Zdravíme Tě! Jsme moc rádi, že se chceš podívat na to, kdo stojí za projektem Spiritual-Planet! Ták a tady jsme… …. Milan & Julka, těší nás:) o nás jpg Možná se Ti teď kousíček nadzvedlo obočí – očekával/a jsi přece jenom někoho alespoň o trochu staršího, zkušenějšího nebo „spirituálně zralejšího“? To je v pohodě, až tak nás to nepřekvapuje. My taky neznáme moc lidí v našem věku, kteří by toužili po revitalizaci ekonomiky. Tedy alespoň ne zcela otevřeně:)

 KDO JSME

Jsme nadšenými stoupenci zdravého a současně trvale udržitelného způsobu života. Jsme rádi v pohybu a milujeme cestování. Máme rádi přírodu, protože je naší přirozeností, a snažíme se nalézat praktické způsoby, jak ji co nejvíc respektovat a chránit. Ale taky nás přitahují velkoměsta, protože jsou centra všech změn a inovací. Tím nás inspirují a poskytují nám příležitosti k růstu. Především jsme ale šťastná dvojice, která se podporuje a ráda dělá většinu věcí společně. K dosavadním oblíbeným společným aktivitám, jako jsou pohyb, cestování, zdravé vaření (a také jezení) a dlouhé rozhovory (většinou také při jídle), jsme teď přidali podnikání. Prostě jsme nechtěli jeden druhého z tohoto dobrodružství vynechat:)

 JAK SE ZRODIL PROJEKT SPIRITUAL PLANET

Co nás přivedlo k myšlence vytvořit portál Spiritual-Planet zaměřený na rozvoj spirituální ekonomiky a revitalizace na všech úrovních vědomí?

První kroky

Když jsme v červnu 2013 opustili bezpečnou půdu naší právnické fakulty, poprvé jsme se pokusili podívat na své životy v širších souvislostech. Do té doby jsme se vlastně nikdy doopravdy nezamysleli nad tím, co chceme v životě skutečně (u)dělat. Kupodivu jsme zjistili, že to nemusí být totéž, co dělají lidé v našem okolí, spolužáci anebo rodiče. Co tedy chceme dělat? Jak chceme být užiteční? My. Ne oni. Nevěděli jsme. A tak jsme začali hledat v doposud neznámých vodách. Vzdělávání a nasávání nových informací bylo vždy naším velkým koníčkem. Po ukončení vysoké školy jsme postupně vyměnili zákony za knihy, které nám dopomohly porozumět vlastnímu tělu, pocitům, pohnutkám a potřebám. Naši pozornost jsme postupně odklonili od sledování „důležitých“ společenských kauz a nasměrovali ji dovnitř. Ačkoliv jsme oba dva docela společenské typy, stále více a více nás radostí naplňoval čas trávený o samotě. Čtení „moudrých“ knih, hodinové rozhovory a pak zase touha číst… Sebepoznání nás hodně fascinovalo. Odhalilo nám mnohem víc překvapení a dobrodružství, než jsme doposud nalezli v učebnicích, komentářích zákonů anebo médiích. Takhle nějak začala naše společná cesta osobního rozvoje…

Uvědomili jsme si, že svůj život nechceme jen tak nějako přežít… Naopak, utvrdili jsme se v tom, že od života očekáváme mnohem víc.

Věříme, že každý moderní člověk má ve svém životě splnit jisté poslání, jež ale musí nejdřív nalézt. To je výzva, do které by se měl zakousnut každý, kdo nechce žít jako cizinec ve vlastním těle a životě.

 Jiskra inspirace

Julka ráda navštěvovala lekce jógy a Milan si našel zálibu ve studiu lidské motivace a cvičení Tai-Chi a Qigongu. Taky nás oba spojovala vášeň ke zdravé výživě. Hltali jsme inspirativní přednášky a videa od nejrůznějších spíkrů, koučů a duchovních guru. Okusili jsme první zkušenosti s meditací, vizualizací, mindfulness, reiki, vitalitou a pocitem hlubokého zdraví. To vše nás moc bavilo. Vnitřně jsme se cítili mnohem „nasycenější“ než kdykoliv předtím. A tak jsme začali pátrat po širších souvislostech. Dlouho jsme diskutovali na téma, co mají všechny tyto záliby společného. Proč nás tak uspokojují… A po čase jsme dokázali pojmenovat jejich společného jmenovatele. Byla jím touha po uspokojování našich vyšších potřeb. Taky jsme si všimli, že na naše vyšší potřeby reaguje trh náramně pestrou nabídkou služeb a produktů. Tyto služby a produkty byly očividně plnohodnotnou součástí ekonomiky. Přesto jsme cítili, že se vyznačují jinou příchutí. Tu „příchuť“ jsme ještě neuměli popsat slovy… Taky nás nebavilo nečinně sledovat, jak „mainstreamový“ retailový byznys produkuje samé nesmyslné produkty. Produkty, jež nemají reálnou hodnotu a je nutné je doslova protlačit masivním marketingem do širšího povědomí veřejnosti. Produkty, jež podporují neudržitelnou spotřebu. Zbytečné produkty, jež uspokojují uměle vytvořené, materiální potřeby.

Proto jsme toužili přijít s iniciativou, která by zaměřila pozornost moderních lidí na produkty a služby, jež slouží k uspokojení těch skutečně důležitých potřeb – vyšších potřeb.

 Všechno do sebe zapadá

Julka je příznivcem alternativní léčby a Milan je fanouškem netradičních a inovativních směrů ekonomie. Na první pohled dvě odlišné „množiny“, přesto se v jistém bodě střetávají… Ten průnik nám dopomohl objevit kvantový fyzik a průkopník na poli propojování alternativní medicíny a kvantové fyziky – Amit Goswami. Jeho pohled na bytí založený na primátu vědomí v nás hodně rezonoval. Holistický Goswamiho přístup ke zdraví člověka a jeho teorie kvantového aktivizmu nám otevřely cestu k pochopení plného potenciálu energetických cvičení a zvyšování kvality vědomí pro budoucnost moderního světa. Naše intuitivní dohady, částečné vědomosti a zkušenosti do sebe zapadly jako části puzzle. Plně jsme se ztotožnili s Goswamiho vizí. Goswami za hlavní výzvu 21. století označuje revitalizaci ekonomiky a vyzývá k podpoře spirituální ekonomiky. Právě vize revitalizace a rozvoje spirituální ekonomiky je tou VIZÍ, která dokázala propojit naše zájmy s individuálními kvalitami. Nabízí nám prostor pro naše rozvíjení směrem dovnitř i navenek. Aktivita a podnikavost jsou nám přirozené. Spiritualitu a pocit propojení vnášíme do našeho každodenního života. Naše myšlenky, postoje a přesvědčení jsme se rozhodli sdílet s lidmi smýšlejícími podobně. A tak se zrodil projekt Spiritual-Planet.

 Naše vize

Toužíme světu představit potenciál myšlenky revitalizace a spirituální ekonomiky, který nám již klepe na dveře. Naším cílem je shromažďovat ty nejinspirativnější lidi z oblasti alternativní medicíny, moderní spirituality a osobního rozvoje na všech úrovních a propojovat je se zájemci o jejich služby.

To je vize, s kterou se ráno budíme a večer usínáme. Spiritual-Planet pro nás představuje způsob, jak sdílet naši cestu za sebepoznáním s Vámi. My sami jsme tedy především hledači. A věříme, že nejsme jediní… Víme, že formování spirituální ekonomiky je velká výzva, a proto se k ní stavíme s velkou odpovědností. Rovněž je to ale obrovské dobrodružství. Moc se těšíme na všechny zážitky a lidi, s kterými se na naší cestě potkáme a vzájemně se obohatíme:) podpis 2015_09_11-18_42_40-6732

Skvělí vizionáři, kteří nás doposud nejvíc ovlivnili a ovlivňují na naší Cestě Revitalizace (a jejichž výsledky si můžete prohlédnout i Vy, protože působí veřejně a dlouhodobě):

 • Amit Goswami, kvantový fyzik, autor, průkopník myšlenky kvantového aktivismu a kvantové léčby
 • Deepak Chopra, lékař, autor a celosvětově uznávaný průkopník integrálního přístupu k léčbě
 • Ken Wilber, spisovatel, psycholog, filozof, autor evolučního konceptu Integrační vize
 • Eckhard Tolle, spisovatel, filozof, duchovní učitel
 • David R. Hawkins, psychiatr, autor, coach, průkopník kineziologie
 • Vlado Zlatoš, podnikatel, expert na výživu a extrémní kondici
 • Gunter Pauli, ekonom, zakladatel ZERI institute, autor konceptu Blue Economy
 • Sakyong Mipham, spisovatel, duchovní učitel, průkopník sbližování východní a západní kultury
 • Chade-Meng Tan, spisovatel, průkopník propojení meditace s rozvojem emoční inteligence
 • Norman Walker, lékař, průkopník živé stravy
 • Joseph Mercola, lékař, autor, světová autorita v oblasti výživy a zdraví 
 • Alexander Suvorov, hluchý a slepý profesor psychologie, spisovatel, lektor
 • Stephen Covey, autor celosvětově uznávaných knih o osobním rozvoji, konzultant a coach
 • Robin Sharma, spisovatel a coach
 • Vishen Lahkiani, podnikatel, zakladatel společnosti Mindvalley
 • Paul H. Ray, sociolog, autor, konceptu Kulturně kreativních lidí
 • Seth Godin, spisovatel, blogger, podnikatel, řečník
 • Joshua Fields Millburn & Ryan Nicodemus, zakladatelé blogu theminimalists.com
 • Steven Levitt & Stephen Dubner, autoři knih Freakonomics

a mnozí další …