Očista Sudarshan Kriya: využijte sílu rytmického dechu k osvobození od všeho, co vás tíží

Publikováno uživatelem

Slovo „kryia“ v józe znamená očistu. Sudarshan Kriya je jednoduchá, ale zato velice účinná dýchací technika, která napomáhá uvolňovat skryté emoční a mentální bloky, jež se dlouho hromadí v našich tělech (samozřejmě, aniž bychom si toho byli vědomi). Je dokonce vědecky podloženo, že rytmické dýchání Sudarshan Kriya odstraňuje nahromaděný stres, únavu a negativní emoce, jako jsou hněv, frustrace a deprese.

kryia dýchání očista

Dýchací sezení Sudarshan Kriya jsme zažili hned několikrát během pobytu v thajském retreatovém centru Samma Karuna, kde jsme minulý měsíc působili jako dobrovolníci. Výměnou za několik hodin práce denně pro centrum jsme získali možnost zadarmo absolvovat unikátní měsíční program centra s názvem Awakening&Healing zaměřený na celostní rozvoj všech částí lidské bytosti – těla, mysli i ducha. Součástí programu Awakening&Healing byla i sezení se záhadným názvem „Sudarshan Kriya“, který nám nic neříkal. I proto nás tato aktivita ihned zaujala a rozhodli jsme se ji vyzkoušet hned v počátečním týdnu našeho pobytu.

FILTRUJ VODU BEZ PLASTŮ

s Binchio aktivním uhlím špičkové kvality, které absorbuje z vody chlór a další nečistoty. Udělej další krůček pro zdravější planetu.

Zjistit více

První Kriya dýchání pro nás bylo velkým zážitkem, ale i překvapením. I když jsme ho pak absolvovali ještě několikrát, pokaždé byly naše prožitky jiné. Jeden pocit se ale pořád opakoval – po sezení jsme cítili úlevu a odlehčení. Jako bychom odhodili nepotřebný náklad, který jsme v sobě nosili zbytečně dlouho… Později jsme se dozvěděli, že kromě Samma Karuny se Sudarshan Kriya praktikuje na různých místech světa (hlavně v Indii) a pořád s vynikajícími výsledky. Náš učitel Martin, pod jehož vedením jsme jednotlivá sezení absolvovali, nás navíc ujistil, že jde o absolutně bezpečnou techniku, kterou lze praktikovat i doma. Tedy za předpokladu, že víte, jak na to 🙂

Jak dýchání Sudarshan Kriya funguje?

Sudarshan Kriya – tak, jak jsme ho zažili my – je v podstatě dýchání nosem v rytmu jogínské mantry So Ham. Během dýchání sedíte v pohodlné meditační pozici. Jste uvolněni. Dýcháte jenom nosem. Pokaždé, když z nahrávky uslyšíte část mantry „So“, nadechnete se. Nádech musí mít stejnou délku, s jakou se právě vyslovuje „So“. Když následně uslyšíte druhou část mantry – „Ham“ –, vydechnete. Délka vašeho výdechu má odpovídat délce, s jakou se v nahrávce právě vyslovuje „Ham“. Svůj dech navíc přizpůsobujete rychlosti, s jakou se mantra So Ham odříkává. Na začátku pomalu, pak rychleji a rychleji, až najednou prudce vdechujete a vydechujete nosem. Pokud znáte „ohnivý dech“ z kundalini jógy, pak máte nejspíš docela dobrou představu, oč jde.

sri-sri-utkal-doc

Autorem dýchací techniky Sudarshan Kriya je indický mistr Guru dev Sri Sri Ravi Shankar (na foto vpravo), oblíbený humanitární lídr, spirituální učitel a mírový aktivista. Ravi Shankar nebo jednoduše „Sri Sri“ sjednotil milióny lidí z celého světa prostřednictvím projektů a kurzů organizace Umění žít (The Art of Living). Jeho vizí je budovat svět beze stresu a násilí.

Příležitost proniknout hlouběji do mysteria života s pomocí vlastního dechu

Technika Sudarshan Kriya je úzce propojena s mantrou „So Ham“. Slova mantry „So Ham“ mají i hlubší význam – spojení „So Ham“ lze přeložit jako „Jsem to“ (so = „Jsem“ a ham = „to“). Mantra „So Ham“ je tedy vyjádřením reality vzájemné propojenosti všeho v přírodě. Reality, kterou nám odhalují všechny tradiční spirituální nauky a v poslední době i moderní věda. Právě Sudarshan Kriya vytváří jedinečnou příležitost pro každého, kdo touží proniknout hlouběji do mysteria života, aniž by si k tomu „dopomohl“ přírodními nebo umělými substancemi.

Mnozí dýchající totiž uvádějí, že během rytmického dýchání na mantru So Ham prožili silný kontakt s esencí života, který se projevuje pocitem intenzivního propojení nejen se sebou samým, ale i s Životem, s Celkem. Dech je prvním aktem života každého z nás. „Bez dechu bychom nebyli. Souvislost mezi dechem a životem je tedy naprosto zřejmá,“ objasňuje nám Martin na začátku každého sezení. Rovněž se zmiňuje, že kontakt s esencí života je často u dýchajícího doprovázen různými průvodními vizemi, obrazy a vhledy (viz níže).

breath-the-ocean_opt

Jak praktikovat dýchání Kryia?

Tady jsou základní principy pro účinné a hlavně bezpečné praktikování Sudarshan Kriya, které nám objasnil učitel Martin.

Sudarshan Kryiu Martin vždy začíná v duchu karma jógy krátkou úvodní meditací (tzv. offering) s krásným stručným proslovem, který zní asi nejlépe v originálu a asi by byla škoda ho překládat:

We offer results of the meditation, towards the happiness of all beings, towards Love and Life as being One, towards harmony and balance, celebration and liberation. Ask by yourself internally the guidance of the already liberated ones during this meditation.

Komu se dýchání Kriya nedoporučuje?

Očistné dýchání Kryia není vhodné pro těhotné ženy a také by ho měli zvážit kuřáci. Žádné další kontraindikace nejsou známé.

Nezastavuj proces dýchání v půlce.

Během dýchání dochází k uvolňování emočních, ale i mentálních bloků, které se v nás ukládají většinou hodně dlouho. Toto uvolňování může být doprovázeno těmi nejrůznějšími projevy. Můžeme cítit strach, úzkost nebo vyčerpání. Dýchající rovněž často prociťují prudké návaly životní energie (prána, čchi). To všechno může u dýchajícího vyvolat obavy, že už „nemá věci pod kontrolou“. „Ale stejně jako lékař nemůže přerušit nedodělanou operaci v půlce, ani dýchání Kryia se nemá přerušovat,“ energicky zdůrazňuje Martin.

Zůstaň s dechem, ať se děje cokoliv!

V případech, kdy celý proces začínáme vidět poněkud „dramaticky“, obvykle přestáváme klást důraz na dech, vysvětluje Martin a pak nás uklidňuje: „Pokud ale obnovíte kontakt se svým dechem, nemůže se vám nikdy nic stát. Představte si dítě, které něco hrozně vystrašilo. Když přiběhne ke své mamince, ta mu řekne, ať se nejdřív párkrát zhluboka nadechne. Tady to funguje stejně. Pokud se v těžkých chvílích navrátíte ke svému dechu, vše bude za chvíli v pořádku.“ Martin jde dokonce ještě dál a doporučuje nám v náročných momentech dech ještě více zintenzivnit, a tak zesílit celý očistný proces. „A v tom nejkrajnějším případě prostě zvolněte tempo dechu,“ uzavírá.

Nic nepotlačuj, jenom si vše uvědomuj.

Sudarshan Kriya  je hlavně o odstraňování bloků. Proto je velice důležité, aby nebylo nic, co se během dýchání vynoří, potlačováno. Myšlenky, emoce, pocity, které se během dýchání objeví, je dobré jednoduše přijmout a pak se dál soustředit na dýchání.

„Soo Hm!“

Poslední fáze dýchání je nejlepší příležitostí se jednou provždy zbavit všeho, co už nepotřebujete. Proto když v závěru uslyšíte „Ham“, místo obvyklého výdechu nosem můžete vydat silný zvuk „Hm“ – jako kdybyste si dupli a zatli se.

vize behem rytmickeho dychani

Příprava na dýchání

Po instrukcích a před začátkem rytmického dýchání Sudarshan Kriya jsme vždy absolvovali dvě zahřívací cvičení. Tím prvním byla několikaminutová dýchací rozcvička v meditačním sedu. Dělali jsme série dlouhých nádechů a výdechů, přičemž mezi jednotlivými nádechy a výdechy jsme dech zadržovali. Tyto série měly strukturu „7-3-5-2“ (7 vteřin nádech, 3 vteřiny zadržení dechu, 5 vteřin výdech a 2 vteřiny zadržení dechu) a opakovali jsme je třikrát. Pokaždé jsme měnili polohu rukou. Nejdřív jsme měli ruce v bok, pak ve výši ramen s palci v podpažních jamkách a nakonec za hlavou. Po každé sérii jsme chvíli oddechovali a pozorovali jemné změny v dolní, střední a horní části páteře.

Druhým zahřívacím cvikem byly dynamické stahy imaginární tyče nad hlavu a pak dolů. V meditačním sedu jsme zdvihli ruce za hlavu až do natažení – jako bychom v nich drželi imaginární hůl. Pak jsme ruce prudce stáhli dolů, až se lokty dotkly žeber. Se zdvihem rukou jsme se prudce nadechli nosem a s jejich stáhnutím k pasu prudce nosem vydechli.

Pak se zhasla světla. A začal očistný proces Sudarshan Kriya.

Prožitky doprovázející očistný proces Sudarshan Kriya

Po skončení jednoho sezení jsme si s Martinem začali povídat o našich vlastních zážitcích ze sezení. Pak s námi Martin sdílel, s čím vším se už jako facilitátor Kryia dýchání potkal. Nejdřív jsme se ho ptali na ty nejběžnější prožitky doprovázející očistný proces Sudarshan Kriya. Tady jsou:

  • Na fyzické úrovni se často očistný proces projevuje slzením očí a vodnatým výtokem z nosu. I proto si někteří dýchající nosili na sezení vlastní kapesníky.
  • Martin dál uvažuje, že dýchající velice často prožívají negativní emoce, jako jsou vztek, hněv a zlost. „Proč?“, ptáme se. „I když jsme se rozvinuli resp. „pohnuli v životě“ intelektuálně, často jsme se souběžně nerozvinuli po emoční stránce. Naše emoční tělo zůstává zakrnělé, často na úrovni dítěte. Proto mnozí dýchající například až během Kriye naplno procítí vztek na bývalého partnera, s nímž se už dávno rozešli.“
  • Martin pokračuje a říká, že také smutek a lítost jsou dalšími častými emocemi, jež se objevují u dýchajících. „Často je to tak, že když vstupujeme do nové – vědomější – fáze své existence, začínáme si naplno uvědomovat, co všechno jsme jiným i sobě způsobili. A to nám přináší pocit smutku a lítosti.“

A jaké jsou ty „silnější“ průvodní zážitky spojené s Kryia dýcháním?

  • Probuzení energetického těla. Probuzení životní energie dýchající často pociťují na fyzické úrovni, obvykle v podobě silného brnění nebo až křečí v koncových částech těla (ruky, chodidla) a v okolí úst. Ale také v mentální a spirituální rovině – vidí různé barvy, světla nebo mají vize.
  • Obrazy a vize. U mnohých dýchajících vyvolává kontakt s esencí krásné vize. Martin si vzpomněl na jednu studentku, která mu popsala, jak se jí během dýchání vynořila vize obrovského lotosového květu plujícího oceánem. „Oceán je symbolem jednoty, neduality. Vlny jsou naše individuality. Ale pod rozvlněnou mořskou hladinou moře je vždy neměnný oceán, který vše propojuje. Květ je pak symbolem lásky.“ Po chvilce nadšení z tohoto krásného popisu se Martina ptáme, jaké další věci vidí dýchající studenti. Dozvídáme se, že velice běžné jsou obrazy různých barev a také světla.
  • Maximální uvolnění těla. Někteří dýchající se dokážou prostřednictvím rytmického dýchání natolik uvolnit, že na chvíli pociťují zvláštní stav „oddělení mysli od těla“. Je to stav, kdy dýchající nepociťuje své fyzické tělo, ale přesto je plně při vědomí (napadá mě, že tento stav lze přirovnat ke stavu spánkové paralýzy, který se objevuje při využití tzv. techniky WILD pro přechod do lucidního snu přímo z bdělého stavu).

photo-1449024587127-495aca3db256

Mé prožitky během Sudarshan Kriya

Jednotlivá sezení mi přinesla pokaždé jiný druh uvolnění – někdy na emoční a mentální úrovni a jindy především na úrovni fyzické. Zažil jsem slzení očí, ale i prudké brnění v rukách a nohách. Jednou jsem měl dokonce pocit, že se mé silně vibrující ruce samovolně zdvíhají z kolenou. Nejnáročnějším pro mě bylo nepochybně první a druhé sezení. V obou případech jsem se hodně zpotil a pociťoval jsem vyčerpání během procesu dýchání.

Nejsilnější prožitky se u mě paradoxně dostavily až v závěrečné relaxaci v savasaně po ukončení samotného dýchání na prvním sezení. Zažil jsem velice zvláštní stav uvolnění, kdy se vše kolem mě zpomalilo. Úplně si pamatuju, že jsem z hudby slyšel jenom pomalé bubny. Vše ostatní bylo nerozeznatelné. Poté jsem pocítil empatii a propojení s místem a lidmi v Samma Karuně, kde dýchání probíhalo. Když jsem tento zážitek sdílel po sezení, Martin se usmál a řekl mi, že tak nějak chutná hlubší ponoření do přítomného okamžiku.

Vliv skupiny při sezení Sudarshan Kriya

Během našeho dobrovolnictví v Samma Karuně jsme absolvovali množství aktivních meditací a jiných harmonizačních technik. Postupně jsme si uvědomili, že ve většině případů má přítomnost skupiny veliký vliv na intenzitu (a přínosy) dané techniky. Některé aktivní meditace se vlastně ani nedají absolvovat, aniž by se jich účastnilo více meditujících.

I když je možné Sudarshan Kriyu praktikovat individuálně (což někdy plánujeme vyzkoušet), tušíme, že účinky nebudou zdaleka tak intenzivní jako v případě skupinových sezení. Proč? Důvodů je několik:

  • Skupinová energie je důležitým stimulantem. Během sezení Sudarshan Kriya jsme všichni seděli na jogamatkách vedle sebe. Ne jenom, že jsme slyšeli, jak dýchají ostatní, ale i celková energie v místnosti, kde všichni podstupují stejnou cestu, byla silná.
  • Zkušený facilitátor rovněž ovlivnil kvalitu celého procesu. Martin s námi pokaždé udělal přípravná cvičení. Během dýchání ztlumil světla v místnosti a v závěrečné relaxaci se postaral o skvělou hudbu, která umocnila celkový dojem a prožitek ze sezení. A samozřejmě dohlížel na celý průběh sezení. V některých momentech dýchání nás usměrnil a podpořil tak, abychom se při poslechu nahrávky s mantrou „neztratili“ a také abychom se „neztratili“ ve vlastních emocích.

Další podobné techniky založené na síle rytmického dechu

Mezi podobné techniky, jež využívají uzdravující sílu rytmického dechu, lze zařadit holotropní dýchání a rebirthing. Zatím jsme neměli příležitost tyto techniky vyzkoušet, takže neumíme srovnávat. Určitě ale platí, že jak holotropní dýchání, tak i rebirthing jsou mnohem silnějšími technikami, které lze provádět jenom za asistence vyškoleného facilitátora. Z toho, co jsem o holotropním dýchání četl, slyšel na České transpersonální konferenci 2016 a také na základě referencí přátel, se domnívám, že jde o techniku provozovanou s podobnými cíli jako Sudarshan Kriya (ale mnohem silnější a účinnější). Proto uvažujete-li, že vyzkoušíte holotropní dýchání, možná by bylo vhodné nejdřív vyzkoušet Sudarshan Kriyu.

Máte-li zájem se o Sudarshan Kriya dozvědět více a případně ji i vyzkoušet, klidně se nám ozvěte a my s vámi rádi budeme sdílet další užitečné zdroje a více praktických informací. Namaste 🙂

Užitečné zdroje:

http://www.yogajournal.com/article/practice-section/so-Ham-contemplation-meditation/

/
Přečteno 6 549 x