Tři volně dostupné filmy, které ti umožní zažít hlubší propojení se světem.

Publikováno uživatelem

Představujeme ti tři jedinečné dokumentární filmy, které spojuje jasné poselství: všichni jsme součástí jednoho Celku. Všichni jsme navzájem propojeni. Každý z těchto dokumentů tuto skutečnost představil svým vlastním originálním způsobem. Dokumenty, o nichž bude řeč, kromě tohoto výjimečného odkazu spojuje i další jedinečná okolnost – jejich dopad na rozvoj pozitivního kolektivního vědomí ve světě. Myšlenky těchto dokumentů totiž nezapadly prachem. Právě naopak, po uvedení dokumentů se virtuálně rozšířily po světě a dnes žijí dál „svým vlastním životem“. Vedly k vytvoření originálních komunit a sítí lidí, které spojuje pocit hlubšího propojení, sounáležitosti se světem. O jaké dokumenty jde? A jakými myšlenkami se jim dodnes daří prohlubovat u lidí pocit propojení?

I. Série krátkých filmů „Příroda mluví“

V sérii kratičkých filmů (jeden film má cca 1,5 minuty) k Lidstvu promlouvá samotná Matka Příroda a její složky. Jednotlivé součásti přírody[1] zosobnili svými hlasy filmoví herci a herečky světových jmen.

Julia Roberts jako moudrá a vyrovnaná Příroda. Harrison Ford jako hněvem zneklidněný Oceán. Kevin Spacey jako zklamaný Deštný Prales. Penelope Cruz jako éterická Voda. A mnozí další herci, kteří společně přetlumočili jasné poselství přírody pro Lidstvo:

FILTRUJ VODU BEZ PLASTŮ

s Binchio aktivním uhlím špičkové kvality, které absorbuje z vody chlór a další nečistoty. Udělej další krůček pro zdravější planetu.

Zjistit více

Příroda nepotřebuje lidi. Ale lidé potřebují přírodu.

Překvapivě tvrdé (ale pravdivé) poselství kampaně Příroda mluví

Filmy z kampaně „Příroda mluví“ jsou výsledkem inovativního přístupu světové ochranářské organizace Conservation International k řešení problému slabého zájmu a angažovanosti široké veřejnosti ohledně stavu životního prostředí ve světě.

Kromě nádherných přírodních scenérií proto všechny filmy obsahují i velice pragmatické poselství, které objasňuje Julia Roberts v roli hlasu samotné Matky Přírody – není to křehoučká příroda, o jejíž přežití bychom se měli strachovat na prvním místě. Příroda tady byla a vždy bude. Ne, je to především naše vlastní existence, která se už dostává do přímého ohrožení v důsledku neohleduplného přístupu k naší společné Živitelce. Příroda je připravena se dál přizpůsobovat a vyvíjet. Jsme ale my připraveni nést důsledky své nečinnosti a arogance?

Filmy rovněž nastiňují podstatu absurdního stavu, v němž jsme se jako Lidstvo ocitli. Stavu, kdy v obrovském rozsahu ničíme svůj vlastní domov s cynickou omluvou, že jiná, lepší, cesta k růstu národních bohatství není známá.

Ale proč to vlastně děláme…?

Na to odpovídá Robert Redford v roli mohutného Sekvoje: jednáme v domněnce, že jsme od přírody oddělené bytosti. V domněnce, že jsme pány této planety, jednáme tak, jako by tady všechno existovalo jenom pro nás…

Globální úspěch kampaně

Neobyčejná kampaň z dílny globální mediální agentury TBWA Worldwide měla premiéru v roce 2014 na konferenci SXSW Eco v texaském Austinu[2]. I když bylo spuštění kampaně pečlivě plánováno a očekával se globální ohlas, vůbec nic nebylo jisté.

Příroda promluví novým hlasem… budou jí lidé konečně naslouchat? Změní se něco?

Záhy po premiéře kampaně pomohly videa zpropagovat mezi svými fanoušky známé osobnosti z oblasti byznysu i kultury (např. Richard Branson, Michael Dell, Mama Jan Smith, Usher a další). A pak už to šlo samo. Filmy se úspěšně šířily dál virtuálně po celém online světě a dodnes mají obrovský ohlas[3].

Jak se vizi Nature Is Speaking daří propojovat svět? Výzva k Závazku (The Pledge)

Do dnešního dne kampaň vidělo víc než 40 miliónů lidí[4].

Stovky tisíc lidí také udělaly další drobnou akci s cílem šířit poselství dál (sdílení, like, komentáře k filmům).

A několik tisíc lidí se jednoduchým klikem spojilo ke společnému online Závazku – The Pledge. I my jsme se přidali a uznali jsme,

  • Že příroda nám dává vzduch, který dýcháme, jídlo, které jíme, vodu, kterou pijeme a mnohem, mnohem víc než to.
  • Že bez lidí, kteří zvedají své hlasy k ochraně planety, budeme nadále brát od přírody víc, než nám dokáže poskytnout.
  • Že budeme chránit planetu, která pečuje o nás.
  • Že vyvineme úsilí, aby se karta obrátila, a rozšíříme odkaz kampaně dál, aby se dostal k co nejvíce lidem a aby co nejvíc lidí mohlo ocenit, co pro nás příroda dělá.

A co ty? Přidáš se taky?

pťíroda mluví

II. Kvantový aktivista

Tento dokument ilustruje životní cestu známého profesora kvantové fyziky a vizionáře indického původu – Dr. Amita Goswamiho. Dr. Goswami se proslavil ve světě jako průkopník tzv. nové vědy. Nová věda je postavena na sjednocujícím přístupu, který vznikl propojením poznatků z kvantové fyziky a oblastí spirituality (duchovna). Základní tezi nové vědy lze shrnout do jedné věty:

Základem veškerého bytí je vědomí.

Celý film si můžeš prohlédnout v anglické verzi s českými titulky tady nebo můžeš navštívit oficiální stránky filmu Kvantový aktivista. Velice zajímavým zdrojem názorů na filozofii, kterou dokument vytváří, je i více než 74 recenzí na toto dílo na stránkách Amazon.com prodávajících DVD dokumentu.

Kvantový aktivista dokument

Profesor Amit Goswami jakožto syn indického duchovního účitele a později profesor kvantové fyziky měl možnost prozkoumat a zažít oba světy, které vzájemně odjakživa soupeří. Svět materialistické vědy a světa intiuce. Zpočátku Dr. Goswami jakožto vědec využíval standardní nástroje na poznání reality. Díky osobnímu duchovnímu probuzení se ale rozhodl začít hledat to, co vědu i oblast duchovna propojuje.

Tímto pojivem je dle Amita Goswamiho idea uznání Vědomí jako základu veškerého bytí. Goswami věří, že nový přístup k vědě a spiritualitě (duchovnímu životu) založen na uznání vědomí jako základu všeho umožňuje evoloční skok k lepší civilizaci. Civilizaci s vyšší kvalitou vědomí.

Prvotní příčina globální krize – Oddělení člověka

Goswami v dokumentu jedinečným způsobem sděluje, že efektivní řešení současné globální krize (devastace životního prostředí, konzumerismus, oteplování, terorismus…) nemůže vzniknout na úrovni čistě racionálního přístupu. Potřebujeme novou – efektivnější a hlavně rychlejší cestu. Nejdřív ale potřebujeme poznat prvotní příčinu výše uvedených problémů.

Co je tedy původní příčinou současného úpadku, který nedokážeme řešit ani navzdory obrovskému pokroku?

Je to dominance materialistického nahlížení na svět, která postupně vedla k vzniku pocitu separace, oddělení člověka od jiných lidí, ostatních živých bytostí a přírody jako takové. Je to právě materialistický světonázor, který rozvrátil naše univerzální propojení s ostatními živými bytostmi a vůbec s Celkem, se světem, jehož součástí jsme.

Příklady systematického ničení životního prostředí jsou jasným důkazem naší oddělenosti. Nevidíme, že životní prostředí jsme my sami. Naopak , když vnímám jednotu, propojení, je mi jasné, že musím chránit životní prostředí, že musím respektovat ostatní živé bytosti,“ říká v dokumentu Goswami.

oddělení člověka od přírody

Neobyčejné Pozvání

Uvědomění si jednoty je ale jenom začátek. Pak je zapotřebí udělat velice rychlý posun, skok v rozvoji kolektivního vědomí (resp. kvality vědomí společnosti). Jak? Prostředkem k uskutečnění tohoto skoku je idea kvantového aktivismu .

Máš i ty pocit, ze sice existují pozitivní změny, ale neprobíhají dostatečně rychle, aby zvrátily všudypřítomnou negativitu ve světě? Dr. Goswami na konci dokumentu předkládá neobyčejné pozvání – zve nás, abychom se i my stali kvantovými aktvisty.

Kvantový aktivismus je výzva k aktivnímu, angažovanému životu jednotlivce ve prospěch své komunity (sousedství, města, společnosti, přírody, planety – dle možností každého jednotlivce), postavena na následujícím předpokladu:

Poznatky z oblasti kvantové fyziky a ze zkoumání fenoménu vědomí ukazují, že každý člověk může svými pozitivními myšlenkami a akcemi významně přispět ke kvalitativnímu posunu v kolektivním vědomí společnosti.

Ideu kvantového aktivismu jsme představili v osobitém článku Když vyměníš negativní myšlenky za pozitivní, ovlivníš realitu nás všech – profesor kvantové fyziky vysvětluje, proč. POZOR SPOILER: pokud chceš mít z dokumentu větší zážitek, pak si ho nejdřív prohlédni a až pak se začti do článku o kvantovém aktivismu.

Pokud tě příběh prvního kvantového aktivisty zaujal, můžeš se podívat na oficiální stránku filmu, která rovněž slouží jako místo formování komunity fanoušků celé myšlenky. V sekci Pozvání (invitation) na stránce quantumactivist.com najdeš principy kvantového aktivismu. Na stránce dál najdeš i blogové články přibližující veřejnosti přitažlivý svět kvantové fyziky plný paradoxů. Navíc se můžeš zapojit do komunity téměř stovky tisíc „kvantových aktivistů“ na facebooku. Facebooková komunita žije aktivně i po šesti letech od uvedení filmu a obsahuje množství zajímavých odkazů propojujících svět fyziky a spirituality.

III. (R)evoluce Kulturně kreativních

Pro některé již klasika a „must see“. Tento dokumentární film maďarského režiséra a producenta Frygiese Fogela z roku 2011 popisuje fenomén nově vznikajícího mind-setu lidí po celém světě, který nabírá rozsah nové kultury – říká se jim kulturně kreativní lidé (orig. cultural creatives). Tato rychle rostoucí část světové populace se na první pohled ničím neliší od zbytku společnosti. To, co ji odlišuje, je totiž na pohled „neviditelné“. Jde o specifické nastavení myšlení – kulturní kreativci se snaží myslet, žít, pracovat, podnikat celostně a trvale udržitelně. Celý film si můžeš prohlédnout v anglické verzi s českými titulky tady nebo můžeš navštívit oficiální stránky filmu culturalcreatives.cc.

Vzestup světové kultury, která představuje naději pro celou planetu

V dokumentu se dozvíš zejména:

  • kdo jsou kulturně kreativní lidé,
  • jaké jsou jejich hodnoty a pohled na svět,
  • jakým aktivitám a projektům se věnují

a samozřejmě – jakými projekty již dnes mění své komunity a ekonomiky na lepší místa.

Dokument se opírá o výsledky a poznatky sociologického výzkumu fenoménu kulturně kreativních, který udělal sociolog P. H. Ray – autor celého konceptu.

Možná tě teď napadá – proč o kulturně kreativních lidech není víc slyšet? Proč se ještě nezorganizovali do nějaké politické strany, hnutí nebo jiné organizace, když jsou tak „významní“ z globálního měřítka? Odpověď je prostá – protože takhle kulturní kreativci neuvažují.

Sami sebe nepovažují za členy nějakého hnutí nebo kultury. Od mainstreamu se liší jenom svými hodnotami a nastavením – mindsetem, který u nich vytváří pocit odpovědnosti za budoucnost naší Společnosti jako Celku. Jsou to vlastně noví světoobčané.

kulturní kreativci

Proto ti – na rozdíl od předchozích dvou filmů – v tomto případě ani nemůžeme dát link na nějakou „centrální komunitu“, která organizuje kulturní kreativce. Změny, které kulturní kreativci uskutečňují, totiž probíhají neorganizovaně ve všech možných odvětvích. Kulturní kreativci jsou všude. Jen je musíš najít. Jak? Přečti si náš článek, který podrobně popisuje fenomén kulturně kreativních lidí.

Nejdůležitější poselství filmu

Ale jak je možné, že kulturní kreativci jsou všude ve světě a je jich prý pořád víc a víc, aniž by k tomu potřebovali nějakou organizaci, která by je sdružovala?

Fogel vysvětluje, že růst počtu kulturně kreativních lidí vůbec nezávisí na jejich vnější organizaci. „Těchto lidí bude přibývat, aniž by potřebovali vytvořit jakoukoliv politickou nebo jinou strukturu. Je to zkrátka důsledek historického vývoje. Rozvoj lidského vědomí nemůže být zastaven. Bez ohledu na to, že to jistě nebude po chuti mnohým mocenským elitám,“ říká Fogel[5].

Autoři dokumentu na základě odhadů sociologa Paula H. Raye uvádějí, že v současné době žijí v Americe a Evropě desítky milionů kulturně kreativních lidí. Nemyslím si, že je důležité zjišťovat, kolik kulturních kreativců vlastně teď „pobíhá po světě“. Nejdůležitější poselství filmu spočívá v něčem úplně jiném. Film ukazuje, jak obrovské je množství lidí, kteří vidí svět kolem sebe (a svou roli v něm) jinak než v podobě, v jaké nám ho předkládají masová média a ošumělí lídři staré generace politiky i byznysu.

globální vědomí evoluce

[1] Celkem osm filmů: Oceán, Voda, Deštný prales, Půda, Voda, Strom, Korálový útes, Květ a nakonec Matka Příroda

[2] The South by Southwest® (SXSW®) Conferences & Festivals

[3] Dle oficiálních statistik dostupných na stránkách conservation.org videa doposud nasbírala dohromady více než 40 milionů zhlédnutí a rozšířila se v 33 zemích. Film Oceán s Harrisonem Fordem byl dokonce oceněn lvem v kategorii filmové dílo na Mezinárodním festivalu v Cannes 2015.

[4] Oficiální statistiky kampaně dostupné na stránkách conservation.org

[5] Cultural Creatives The Revolution, Kristine Morris <http://spiritualityhealth.com/reviews/cultural-creatives-revolution>

 

/
Přečteno 19 900 x

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *