Vytvoř si doma mikroklima, které inspiruje k makrozměnám! Tady jsou inspirace a rady, jak na to.

Publikováno uživatelem

Patříš mezi lidi, kteří aktivně usilují o vyšší vitalitu prostřednictvím výživy? Pak asi hodně čteš, sbíráš informace o zdravé stravě z různých zdrojů. Srovnáváš si na první pohled protichůdné názory. Diskutuješ v různých skupinách. A máš pocit, že už se vyznáš… Ale je možné, že ti přece jenom doposud něco uniklo. Stejně jako nám… Informace o klíčové potravině pro zdraví a vitalitu. Nevíš, co máme na mysli? Až tak nás to nepřekvapuje. Jde totiž o potravu, která vlastně ani není vidět. Přitom jde o tu nejzákladnější univerzální potravu s okamžitým vyživovacím účinkem. Tou potravou je… vzduch. Kvalita vzduchu je klíčový faktor ovlivňující onen pocit celkové vitality každého z nás.

 Když se nadechneš, dotýkáš se částí planety vnitřkem svého těla.

Tor Norretranders

FILTRUJ VODU BEZ PLASTŮ

s Binchio aktivním uhlím špičkové kvality, které absorbuje z vody chlór a další nečistoty. Udělej další krůček pro zdravější planetu.

Zjistit více

Možná i souhlasíš… ale říkáš si: „Proč se zabývat… vzduchem? Nač se zabývat něčím, co ani nelze ovlivnit…?“

Ale skutečně kvalitu vzduchu nelze ovlivnit…???

Dle nás je toto tvrzení jenom další mýtus v oblasti zdraví. Obecně rozšířený názor, do něhož chceme vnést tímto článkem čerstvý závan.

Asi tě nepřekvapí tvrzení, že většinu času vlastně trávíš uvnitř – doma anebo v kanceláři. A to platí ještě víc v zimním období, kdy trávíme přirozeně uvnitř téměř všechen čas (možná i 90 procent). A tady se dostáváme k jádru věci – velká a neuchopitelná masa vzduchu venku se rázem scvrkla do velice konkrétního ovzduší uvnitř.

MAKROKLIMA venku —> MIKROKLIMA uvnitř

A kvalitu vzduchu uvnitř lze velice efektivně ovlivnit. Ukážeme ti, jak na to.

 I. Globální inspirace – jak se v dnešních dnech ovlivňuje makroklima

Fakt, že v nebližších měsících budeme trávit většinu času uvnitř, není jediným důvodem, proč o kvalitě vzduchu mluvíme právě teď. V těchto dnech totiž končí obíhá v Paříži mezinárodní konference o ochraně klimatu, která může dle mnohých názorů přinést průlom v boji proti klimatickým změnám na globální úrovni.

Proto chceme i my přinést pohled na toto důležité téma. Chceme ti ukázat, jak lze pozitivně ovlivňovat kvalitu ovzduší na nejglobálnější i nejlokálnější úrovni. Oba přístupy jsou důležité a propojené.

 Odkaz z EXPO 2015 – BrEAThe

Nedávno jsme si plně uvědomili, jaký blahodárný a osvobozující účinek může mít závan toho nejčerstvějšího vzduchu uvnitř budov pro lidi žijící ve velkoměstě. Chceme s tebou sdílet odkaz, který jsme si odnesli z návštěvy rakouského pavilonu Breathe na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně.

První momenty (ale vlastně ani ty další) po vstupu do obrovských prostor areálu milánského EXPO 2015 nebyly dvakrát příjemné. Už po chvíli bylo docela únavné čelit těm nekonečným davům lidí – desítkám tisíc návštěvníků výstavy. Bylo jedno, jakým směrem jsme se vydali, protože davy se řinuly všemi směry. Rychle jsme si zvykli obcházet několikahodinové fronty návštěvníků čekajících na ty nejlepší pavilony. Nějakým zázrakem se nám ale podařilo poměrně rychle dostat dovnitř jednoho z nejlépe hodnocených pavilónů – rakouského pavilónu „Breathe“.

foto nature reloaded

V pavilonu vládlo specifické mikroklima, které vytvořilo přirozeně svěží ovzduší s teplotou o 5 stupňů nižší než mimo pavilon. Rostliny v pavilonu vyprodukovaly 62,5 kg kyslíku za hodinu, což postačilo na pokrytí kvalitního dýchání pro 1 800 návštěvníků.

A stálo to za to. Nic podobného jsme totiž nikdy předtím neviděli. Studiu rakouských architektů terrain se nějakým způsobem podařilo přenést a zasadit v Miláně rakouský les. Doslova. Po vystání fronty jsme vstoupili do pavilonu a ihned jsme se cítili jako v jiném světě. Všude kolem byl les. A teď nemyslím nějaké miniatury lesních dřevin a několik keřů. Ale vysoké stromy, jež se tyčily několik metrů do výšky a tvořili tak přírodní střechu pavilonu. Uvnitř byl tajemný polostín. Vzduch byl o poznání svěžejší než venku, ostrý a plný lesní vlhkosti. V pavilonu vládlo specifické mikroklima, které vytvořilo přirozeně svěží ovzduší s teplotou o 5 stupňů nižší než mimo pavilon. Rostliny v pavilonu vyprodukovaly 62,5 kg kyslíku za hodinu, což postačilo na pokrytí kvalitního dýchání pro 1 800 návštěvníků[1].

Nejzajímavější ale bylo sledovat účinek vzduchu a rostlin na návštěvníky. V jiných pavilonech jsme byli svědky toho, že si lidé po hodinách úmorného čekání ve frontě ani nevšimli, že jsou najednou konečně uvnitř pavilonu. Jeli za nosem, nezastavovali se, až došli ven (kde se mohli zařadit do další fronty :-)). Na rozdíl od jiných pavilonů byl v tom rakouském klid a pohoda. Lidé se nějak přirozeně ztišili. Pohybovali se pomaleji. Jakoby se snažili víc sladit s klidným rytmem lesa uvnitř pavilonu. A co bylo nejzajímavější – zastavovali se, aby se mohli pořádně nadechnout. Všichni dýchali. Plnými plícemi.

EXPO 2015 Breathe pavilón

Rakouský pavilon „Breathe“ tak jedinečným způsobem naplnil obsah tématu letošní výstavy EXPO 2015 (Feeding the Planet, Energy for Life). Vyzdvihl čerstvý vzduch jako esenciální zdroj výživy pro celou planetu. Vyzdvihl potřebu dýchání čerstvého vzduchu pro zdraví.

Rakousko přineslo světu zásadní poselství: Tvorba jedinečného mikroklimatu může inspirovat lidi k zamýšlením se nad ochranou makroklimatu.

 Průlom v bitvě za lepší vzduch ve světovém měřítku?

Žijeme ve zvláštní době. Můžeme v přímém přenosu sledovat, jak se z „malého“ člověka stal faktor s velkým „F“, který nejvýrazněji ovlivňuje klima celé planety – doposud hlavně negativně, ale odteď možná čím dál tím víc i pozitivně. Na mezinárodní úrovni si začínáme plně uvědomovat, že něco tak neuchopitelného, obyčejného a nemateriálního, jako je vzduch, je vlastně tím nejcennějším statkem pro nás všechny. A jelikož jakékoliv pozitivní změny nevytvářejí masy, ale vždy konkrétní jednotlivci svými akcemi, do společného boje za zdravější klima se nedávno výrazně zapojili i světoví lídři z oblasti byznysu. Bill Gates s podporou Richarda Bransona, Marka Zuckerberga, Jeffa Bezose a dalších světových podnikatelů ohlásili vznik Průlomové energetické koalice, která má potenciál urychlit inovace v oblasti čisté energetiky.

Možná si teď říkáš, že na rozdíl od Billa Gatese nemůžeš ovlivnit globální strategii v boji proti klimatickým změnám. A že na rozdíl od rakouského týmu architektů ze studia terrain nemáš od vlády budget na to, abys inspiroval k zamyšlení nad kvalitou ovzduší celý svět.

A máš naprostou pravdu…

Přesto ale existuje role, kterou můžeš ve zlepšování kvality vzduchu sehrát. I zde je prostor, zóna, kterou ovlivnit můžeš svými každodenními akcemi. I ty jsi totiž architektem. Každý z nás jím je. Jsi architektem změn svého domova, svého pracovního prostoru a svého širšího okolí.

 II. Lokální inspirace k akci: zvyšme kvalitu ovzduší tam, kde to dokáže každý z nás

Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.

Mahátma Gándí

 Jak můžeš zlepšit kvalitu vzduchu uvnitř svého domova nebo kanceláře.

Jako architekt pozitivních změn můžeš hned TEĎ vnést vitalitu do té nejmenší části ovzduší – ovzduší u tebe doma nebo v kanceláři. A tím dát najevo sám sobě, ale i širšímu okolí, že úsilí o čerstvý vzduch je něco, co může probíhat i na té „nejlokálnější“ úrovni.

I ty můžeš svými akcemi sledovat odkaz rakouského pavilonu – vytvořit mikroklima, které inspiruje k makrozměnám… Tím, že zohledníš element ovzduší jako stavební element, který ovlivňuje kvalitu tvého života uvnitř, v interiérech.

Co kazí kvalitu vzduchu uvnitř?

Jednou z prvních věcí, která tě jistě napadne, je, odkud se bere znečištění vzduchu uvnitř. Proto na tomto místě uvádíme několik nejčastějších škodlivin (toxinů), které rapidně snižují kvalitu ovzduší interiérů[2]:

  • Ozón (smog). Je hlavní složkou znečistěného ovzduší. Spojujeme si ho hlavně se znečišťováním vnějšího prostředí, nicméně platí, že se dostává i dovnitř (např. větráním :)).
  • Formaldehyd. Nachází se v různých kapesnících (např. navlhčené kapesníky), odlakovačích, igelitových taškách, syntetických stavebních materiálech, kobercích atd.
  • Benzen. Nachází se např. v barvách na vlasy, detergentech a drogérii, lepidlech, cigaretovém dýmu, čisticích prostředcích na nábytek.
  • Xylen. Obsažen např. v tiskových materiálech, gumě, kožených materiálech, lepidlech, cigaretovém dýmu.
  • Čpavek. Obsažen např. v čisticích prostředcích na okna a podlahy anebo ve sprejích.
  • Jedovaté látky, které jsou produkty spalování. Vznikají např. v důsledku užívání plynových sporáků.

Nejčastějšími důsledky přítomnosti těchto látek v ovzduší interiéru jsou podráždění dýchacích cest, alergie, bolesti hrdla, snížení kapacity plic, bolesti hlavy, závratě, únava a další.

Revitalizuj vzduch uvnitř s pomocí pokojových rostlin

Jak zlepšit kvalitu vzduchu uvnitř? Řešení je vlastně jednoduché… Rostliny. Pokojové rostliny. Zakomponuj do designu svého bydlení vybrané pokojové rostliny, které efektivně pročišťují vzduch.

Výzkumy NASA již v osmdesátých letech minulého století prokázaly, že specifické druhy pokojových rostlin vytvářejí v interiérech jedinečnou atmosféru – očišťují vzduch od mikrotoxinů, které se v něm hromadí zvenku i zevnitř. Proč se takovými výzkumy zabývala NASA? Z praktického důvodu – hledala trvale udržitelné způsoby, jak vytvořit čisté klima uvnitř vesmírných stanic. Právě pokojové rostliny se osvědčili jako ten nejvhodnější nástroj. Oproti hlavním konkurentům – filtrům vzduchu – mají totiž jednu nespornou výhodu – nevyžadují technickou údržbu. A taky jsou prostě víc „feng shui“ – mají prokazatelně harmonizující a antistresové účinky na lidi (což filtry vzduchu asi jen těžce mohou splnit…).

Jak to celé funguje?

Rostliny zvyšují úroveň cirkulace vody ve vnitřních prostorech. Vyšší úroveň vypařování vede k vyššímu proudění vzduchu uvnitř. Vzduch (včetně škodlivých toxinů) je „nasáván“ listy. Z listů se toxiny dostávají do půdy, kde jsou zkonzumovány půdními bakteriemi[3].

Kolik rostlin je za potřebí pro vytvoření čistého ovzduší uvnitř?

Dle výzkumů NASA se dá optimálních výsledků dosáhnout, umístí-li se alespoň jedna rostlina na 9 metrů čtverečních prostoru.

NASA své poznatky z života ve vesmírné stanici nakonec dokonalým způsobem přizpůsobila bydlení na Zemi. Vytvořila totiž oficiální studii vlivu pokojových rostlin na čistotu vzduchu uvnitř[4]. Součástí této studie je i seznam rostlin, které jsou nejvhodnější pro čištění vzduchu včetně zohlednění (ne)náročnosti péče o ně.

Ta nejlokálnější inspirace: které rostliny používáme na zlepšení kvality vzduchu uvnitř my

Těšíme se, že i u nás se nacházejí rostliny, které jsou na oficiálním NASA žebříčku označovány jako nejefektivnější čističe vzduchu a současně nejjednodušší z hlediska péče.

Náš zlatý Potosovec

Potosovec zlatý je geniální rostlina, je naprosto nenáročná na péči. I z tohoto důvodu byla vybrána Pensylvánskou státní univerzitou do potosovec zlatývýzkumu, v němž se zkoumal vliv pokojových rostlin nenáročných na péči na snížení hladiny ozónu v interiérech[5]. Potosovec v této studii obstál bravurně. Dnes ho všechny zdroje řadí mezi ty úplně nejvhodnější rostliny pro čistění vzduchu uvnitř.

Potosovec nepotřebuje být na přímém slunci, zvládne v pohodě i polotmavá místa. Z vlastní zkušenosti si myslíme, že pokud nebudeš mít skutečně „aktivní zájem“ na jeho zneškodnění, bude se mu určitě dařit i u Tebe 🙂 Zálivka by měla být pravidelná (omezená v zimě), přičemž se nám osvědčilo spíš menší množství vody.

Naše Palmička

palma arecaPalma areca je obecně hodnocena jako nejlepší přírodní čistička vzduchu v interiérech. Její výhodou je velikost – díky velkým palmovým listům může skutečně výrazně ozdravit vzduch i ve větších prostorách. V zimě přirozeně zvyšuje vlhkost vzduchu. V našem bytě působí i hodně harmonizačně – přirozeně odděluje prostor pro relaxaci od další části bytu.

Náš FikiFikus malolistý

Fikus malolistý je známý tím, že pomáhá odstraňovat běžné toxiny ve vzduchu a současně navyšuje hladiny kyslíku v interiérech[6]. My jsme zjistili, že mu vyhovuje víc světla. Zjistili jsme, že zálivka by měla být méně intenzivní a hlavně přesnější – když jsme ho přelili, opadla mu půlka listů a chvíli trvalo, než se chudák vzpamatoval.

Smutný příběh

Kvalita našeho vzduchu je v našich rukou. Budeme-li toto téma přehlížet nebo vnímat jako něco, co je úplně mimo naši kontrolu, je docela možné, že si jednou budeme muset za kousek čistého vzduchu připlatit. Tato temná myšlenka není městské sci-fi, ale realita. Již dnes si můžeme vyprávět smutný příběh o lidech z jednoho velkého města na druhé straně planety. O lidech, kteří povýšili ekonomický růst nad všechno ostatní. A teď si musí kupovat něco tak neuchopitelného, obyčejného a nemateriálního, jako je… vzduch. Tím městem je čínský Peking.

Tvá role v boji za lepší vzduch ve městě, kde žiješ, ale může být větší…

Taky můžeš podpořit projekty, které vylepšují náš vzduch ve městech. Už dnes jsou v našem okolí podnikavci, kteří pěstují zeleninu, ovoce a bylinky na místech, kde bys to vůbec nečekal. Využívají dlouhodobě nevyužité plochy ve městě a mění je v městské nebo komunitní zahrady. Tak přispívají k lepšímu vzduchu pro nás všechny. O tom ale až v dalších článcích…

Zdroje:

[1] http://www.designboom.com/architecture/austrian-pavilion-expo-2015-milano-breathe-09-01-2014/

[2] Hezkou infografiku najdete na http://petrojerseyindustries.com/indoor-air-quality/

[3] Kobayashi KD, Kaufman AJ, Griffis J, McConnell J. 2007. Using houseplants to clean indoor air. Honolulu (HI): University of Hawaii. 7 p. (Ornamentals and Flowers; OF-39).

[4] The NASA Clean Air Study, July 1989

[5] American Society for Horticultural Science. „Houseplants Cut Indoor Ozone.“ ScienceDaily. ScienceDaily, 9 September 2009. <www.sciencedaily.com/releases/2009/09/090908103634.htm>.

[6] Types of Houseplants To Clean Indoor Air, <http://www.sustainablebabysteps.com/types-of-houseplants.html>

/
Přečteno 1 312 x

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *