Od nemoci k vyléčení: Čemu nás učí onemocnění štítné žlázy? (1. část)

Publikováno uživatelem

Poruchami štítné žlázy, tedy sníženou nebo zvýšenou funkcí štítné žlázy, strumou, uzlem či nádorem dnes dle některých zdrojů trpí 4 % světové populace[1]. Tyto problémy se vyskytují mnohem častěji u žen než u mužů. V období, kdy jsem sama trpěla onemocněním štítné žlázy, jsem zjistila, že v mém okolí se s podobnými problémy setkalo pár mých kamarádek a taky má teta a sestřenice. Otevřením tohoto tématu jsem se postupně dozvěděla, že hodně mých známých má s poruchami štítné žlázy osobní zkušenost. Rozhodně se tedy nejedná o ojedinělé onemocnění. I proto jsem se rozhodla sdílet svou zkušenost s vyléčením štítné žlázy s vámi.

Proč usilovat o dosažení zdravé štítné žlázy?

Správné fungování štítné žlázy zajišťuje tvorbu dvou hormonů: tyroxinu (známého jako T4) a trijodotyroninu (T3). Jejich produkování v přiměřeném množství má pro optimální fungování organizmu esenciální význam. Bohužel zejména v důsledku extrémně silného postavení farmaceutického lobbingu v ekonomice jsme na důležitost zdravé štítné žlázy zapomněli. Užívání pilulek na podporu správného fungování štítné žlázy je každodenní realitou množství lidí.

Zvykli jsme si na skutečnost, že na syntetických vitamínech a různých pilulkách doslova závisí náš život. Natolik jsme se vzdálili od přirozeného fungování hormonální soustavy, že lidi, jejichž hormonální systém je upraven tabletami, dokonce nazýváme „zdravými“. Závislost zdraví jednotlivce na vnějším zdroji – farmaceutikách – v naší společnosti již není nijak výjimečná. Chemické preparáty jen uměle udržují naše tělo v provozu. Místo toho, abychom nemoc přijali, pochopili a postavili se k ní s patřičnou odpovědností, hasíme symptomy této nemoci tabletami.

FILTRUJ VODU BEZ PLASTŮ

s Binchio aktivním uhlím špičkové kvality, které absorbuje z vody chlór a další nečistoty. Udělej další krůček pro zdravější planetu.

Zjistit více

Co mě přivedlo k léčbě štítné žlázy pomocí holistického přístupu

cakry2.Když jsem sama onemocněla, byla jsem postavena před rozhodnutí podstoupit operaci s cílem odstranit strumu o velikosti pingpongového míčku. Vyoperování strumy bylo spojeno s vyoperováním poloviny štítné žlázy. Tenhle operační zákrok je dnes již běžnou praxí. To, co mě přimělo k pokusu uzdravit svou štítnou žlázu a podívat se na svou nemoc holisticky, byl důsledek operačního zákroku, nikoliv jeho náročnost. Tím důsledkem by byla má doživotní závislost na externích hormonech v tabletové formě. V mých 23 letech se mi to zdálo jednoduše nepřijatelné. Myslím, že to nejcennější, co v životě máme, je naše zdraví. A já jsem si ho chtěla uchovat.

O léčbě štítné žlázy jsem nevěděla na začátku téměř nic. To mě ale neodradilo od snahy hledat příčinu nemoci na všech úrovních zdraví, a následně i k intenzivní snaze o její odstranění. Výsledkem mé snahy bylo zcela přirozené rozpuštění cysty. Vlastní zkušenost mě přivedla k názoru, že skutečnou příčinu onemocnění štítné žlázy odstraníme jen tehdy, když podstoupíme léčení na všech úrovních zdraví, nikoliv jen na úrovni fyzické.

Tento článek vychází z poznatků, s nimiž jsem se v procese léčby seznámila, a z osobní zkušenosti. Představíme si onemocnění štítné žlázy z holistického pohledu. Dozvíte se zejména způsoby, kterými se můžete přičinit o správné fungování své štítné žlázy. Hlavními předpoklady pro vyléčení štítné žlázy jsou přijetí odpovědnosti za své zdraví a touha dosáhnout pocitu hlubokého zdraví.

I. Onemocnění štítné žlázy z holistického pohledu

Značný vliv na onemocnění štítné žlázy má kromě genetické predispozice i stav energetického (vitálního) těla nemocného. Jakou souvislost má energetické tělo s naším fyzickým tělem? Jsou to dvě strany jedné mince.

 • Stav každého orgánu našeho fyzického těla je odrazem fungování těla energetického (vitálního). To znamená, že (ne)fungování našeho fyzického těla nám signalizuje současně poruchy těla energetického.
 • Onemocnění štítné žlázy je tedy „jenom“ symptomem na fyzické úrovni, jehož základní příčinou jsou nemoci tkvící v energetickém těle. Energetické (vitální) tělo totiž vytváří plány, jež jsou „zhmotněny“ prostřednictvím orgánů fyzického těla.[2]
 • Skutečnou příčinu onemocnění štítné žlázy odstraníme jen tehdy, když podstoupíme léčení na jemnohmotní úrovni – na úrovni energetického těla. Zdraví energetického těla můžeme ovlivnit převážně životním stylem a vnitřním rozpoložením (emocemi).

 II. Čakry – energetická centra 

Podstatou energetického (vitálního) těla je přítomnost vitální energie v energetických centrech nazývaných čakry a její volné proudění mezi nimi. O čakrách jste již jistě něco slyšeli. Jak si je ale představit? Jejich podstatu jednoduše popisuje A. Goswami v knize Kvantový doktor:

 „Když prožíváme emoci, je její součástí nejen prožitek na fyzické úrovni a myšlenka v mysli, ale i celkový pocit, který emoci doprovází. Co cítíme? Cítíme pohyb vitální energie. Ale kde v těle cítíme své emoce? To samozřejmě záleží na tom, o jakou emoci jde a kdo jsme my sami. Stručně řečeno, ta místa v našem fyzickém těle, kde cítíme přítomnost vitální energii v okamžiku, když prožíváme nějaký pocit, jsou čakry.“

Stav energetického těla tedy můžeme doslova pocítit na vlastní kůži. Jde proto o velice subjektivní záležitost každého z nás. Emoce, jež prožíváme, můžou posilnit, neboli naopak oslabit energii v našem těle. Jaké emoce mají přímý vliv na energii v páté, tedy krční čakře?

Jistě každý z vás již někdy na vlastní kůži zažil pocit nervozity, když měl promluvit na veřejnosti. Možná jste pociťovali sucho v ústech. Nebo se vám zdálo, jako by vám něco leželo v hrdle. To jsou známé fyzické projevy (emoce) toho, když člověk postrádá energii v krční čakře. Naopak, někdy zažíváte skvělý hřejivý pocit z dobře zvládnuté komunikace neboli komunikační flow. To souvisí s přílivem energie do krční čakry. Úbytek nebo příliv energie v krční čakře se promítá do stavu štítné žlázy.

štítna žláza

Systém čaker v lidském těle

V našem těle se nachází celkově sedm čaker (energetických center), které jsou lokalizovány v blízkosti tělesných orgánů a přímo souvisí se žlázami s vnitřní sekrecí. Fyzické orgány jsou zrcadlem vitální energie, jež je přítomná v odpovídajícím energetickém centru.

 • Korunní čakra – žláza: hypofýza, orgán: velký mozek
 • Čelní čakra (třetí oko) – žláza: epifýza, orgán: střední mozek, dutiny
 • Krční čakra – žláza: štítná žláza, orgány: hlasového ústrojí
 • Srdeční čakra – žláza: brzlík, orgán: srdce, plíce
 • Pupeční čakra – žláza: slinivka břišní, orgán: žaludek, játra, žlučník
 • Sakrální (sexuální) čakra – žláza: pohlavní žlázy (gonády), orgány: reprodukční
 • Kořenová čakra – žláza: nadledvinky, orgány: vylučovací[3]

V oblasti štítné žlázy se nachází energetické centrum Višuddhi – 5. Čakra. Nahromadění nebo absence energie v tomto centru se zrcadlí právě ve stavu štítné žlázy.

Základní charakteristika páté čakry:

 • Název v sanskritu: Višuddhi
 • Umístění: Krk (v blízkosti ohryzku)
 • Smysl pojící se s pátou čakrou: Sluch
 • Funkce: Komunikativnost, sebevyjádření, tvořivost
 • Barva pozitivně stimulující 5. čakru: Zářivě modrá
 • Potraviny, které mají čisticí účinek na 5. čakru: Ovoce
 • Kameny, které vhodně přispívají k léčbě 5. čakry: Tyrkys, akvamarín, celestin

 III. Poruchy štítné žlázy v souvislostech páté čakry

Ideálním stavem je harmonické proudění energie všemi sedmi čakrami. Tedy proudění energie bez kumulování nebo naopak stagnace či zablokování v jednom místě. Jestli máme v páté čakře málo nebo naopak příliš moc energie, trpíme vnitřní nerovnováhou na energetické úrovni. Na hromadění se energie v čakrách není nic špatného. Mnozí odborníci prosazují různé techniky, jejich cílem je právě hromadění a rozproudění energie v jednotlivých čakrách. Problém nastává, když je množství energie v 5. čakře disproporční vůči množství energie v ostatních čakrách. Tyto energetické nerovnováhy v páté čakře indikují následující projevy na fyzické úrovni:

 • poruchy štítné žlázy,
 • struma,
 • chronická bolest v hrdle,
 • zánět krčních mandlí,
 • zduřené uzliny,
 • potíže s hlasivkami,
 • koktavost,
 • vředy v ústní dutině,
 • afty,
 • poruchy sluchu.

Projevy disharmonie 5. čakry v mezilidských vztazích

Podívejme se blíž na to, jak se projevuje nedostatek neboli nadbytek energie v páté čakře. Pátá čakra je centrem komunikace. Centrem sebevyjádření či projevení svých názorů, postojů a potřeb. Je rovněž mostem mezi myslí a srdcem. Lidé s nedostatkem energie v páté čakře mají většinou strach projevit to, co si myslí nebo cítí. Jak to poznáme? Napovídá tomu zakřiknutý, nesmělý projev nebo roztřesený hlas. Lidé, kteří postrádají energii v páté čakře, cítí strach projevit to, co si myslí nebo cítí. Když mají odlišný názor než druhá strana, častokrát si ho nechají pro sebe. Nebo navenek vyjádří souhlas s názorem druhé strany, i když se s ním vnitřně neztotožňují. Své skutečné myšlenky a pocity si nechávají pro sebe. A to pak způsobuje blokování energie v páté čakře.

Jiným projevem disharmonie páté čakry je nezvládnutí komunikace v podobě popudlivého nebo arogantního projevu. Lidé s tímto problémem často osočují druhou stranou nebo používají urážlivá slova. Jejich projev je hrubý a v komunikaci často vyhledávají konflikty. Důsledkem toho se jich jiní lidé straní, a proto můžou mít pocit, že jejich potřeby nebyly vyslyšeny. Ve skutečnosti se ale jedná o nezvládnutý způsob komunikace.

V tomto článku jsme se podívali na štítnou žlázu především v souvislostech energetického těla. To, jak pracovat s energií v páté čakře s cílem dosažení zdravé štítné žlázy, si přiblížíme v článku „Od nemoci k vyléčení: Jak harmonizovat energii páté čakry a obnovit správnou funkci štítné žlázy“.

[1] Zdroj: http://www.tydenstitnezlazy.cz/, dle tohoto zdroje postihuje onemocnění štítné žlázy až 300 mil. světové populace. Při populaci 7,3 miliard to znamená, že onemocněním štítné žlázy trpí 4 % světové populace. Jiné zdroje uvádějí dokonce i vyšší procento nemocných.

[2] Zdroj: Kvantový doktor, A. Goswami, Ph.D.

[3] Zdroj: Velká kniha o čakrách, Anodea Judith

/
Přečteno 36 214 x

Komentáře 11

 1. Z CELÉHO SRDCE Vám děkuju za tento článek. Po nepříliš povzbudivých, spíše až děsivých a arogantních slovech od mé lékařky poté, co jsem jí řekla, že se nechci smířit s celoživotním braním léků, aniž bychom léčili příčinu nemoci, na mě Váš článek zapůsobil jako hojivý balzám 🙂

 2. Dobrý den, moc jsem z vašeho blogu neprostudovala (začínám), a nepřijde mi, že byste zrovna vy měla problém se sebevyjádřením a projevováním vlastních názorů. Nebo je vaše tvorba výsledkem toho, jak s těmito problémy bojujete? Forma terapie? Každopádně jen tak dál, je to zajímavé čtení 🙂

 3. Ahoj , Možná to tu máš někde psané ale chci se zeptat , jak dlouho trvalo , než si došla k uzdravení?
  Já začala minulý rok na podzim pracovat s energiemi ,resp dochazím na terapie (bioenergie,craniosakralni,kvantovka,komunikace,emoce)
  Krásně se mi zmenšily vykulené oči i struma, když lekaři tvrdili, že se nikdy nezmenší(haha)při M.Grawes.Basedovově chorobě s endokriní orbitopatii. Nyní jsou hodnoty hormonů už ok podle doktorů a Dr už mi chtěl plánovat termín operace , což jsem odmítla. Je to určitě individuální , ale pořád věřím , že tlaku lekařů odolám a dám se do pořádku sama.
  Děkuji Pěkný den

  1. Ahoj Martina, moc mě tvá zkušenost těší, je vidět, že je nás více, kteří vyvracíme údejnou nezměnitelnost diagnozy. V mém případě nastalo zmenšení strumy na polovinu původní velikosti cca 4 měsíce po odmítnutí operace. Zbytek pak zmizel do cca půl roku. Přeji hodně zdraví do budoucna!

 4. Milá Júlie,
  mockrát Vám děkuji za Váš příspěvek. Jsem ve stejné situaci. Dokonce jsem si už stihla zvolit vědomý holistický postup léčby. Ale rodina to nemůže rozdýchat – svěřuji se šarlatánům a ne obdborníkům, ne? 🙂 Po třech týdnech, co jsem navštívila fytoterapeutku a psychoterapeutku jsem se o fous vrátila do svého středu a boule se mi mírně zmenšila. Jsem na čajích a baštím chaluhu. Všechny popsané duševní příčiny na mě sedí, zkouším to nějak pojmout. Když se podívám zpět, tak to sedí též. Už jsem přišla o krční mandle kvůli chronickým zánětům a přivodila jsem si šelesty v uchu. Moc se chci touto cestou uzdravit a pak také posilovat druhé na této cestě mimo chemickou medicínu. Čím více čtu, tím více vidím, co nám všechno příroda nadělila a jaké možnosti tu jsou. I k léčbě rakoviny mimo trvalou otravu organismu. Jen se takovým nadějným a levným prostředkům léčby nedostane podpory oficiálního systému. Takové molekuly vyskytující se v přírodě se totiž nedají patentovat a nedá se na tom patřičně rejžovat. Doporučuji všem knihy Tomáše Kašpara a pak také v NJ Codex humanus – Das Buch der Menschlichkeit. Je tu ohromné množství sesumírovaných informací neovlivněných farmaceutickou lobby. Tedy díky za Vaši snahu. I pro mě je Vaše stránka povzbuzením a nadějí, že jsem si zvolila správně.

 5. Ahoj všem, děkuji moc autorce za článek, dala mi víru v sebeuzdravení a také jsem pochopila, že nelze doktorům vše věřit. Měla jsem zvýšenou funkci štítné žlázy, brala jsem prášky půl roku, stav se mi zlepšil, ale struma se nezmenšovala. Doktor tvrdil, že na práškách budu do smrti a pokud se chci zbavit strumy, musím se nechat operovat. Je to měsíc, co nepiju kávu, stravuju se převážně raw vegansky (díky za tip autorko!!!), neberu prášky a cítím se skvěle a struma podle mě mizí. Pokud mohu vložit odkaz, tak doporučuji tyhle stránky pro lidi, kteří chtějí začít s raw stravou a neví jak https://rawmania.cz/recepty

 6. Ahoj! V první řadě díky za tvůj blog a sdílení! Nádherný příběh s dobrým koncem. Inspirativní. Já jsem teď v úplně stejné situaci. Mohu se zeptat, co na to tví lékaři? Když jsi odmítla zákrok a poté co viděli zlepšní… trklo je něco, nebo vůbec?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *