Intelektuálny zmätok v spoločnosti je dôsledkom zlyhania vzdelávacieho systému. Ako sa z toho dostať von?

Intelektuálny zmätok v spoločnosti je dôsledkom zlyhania vzdelávacieho systému. Ako sa z toho dostať von?

Publikováno v

Vzdelanie je jedným z najdôležitejších aspektov v živote človeka a spoločnosti. Dnes už paradoxne nemáme problém s nedostatkom vysokých škôl, odborov či absolventov, ale s jeho kvalitou. Kvalitou, ktorú vyžadujú veľké výzvy súčasnej doby. Ako sú absolventi našich vysokých škôl schopní reagovať na neodkladné výzvy globálneho charakteru? Uvedomujú si prepojenie s Celkom a sú schopní na základe tohto uvedomenia jednať? A vedia […]