medicíny je dle A. Goswamiho skálopevné přesvědčení hlavního proudu lékařů, že všechny nemoci a choroby mají svůj původ na fyzické úrovni. Když naopak zkusíme nazírat na medicínu přes optiku integrálního pohledu, tedy:

 • s využitím poznatků alternativní medicíny,
 • se zohledněním objevů kvantové fyziky,
 • s přihlédnutím k poznatkům dalších oborů (např. hlubinné psychologie C. G. Junga nebo psychosomatiky),
 • s přihlédnutím k významným hypotézám nové vědy (např. teorie morfické rezonance R. Sheldrakea),

pak zjistíme, že kromě fyzického těla máme my lidé i další ne-hmotná těla, a to

 • vitální tělo (energetické tělo),
 • mentální tělo (mysl) a
 • supramentální tělo (zóna intuice a napojení na kolektivní vědomí),

kterým musí medicína věnovat adekvátní pozornost, chce-li skutečně plnit svou funkci – vyléčit nemocného, nikoliv jenom léčit.

5. Lékaři, myslete víc kvantově!

Kvantový pohled A. Goswamiho na medicínu nevyhnutelně přináší novou definici nemoci a léčení – na nemoc je třeba nazírat jako na součást osobní jedinečné cesty pacienta k celistvosti. Nemoc je pro pacienta vlastně příležitostí lépe poznat sebe sama na různých úrovních své existence (svého vědomí). Kvantový doktor nadále respektuje roli tradiční medicíny a využívá jejích mechanistických přístupů. Pacienta ale léčí (nebo doporučuje léčit) i na dalších úrovních jeho vědomí – v dimenzi vitální, mentální i intuitivní.

II. Hlavní přínos knihy dle našeho názoru

Goswami argumentuje, že to, čemu se ve všech kulturách říká „duše“, je vlastně náš vnitřní svět vědomí. A studiem poznatků tradičních východních systémů léčby dospívá k závěru, že naše „duše“ neboli psýché se ve skutečnosti skládá z několika vrstev – těla vitální energie, mysli, supramentálního těla a těla celosti (úroveň jednoty Bytí). To, že si tyto jemnější vrstvy naší existence nemůžeme „osahat“ jako naše fyzické tělo, neznamená, že neexistují. Jenom je zažíváme jinak než tělo fyzické. Kdyby tradiční medicína přijala poznání, že naše fyzické tělo není jediným tělem, které máme a které se má (a dá) léčit, od základu by se změnil celý přístup společnosti k léčbě a vůbec… ke zdraví. Když si lékaři a pacienti uvědomují, že k uzdravení vede ne jenom jedna, ale několik cest (protože máme několik těl), okamžitě se otevírá obrovský potenciál pro celostní léčbu.

Co ale znamená celostní přístup k léčbě?

Za jeden z největších přínosů knížky skutečně pro každého je dle našeho názoru skutečnost, že A. Goswami podává jistý základní návod, kdy máme využívat konvenční medicínu a kdy naopak používat celostní přístupy k léčbě. Tradiční materialistická medicína má dál sehrávat dominantní roli zejména v případech, kdy potřebujeme urgentně zásah lékaře – například, když se nacházíme v bezprostředním ohrožení života, v případě fyzického poranění, které vyžaduje okamžité ošetření a podobně. V ostatních případech máme zvažovat její doplnění celostními, nebo v chápání naší společnosti ještě pořád „alternativními“ přístupy k léčbě.

Kniha Kvantový doktor navíc velice srozumitelně mapuje všechny důležité alternativní systémy léčby a jejich pojímání nemoci. Knížka nám tak pomohla utvořit si docela slušný a ucelený přehled o tom, jak chápou nemoc a léčbu ty nejvýznamnější alternativní systémy, tedy především

 • Tradiční čínská medicína,
 • Medicína čaker,
 • Indická ajurvéda,
 • Homeopatie,
 • Duchovní léčba.

Goswami vysvětluje, že všechny tyto systémy vlastně stojí na společných principech, i když se liší třeba v terminologii. Co nás zaujalo ještě víc, bylo Goswamiho vysvětlování jednotlivých principů a jevů alternativní léčby přes optiku poznatků z kvantové fyziky.

Knížka obsahuje i množství dalších skutečně zajímavých kvantových náhledů na léčbu a uzdravení. Nás zaujalo (hlavně proto, že jde o naše vlastní zkušenosti) zejména vysvětlení samoléčivé schopnosti lidského organismu z pohledu kvantové fyziky.

Goswami se po mnoho let zabýval výzkumem fenoménu kreativity jak u lidí, tak i v přírodě obecně. Tyto poznatky ho dovedly k přesvědčení, že lidský organismus je schopen využít vlastní kvantové kreativity pro léčbu a uzdravení. Všichni máme přístup k léčivé inteligenci. Jenom potřebujeme rozšířit naše horizonty vnímání za pouhé fyzické tělo k našim jemnějším „tělům“ až do roviny intuice a kolektivního intelektu (supramentální tělo). A. Goswami na základě zdokumentovaných příkladů spontánních uzdravení vysvětluje, jak celý kreativní proces uzdravení funguje.

Závěr

Kvantový doktor je obrovskou výzvou pro každého k zamyšlení nad tím, jaký si zvolí přístup k léčbě nemoci, k prevenci a obecně ke zdraví.

Většina z nás tak nějak tuší, že nejsme jenom stroje a že se dokážeme (vy)léčit i jinak než za pomoci pilulek… ale nesluší se o tom mluvit, protože nastavení většinové společnosti je vůči alternativním formám léčby pořád skeptické.

Přitom již dávno existují důkazy nebo případové studie dokumentující uzdravení výlučně za pomoci metod alternativní medicíny. Je na čase otevřít oči a uvědomit si, že alternativní medicína již vlastně ani u nás není „alternativní“[1].

Vše trefně vystihl ekonom Tomáš Sedláček, který publikum na letošní České transpersonální konferenci pobavil svým vtipem – „Víte, jak se říká alternativní medicíně, která léčí? Medicína.“ V této větě je všechna moudrost, která vystihuje snahy Kvantového doktora A. Goswamiho o integrální přístup k medicíně.

My jsme již dávno ideu sjednocené medicíny přijali. A co vy? Pořád váháte? Možná vás z váhání vyléčí právě Kvantový doktor. 🙂

[1] Dle prognóz expertů je možné např. v USA  již dnes označit TČM za „mainstreamovou“ léčbu, jelikož počet certifikovaných terapeutů tradiční čínské medicíny dosahuje 30.000. To otevírá množství příležitostí pro další související aktivity (např. vznik silné domácí produkce bylin pro fytoterapii).

/
Přečteno 3 424 x

Komentáře 2

 1. Moc děkuji za napsání této knihy, plně se s ní ztotožňuji, Lidi je potřebné naučit jinak myslet a přemýšlet nad tím, co se děje následně s jejich tělem, když onemocní, a zvláště je naučit „přijímat věci a jejich život takový jaký je, a bez zbytečných emocí, které jen jitří energie a vytváří mnoho příčin pozdějších zdravotních potíží“, každý má „moc“ být zdravým, je jenom na něm, jak se staví k tomu, co právě prožívá a tím i prociťuje, buď jsme v toku energií lásky-kvantově, nebo jsme v toku nohem nižších vibrací, v toku energií „strachů a stresů“, které nám pak tvoří ony příčiny problémů v našem zdraví a zdraví jednotlivých orgánů, proto i pokud chcete být zdravými lidmi, NASTARTUJTE SE NA SVÉ ZDRAVÍ, vnímejte to, CO CÍTÍTE, změňte NÁHLED NA VÁŠ ŽIVOT, SVÉ HODNOTY V NĚM+DĚKUJTE ZA VŠE, CO VÁS POTKÁVÁ, protože buď vám to dá posunutí ve vývoji hned nebo později, až to pochopíte, co vám daný moment- kvantově přinesl A V ČEM VÁS VLASTNĚ POSOUVAL a kterým směrem, buď k vývoji ducha nebo vracel zpět na start něčeho, co jste ještě nezvládli správně v souladu zákonitostí Universa. S léčením je to stejné- ale, kdo chce vyléčit- hledá nejprve příčinu nemocí, teprve po jejím odstranění léčí daný problém v těle- plně se ztotožňuji s A.Goswamim +děkuji mu za knihu, jež učí novým směrům i běžného lékaře.

 2. Také děkuji – za tento článek.

  Vím, že jednou nebude má práce považována za jen „alternativní“, nebo-li trochu podivnou a úředně potlačovanou.
  Vím, že brzy zvítězí rozum a láska ke zdraví a má práce bude nejen oceňována mými klienty, jako dosud, ale také respektována a uznávána jako jiné kvalifikované obory.
  Tím se možnosti a výhody duchovního léčení (nebo vibrační medicíny, nebo jakkoliv to nazveme…) otevřou širšímu okruhu lidí.

  Moc se na to těším – a články, jako je ten váš, mi v tom pomáhají… díky ♥, Jana Marie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *