Jakým tělesným typem jste dle ajurvédy (a proč je dobré to vědět)?

Publikováno uživatelem

V předchozích dílech seriálu jsme se pokusili objasnit důležitost poznání vlastního tělesného typu pro každého, kdo má v úmyslu dlouhodobě pracovat na svém zdraví. V pátém díle jsme vám přiblížili první jednoduchý způsob, jak lze objevit svůj tělesný typ – měření somatotypu. Teď bychom chtěli zajít ještě o krok dál. Od přesné západní typologie tělesných somatotypů se přesuneme k východnímu pohledu na určení tělesného typu – ajurvédskou typologii individuálních konstitucí.

Co je to vlastně ajurvéda? Ajurvéda je asi pět tisíc let starý systém péče o zdraví, který vznikl v Indii. O holistické povaze tohoto systému hodně vypovídá už i samotný název – slovo ajurvéda můžeme přeložit jako „věda o životě“. Ajurvéda tedy ani zdaleka není o předepisování pilulek pro odstranění symptomů choroby. Za klíč považuje prevenci. Výživa, důraz na zdravou mysl a neustálé nastolování rovnováhy v životním stylu (viz níže) jsou dle ajurvédy těmi nejlepšími lékaři.

My se už nějakou dobu snažíme zabývat poznatky této prastaré indické nauky o životě. Ajurvéda nám pomáhá v naplňování našeho záměru – zvyšování vlastní vitality a pocitu propojení. V tomto textu bychom chtěli sdílet, čím ajurvéda obohatila náš pohled na zdraví.

FILTRUJ VODU BEZ PLASTŮ

s Binchio aktivním uhlím špičkové kvality, které absorbuje z vody chlór a další nečistoty. Udělej další krůček pro zdravější planetu.

Zjistit více

 I. Jak využívat ajurvédu v běžném životě? Objevte svou individuální konstituci.

Ajurvéda poskytuje hlubší a komplexnější pohled na tělesnou typologii než „západní teorie“ somatotypů. Vychází totiž z předpokladu, že poznáním vlastního tělesného typu získáme mnohem víc než jenom informaci o naší tělesné stavbě nebo rychlosti metabolismu. Ajurvédské modelové typy poskytují navíc cenné zrcadlo našich charakterových rysů, jež bezprostředně ovlivňují i naše fyzické zdraví. V případě ajurvédské typologie bychom tedy mohli mluvit spíš o tělesně-osobnostních typech (mind-body types).

Ve srovnání se západními typologiemi je ajurvéda díky své větší komplexnosti (jde o mind-body typologii) samozřejmě mnohem méně vědecky ověřitelná. Proto nebude vyhovovat každému. Zkuste si tedy sami odpovědět na tyto otázky:

 • Věříte, že pocitu hlubokého zdraví lze dosáhnout jedině tehdy, když dokážete plynule a vědomě propojovat péči o své fyzické tělo s péčí o vaši mysl?
 • Myslíte si, že pro budování zdraví (zejména v rámci prevence) je důležité naučit se používat jistou dávku intuice?
 • Je pro vás 5 000 let zkušeností a praktikování dostatečným důvodem se ajurvédou zabývat (i když nenaleznete přímý vědecky důkaz správnosti této typologie)?

Pokud jste odpověděli na všechny otázky ano, je předpoklad, že ajurvéda bude dalším cenným pomocníkem na vaší Cestě Revitalizace fyzického těla… a že vás bude bavit i zbytek tohoto článku :).

 II. Principy dóša a jejich otisk v každém člověku

Základním předpokladem tělesné typologie z hlediska ajurvédy je, že každý člověk se rodí s vlastní originální kombinací tří hybných životních principů – kapha, vatta a pitta. Až na vzácné výjimky[1] platí, že jeden nebo i dva z těchto principů u jedince dominují. Toto rozložení základních životních principů se označuje jako nerovnováha dóša.

Původní kombinace základních principů (a dominance některého z nich, nebo dokonce dvou z nich), kterou máme již od narození, se nazývá v sanskrtu prakriti (v překladu naše pravá podstata). Důležité je, že během života můžeme (a měli bychom) působení tří principů v našem organismu neustále ovlivňovat a tak se navracet k rozložení (nerovnováze), které je pro nás nejpřirozenější a nejzdravější (to je naše individuální konstituce).

Životní principy kapha, vatta a pitta jsou dle staré tradice odrazem skutečnosti, že všechno ve vesmíru je vytvořeno z pěti základních elementů. My se touto tradicí nijak zvlášť nezabýváme a principy kapha, vatta a pitta si vysvětlujeme pragmatičtěji (jde o náš pohled).

Chápeme je jako určité primární přírodní vzorce (archetypy), které ve svém vzájemném působení formují vše živé a utvářejí přírodní řád. Každý z nás si nese svůj originální otisk těchto „stavebních vzorců“. A právě tato jedinečná kombinace určuje, jak vypadá naše tělo, jak funguje náš metabolismus, jak myslíme, jak reagujeme na podněty, jak regenerujeme a vůbec… jací jsme.

Navzdory jedinečnosti každého z nás zůstávají principy dóša stejné.

Vatta reprezentuje princip (pravzor) pohybu. Z fyziologického hlediska reprezentuje veškeré kinetické tendence v našem těle jako krevní oběh, cirkulace dalších tělesných tekutin, dýchání, vylučování nebo třeba i mrkání očí… Z psychologického hlediska vyjadřuje i pohyby naší mysli (myšlení). Vatta pohání i katabolické procesy v organismu.

vatta dóša

Pitta je vyjádřením transformačních procesů. V organismu je katalyzátorem změn. Je spojena s látkovou výměnou (metabolismem), trávením a vstřebáváním a udržováním tělesné teploty. Z psychologického hlediska je naším „ohněm“, je vyjádřením lidských emocí, tužeb a motivace.

pitta dóša

Kapha je projevem struktury, hmoty, organizovanosti. Je hybnou silou růstu všeho, co drží organismus pohromadě (veškeré „hmoty těla“, tedy jeho buněk, tkaniv, orgánů). Z psychologického hlediska je vyjádřením naší touhy po stabilitě, řádu a dostatku.

kapha doša

III. Jste vatta, pitta, nebo kapha?

Výše popsané životní principy se objevují a působí u každého člověka v individuálních množstvích, díky čemuž ajurvéda nakonec rozlišuje celkově sedm typů, z nichž tři jsou základní, tedy:

 • čistý typ vatta,
 • čistý typ pitta,
 • čistý typ kapha.

Další tři tělesné typy jsou kombinací tří uvedených principů (například smíšený typ vatta-pitta).

Pro udržení životní rovnováhy je pak důležité zejména vytvářet takové systémy prevence (prostředí, výživa, regenerace, reakce na podněty…), jež jsou v opozici k vaší dominantní dóši, a proto ji vyvažují a pozitivně stimulují[2]. Pokuste se najít sami sebe v jednom nebo několika popisech tří základních konstitucí:

 Vatta dóša

 • Je pro vás typická tělesná i charakterová nestálost a proměnlivost?
 • Máte nestálé chování, často bez stabilní denní rutiny?
 • Snadno chápete souvislosti a dělá vám radost řešit různorodé komplikované úlohy?
 • Rádi přicházíte s novými řešeními a nebojíte se experimentovat?

…pak je nejspíš vaší dominantní dóšou vatta.

Čisté typy vatta jsou buďto značně vysocí, nebo naopak velmi nízcí lidé. Jsou to povětšině štíhlé nebo přímo hubené typy, často s asymetrickou postavou (v důsledku nestálosti a proměnlivosti principu vatta). Oplývají velmi bystrou myslí, snadno chápou souvislosti a rychle si osvojují nové poznatky.

Lidé vatta mají rádi teplo a vlhkost (jako opozici ke chladu a suchu, jež charakterizuje princip větru – vatta). Teplá sprcha nebo parná sauna je pro ně to pravé (i když… pro koho ne? :)). Jejich stravovací režim je nepravidelný, což je způsobeno i jejich nestálou chutí k jídlu. Nemají predispozice pro dlouhodobou fyzickou zátěž, ta je totiž brzy unaví. Hodí se pro ně spíš zajímavé a různorodé pohybové aktivity, během nichž mají vytvořen prostor pro krátké pauzy na načerpání sil. Spánek mají spíš povrchní.

Pokud jste v rovnováze, jste velice kreativní. Jste plní života, velice komunikativní a je s vámi prostě sranda :).

Při podráždění vaší dominantní dóši (například v důsledku stresu) pociťujete nejspíš projevy úzkosti a pocity strachu.

Pitta dóša

 • Jste střední tělesné konstituce, s pevnou tělesnou stavbou a proporční postavou?
 • Nedělá vám větší problémy regulace hmotnosti dle vašich preferencí?
 • Máte světlejší kůži citlivější na slunce a teplou na dotek?
 • Jste hodně energičtí a emotivní?

…pak u vás nejspíš dominuje princip pitta.

Lidé pitta mají silný apetit a taky neradi vynechávají jídla (což plyne z podstaty principu pitta, který štěpí, transformuje). Proto jedí pravidelně a často, aniž by se to projevilo na jejich postavě – mají silný trávící oheň. Jejich metabolismus je středně rychlý a efektivní. Proto jim nedělá větší potíže zhubnout, nebo naopak přibírat na váze dle jejich cílů. Nevyhledávají přílišné horko, na slunci se totiž rychleji spálí a unaví.

Lidé pitta jsou hodně emotivními a vášnivými typy. Jsou to přirození lídři s podnikavým duchem, který je pořád žene k překonávání životních výzev.

Jste-li v rovnováze, dokážete využívat váš bystrý úsudek a důvtip k vytváření vizí a vedení lidí. Jste přesvědčiví, ale zároveň zůstáváte empatičtí, štědří a mírní. Když ale příliš posílí vaše dominantní dóša, může se to projevit tím, že jste autoritářští nebo dokonce agresivní. Podobně reagujete i na stres.

Kapha dóša

 • Máte rádi opalování a jenom tak se na slunci nespálíte?
 • Jste mírné povahy a jen stěží vás něco pořádně rozčílí?
 • Je váš metabolismus pomalejší?
 • Jste velice pragmatičtí a rádi děláte věci ve svém vlastním tempu a po svém?

…pak je vaší hlavní dóšou kapha.

Pokud lidé s ústřední nerovnováhou kapha necvičí pravidelně a konzumují nadbytek jídla, mají velkou tendenci k zavalitější postavě. Korigování nadváhy jim jde jenom stěží, což je způsobené jejich celkově pomalejším metabolismem. Taky mají často problémy s pomalým trávením a zácpou. Mají tvrdý spánek.

Lidé kapha mají rádi opalování, nespálí se jenom tak lehce. Pobyt na slunci a v suchém teple si umí krásně užít (kompenzuje vlhkost a chlad, jež jsou hlavními rysy principu kapa). Tyto typy mají krásně tvarované a velké oči (většinou světlé) a taky bohaté, husté a lesklé (většinou tmavé) vlasy.

Jsou mírné a klidnější povahy. Mluví pomalu a mívají příjemnou barvu hlasu. Jen těžce je něco vyvede z klidu. Jsou velice houževnatí a odolní. Jsou pragmatičtí a docela rádi dělají věci po svém a nezávisle. Na druhé straně mohou být skvělými partnery díky své vyrovnanosti, empatii a oblibě rodinného života.

Jste-li v rovnováze, pak jste vytrvalí, trpěliví a dobře provádíte nápady do praxe. Přílišné zesílení vaší hlavní dóši se často projevuje tím, že se cítíte těžkopádně, jste pomalí až melancholičtí.

IV. Jak určit svou individuální konstituci?

Jak zjistit svou dóši? Obdobně jako v případě měření somatotypů máte dvě možnosti. První možností je, že vyhledáte odborníka na ajurvédu. Jednou z prvních věcí, které jistě udělá, bude diagnostika vaší individuální konstituce, od níž se bude odvíjet jeho další postup.

Druhou možností je, že se sami pokusíte určit svou individuální konstituci s pomocí volně dostupných online testů a jiných užitečných zdrojů. My jsme zatím zvolili tuto možnost. Především z toho důvodu, že pořád teprve zjišťujeme, jaký potenciál může mít ajurvéda pro naše celkové zdraví (wellness).

Než se seznámíte s charakteristikami své dóši a následně s praktikami, které ji pozitivně stimulují, bude to chvíli trvat. Ještě déle pak potrvá, než si fungování těchto praktik ověříte v praxi. Proto si myslíme, že pro začátek vám postačí, když se orientačně seznámíte s vlastní konstitucí pomocí volně dostupných testů. Později, když se vám zalíbí ajurvédské systémy prevence šité na míru vaší konstituci, můžete se do celé problematiky ještě víc zahloubat a vyzkoušet konzultace s odborníkem. Při návštěvě odborníka pak již budete „informovaným zákazníkem“ a z konzultací můžete vytěžit mnohem víc, než kdybyste o celém systému slyšeli poprvé.

Konkrétní tipy, jak můžete těžit z poznání své individuální konstituce v běžném životě, vám přiblížíme v dalším článku na blogu. Nejdřív vám ale chceme dát pár rad, jak objevit svou jedinečnou kombinaci dóša nerovnováh.

Tady je několik našich tipů, jak postupovat, rozhodnete-li se určit svou dominantní dóši samostatně:

 • Udělejte si „dóša testy“ z několika různých zdrojů. To zvýší vaši šanci na přesnost výsledků. Rovněž zjistíte, že dotazníky obsahují podobné otázky. Umožní vám to víc pochopit, o čem je vlastně ajurvédská typologie.
 • Určitě bude lepší vycházet z delších testů, které vytvářejí předpoklad pro detailnější a podrobnější diagnostiku. Kvalitní a podrobné testy nabízejí především specializované zahraniční portály bohaté na informace z této oblasti. My bychom doporučovali testování z portálu Deepaka Chopry[3] a také podrobné testy z portálu holisticonline.com[4].
 • Nebojte se využít i jiných alternativních zdrojů. My jsme si například při určení našich dominantních dóší zkusili pomoct knihou od známého (ale častokrát i kritizovaného) ruského odborníka na alternativní přírodní léčebné metody – Gennadije Malachova.
 • Musíte vzít v potaz skutečnost, že váš poměr tří nerovnováh je nestabilní. Tento poměr se může (a bude) měnit v závislosti na působení různých faktorů, jakými jsou období roku, věk a aktuální životní okolnosti (vztahy, práce, změny…). Nastolování vaší nejpřirozenější (ne)rovnováhy je tudíž lepší chápat jako nikdy nekončící „práci“ na svém zdraví. Tato práce vyžaduje vaši angažovanost – měli byste průběžně naslouchat svému fyzickému tělu a signálům, které vám dává. Měli byste sledovat, jaké změny se dějí ve vašem okolí, ale i vlastním životě. Měli byste sledovat jejich případný dopad na stav vaší mysli a emocí. Proto je fajn čas od času testování vaší dóša nerovnováhy opakovat. Vaše odpovědi se totiž mohou v důsledku působení výše popsaných faktorů značně změnit. Aktuální změny stavu vaší nerovnováhy dóša můžete zjistit za pomoci dotazníku dostupného na stránkách Deepaka Chopry[5].
 • Pokuste se propojit informace získané z ajurvédské typologie s informacemi získanými měřením (nebo odpozorováním) svého somatotypu. Určitě najdete množství průniků těchto typologií. Tyto propojené znalosti vám v budoucnu pomohou lépe rozlišit, které rady a postupy z oblasti zdraví a prevence u vás pravděpodobně zafungují, a které naopak pravděpodobně fungovat nebudou.

Už jen díky samotnému vyplnění několika ajurvédských testů se o sobě dozvíte hodně užitečných informací. Přesněji řečeno, utřídíte si v hlavě to, co už o sobě dávno víte (jenom jste nevěděli, že to může mít dopad na vaše zdraví, vitalitu a celkový osobní rozvoj). Vyplnění několika „dóša testů“ pro vás může být navíc jedinečným impulzem k tomu, abyste vašim klíčovým mind-body charakteristikám věnovali zvýšenou pozornost.

Tak co, už víte, jaká je ta vaše dóša? V tom případě blahopřejeme! Vaše BQ se opět posunulo o pár bodů nahoru 🙂  

dóša rovnováha

[1] Kromě kombinací dvou nerovnováh se vzácně vyskytují i typy s rovnovážným zastoupením všech tří nerovnováh, což už zní poněkud zábavně :). Pro tyto „jednorožce“ mezi konstitucemi to ale až tak zábavné není, jelikož je hodně obtížné nastolovat tuto komplikovanou „tří-dóša-nerovnováhu“.

[2] O tom, jak využít ajurvédskou prevenci v běžném životě, víc v dalším článku.

[3] http://doshaquiz.chopra.com/

[4] http://www.holisticonline.com/ayurveda/w_ayurveda-dtest1.htm

[5] Dotazník „Current mind body state“ naleznete na adrese http://doshaquiz.chopra.com/

/
Přečteno 24 966 x

Komentáře 2

 1. Tak podľa tohoto popisu som aj bez sofistikovanejších dóša testov určite vatta! 🙂 Zaujímalo by ma však, čo teraz s tým? 🙂 Aké next-steps z toho vyplývajú? Čo robiť ďalej aby som ako vatta dosiahol stav hlbokého zdravia? Existujú špecifické rady a postupy pre vatta dóša? 🙂

  1. Ahoj speet,
   tie testy by som Ti aj tak odporucal, pretoze to je vlastne „next step“… dozvediet sa co najviac o svojej individualnej konstitucii. A prave v tom Ti pomozu ajurvedske testy. Vdaka odpovediam na otazky vlastne spoznas svoju dosu. No a nasledne sa mozes v ramci prevencie zamerat na to, aby si do svojho zivota vniesol take kvality, ktore pozitivne stimuluju Tvoju dosu ako fyzicky, tak aj mentalne. Tiez je dobre poznat príznaky vychylenia dominantnej dose z rovnovahy. To moze byt perfektna forma prevencie, pretoze Ti moze pomoct zistit prve naznaky nerovnovahy v organizme este skor, ako sa prejavia „zretelne“ vo forme choroby. Tam niekde by som asi zacal… je to celkom zabava inak, ajurvedsky system prevencie mi pride velmi dynamicky ale zaroven postaveny na pouzivani zdravého selskeho rozumu (je tam mnozstvo rad, ktore nam davali nase babicky a my sme ich vzdy ignorovali:)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *