Úvod do celostního pohledu na život: přirozené zdraví je výsledkem péče o tělo, mysl i ducha.

Publikováno uživatelem

Fyzické tělo, vitální tělo, mentální tělo a supramentální tělo tvoří jeden celek. Jednu individuální bytost, tedy každého z nás.

My ze Spiritual-Planet věříme, že rovnoměrný rozvoj jednotlivce na všech čtyřech úrovních vědomí povede k rovnováze a hluboké spokojenosti – vlastnostem, jež dnešní doba paradoxně tolik postrádá. Paradoxně, protože moderní svět má pro jejich dosažení pravděpodobně ty nejlepší předpoklady. Proto považujeme za důležité rozvíjet povědomí o fyzickém, vitálním, mentálním a supramentálním těle. K tomuto cíli směruje idea Cesty Revitalizace.

Cesta Revitalizace představuje pomyslnou mozaiku cenných informací z různých zdrojů i z našich vlastních zkušeností. Idea Revitalizace je vyjádřením všeho, čemu věříme. Nenárokujeme si v něm objektivní pravdu. Jde o náš pohled na svět, naši vizi. Nicméně věříme, že tato vize má potenciál oslovit i Vás a posloužit Vám jako mapa na Cestě k hlubšímu pochopení souvislostí vlastního Já.  

V našich článcích Vám postupně představujemee různé přístupy k zvelebování jednotlivých těl. Pro dosažení synchronie jednotlivých těl však neexistuje univerzální návod. Rozvoj všech úrovní vědomí je individuálním prožitkem každého z nás. Představuje Cestu vlastní Revitalizace. Cestu k nastolení vnitřní rovnováhy a vitality.

FILTRUJ VODU BEZ PLASTŮ

s Binchio aktivním uhlím špičkové kvality, které absorbuje z vody chlór a další nečistoty. Udělej další krůček pro zdravější planetu.

Zjistit více

Podstata čtyř úrovní vědomí – čtyř těl (jak je vnímáme my)

Fyzické tělo

„Nejbližší“ je nám všem naše fyzické tělo, protože nám přes smyslové vnímání umožňuje kontakt s každodenní realitou. Fyzické tělo je reprezentantem všech fyziologických procesů. Reprezentuje stav našich vnitřních i vnějších orgánů. Naše fyzické tělo je jako tvrdý oříšek. Pokud usilujeme o maximální zdraví, potřebujeme rozlousknout jeho skořápku. Potřebujeme poznat co nejvíc jeho individuálních rysů a specifik. Potřebujeme co nejlíp poznat jeho silné i slabé stránky. Ale především musíme začít očekávat od něj víc. Naše fyzická těla jsou schopna fungovat (ne)uvěřitelně efektivně a spolehlivě! Pokud se nám podaří docílit (a udržet) jejich optimální nastavení…

Revitalizace fyzického těla

Optimální stav fyzického těla charakterizuje pocit hlubokého zdraví. Pocit pevné důvěry ve zdraví a schopnost našeho těla přežít a přizpůsobit se jakékoli denní situaci. Stav porozumění signálům, které fyzické tělo vysílá jako upozornění na vnitřní nerovnováhu. O pocitu hlubokého zdraví budeme víc mluvit v seriálu Revitalizace.

Pokud usilujeme o maximální zdraví, potřebujeme poznat co nejvíc individuálních rysů a specifik našeho těla. A především musíme začít očekávat od něj víc.

Vitální tělo

Vitální tělo (neboli energetické tělo) nám prostřednictvím životní energie umožňuje procítit život zcela jedinečným – nefyzickým – způsobem. Vitální tělo nelze vnímat smysly. Je totiž součástí mnohem jemnější reality. Právě proto je důležité si na začátku vůbec připustit, že naše prožívání světa nekončí na fyzické úrovni. Ale pokračuje na jemnějších úrovních. Pak můžeme začít zkoušet pozorovat vlastnosti našeho energetického těla. Jelikož vitální tělo jako takové nelze pozorovat pěti smysly, musíme se naučit vnímat jeho vlastnosti jiným způsobem.

Jak…?

Revitalizace vitálního těla

Na to se víc zaměříme v dalších dílech seriálu Revitalizace věnujících se vitálnímu tělu. Zatím bychom rádi sdělili jedno naše přesvědčení – poznávání vitálního těla je silně osobní a vždy subjektivní zkušeností.

To, co objektivizuje existenci vitálního těla, není vědecké zkoumání. Nemůže být, protože vitální tělo je ze své podstaty nemateriální. Proto existenci prožívání reality na vitální úrovni potvrzují (objektivizují) subjektivní (empirické) zkušenosti tisíců lidí po celém světě.  

Pokud tedy chceme prožívat život i v rovině jemnějších energií, nezbývá nám nic jiného, než zkoušet, hledat vlastní Cestu… Dobrou zprávou je, že touto Cestou již prošlo (a denně prochází) tisíce lidí po celém světě. Tito lidé nám můžou poskytnout cenné rady, návody, doporučení nebo tipy, kde začít a jak postupovat.

Právě tyto rady, návody, doporučení budeme přinášet v seriálu Revitalizace vitálního těla.

Co nám přinese revitalizace na vitální úrovni?

Přirozenou vlastností energie je její proudění. Tak jak je přirozené větrat v jednotlivých místnostech bytu, tak je přirozené umožnit životní energii, aby proudila. Její stagnace vede k zdravotním problémům. Stagnace obecně nepřináší žádné zlepšení, pro oblast vitálního zdraví to platí obdobně. Jen si zkuste nevyvětrat v bytě pár měsíců! Prostor zatuchne a po letech se stane neobyvatelným. Doslova se z něj vytratí život. Totéž probíhá uvnitř vitálního těla.

Jsme přesvědčeni, že vitální tělo „programuje“ a následně organizuje funkce fyzického těla. Degenerace na vitální úrovni proto vede k vzniku symptomů nemocí na úrovni fyzické. Rozšifrování původu těchto symptomů na vitální úrovni nás může dovést zpět k hlubokému zdraví.

Zprůchodnění životní energie nám navrátí plnou sílu a chuť do života. Proto Spiritual-Planet podporuje spirituální podnikatele, kteří se zabývají různými alternativními způsoby práce s vitální energií. Pomáhají nám tak najít ztracenou vitalitu.  

Přirozenou vlastností energie je její proudění. Tak jak je přirozené větrat v jednotlivých místnostech bytu, tak je přirozené umožnit životní energii, aby proudila. Její stagnace vede k zdravotním problémům.

Mysl – mentální tělo

Plnohodnotnou součástí naší osobnosti je mysl. Mysl ale nelze ztotožňovat s (fyzickým) mozkem. Reprezentuje totiž jiný rozměr reality – subjektivní rozměr. Jde o náš vlastní svět, jenž nelze přímo sdílet s jinými bytosti. Jediný způsob, jak náš myšlenkový svět přiblížit někomu jinému, je popsat jej, interpretovat jej.

Skutečnost, že naše myšlenky jsou subjektivní a nikdo jiný je nemůže přímo pozorovat (a ověřovat), ale neznamená, že tato realita neexistuje. Věříme, že subjektivní svět člověka je rovnocenný tomu objektivnímu – tedy viditelnému a smysly pozorovatelnému – světu. Jde o dvě strany jedné mince. Oba se vyvíjejí v čase.

Jak to myslíme?

Revitalizace mysli

Nefyzická mysl má zásadní vliv na výstavbu fyzické reality – protože ji vlastně předchází. Myšlení, jako jedna z forem plnohodnotného prožívání reality, vyžaduje existenci samostatného mentálního těla. To je „prostor“, kde formujeme kategorii významu. Věcem a situacím pak připisujeme přesně takový význam, který si my sami vytvoříme na základě našeho myšlenkového materiálu.

Ano, idey a myšlenky představují stavební materiál, jenž používáme k výstavbě každodenních rozhodnutí a formování dlouhodobých záměrů. Takhle si tvoříme podobu reality, které jsme součástí. Kvalita našeho stávajícího myšlenkového materiálu tedy předurčuje budoucí kvalitu našeho života.

Znáte snad někoho s pozitivním myšlením, kdo by byl vysloveně nešťastný?

Síla myšlenky umí pozvednout anebo podlomit naše pocity a emoce. Emoční rozpoložení nás následně vede k činům, které se zrcadlí ve výsledcích.

Myšlenky > udělují význam, interpretují naše pocity, emoce > náš stavební materiál > akce > výsledky > kvalita života

Proto chceme v seriálu Revitalizace mysli shromažďovat kvalitní myšlenkový a emoční stavební materiál. Na našem blogu je a bude tvorba zdravých a pozitivních emocí vždy na prvním místě.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Síla myšlenky umí pozvednout anebo podlomit naše pocity a emoce. Emoční rozpoložení nás následně vede k činům, které se zrcadlí ve výsledcích.

Intuice

Co propojuje náš (nefyzický) subjektivní svět mysli s (fyzickým) mozkem a tělem? A vůbec – co nás propojuje všechny navzájem? Vědomí.

Kromě rozvoje fyzického, vitálního a mentálního těla bychom proto neměli zapomínat ani na rozvoj naší intuice. Právě rozvíjení intuice nám totiž umožňuje napojení na naše vyšší vědomí, vyšší intelekt, jež přesahují naše ego a jsou součástmi univerzálního vědomí.

Odvážná tvrzení? Možná pro některé… ale tento projekt stejně není určen pro materialisty a konvenční tradicionalisty…

Pokud tedy uznáme význam intuice a vědomí v našem životě – tyto nás můžou provázet cestou života tak spolehlivě, jako provází pes svého slepého pána ulicemi města. Abychom se na ně dokázali napojit, potřebujeme posílit hlubší vnímání reality.

Revitalizace intuice

Bez využití intuice bychom nedokázali nalézt naši jedinečnou cestu, kde využíváme svůj plný potenciál, díky čemu překypujeme radostí z každého dne – pověstný stav proudění, flow. Stav proudění nám dává možnost okusit hlubokou spokojenost, ryzí radost a štěstí, jež nejsou navázány na cokoliv a nelze je racionálně vysvětlit.

Jsme tím, co děláme, a jsme přesně tam, kde máme být. „Nižší já“ neboli naše ego nevyhnutelně ustupuje do ústraní. Když zažíváme tento stav univerzální jednoty pravidelně, cítíme se i v běžném životě mnohem víc propojeni se vším kolem nás.

To je Revitalizace našeho globálního vědomí.

2012_10_01-18_04_16-1205

Pokud tedy uznáme význam intuice a vědomí v našem životě – tyto nás můžou provázet cestou života tak spolehlivě, jako provází pes svého slepého pána ulicemi města. Abychom se ale na ně dokázali napojit, potřebujeme posílit hlubší vnímání reality.

Vize Spiritual-Planet: Jak se revitalizace projevuje na úrovních jednotlivých těl?

Fyzické tělo – pocit hlubokého zdraví

Na úrovni fyzického těla disponujeme maximální kondicí (každý dle svých aktuálních možností) a dostatkem fyzické energie pro všechny aktivity, které nás naplňují. Naše tělo nám dává signál, že nezná žádná omezení. Naopak, signalizuje, že je nám plně k dispozici na naší cestě dosahování lepšího fyzického Já.

Vitální tělo – volné proudění energie

Revitalizací na úrovni vitálního těla se dostáváme ke zprůchodnění všech energetických drah. Cítíme dostatek vitální energie. Žádné bloky, vnitřní rány anebo oslabené vibrace. Výsledkem je každodenní vitalita.

Mysl – jasnost a bdělá pozornost

Na úrovni mentálního těla revitalizujeme myšlenky. Naše myšlenky dokážeme bedlivě sledovat a děláme to, protože víme, že budují naše názory a postoje. Zabýváme se jenom těmi myšlenkami, které nám prospívají. Pozitivní pohled na věci kolem nás totiž přímo mění odstín naší reality. Udržujeme správný rytmus mezi myšlením a nemyšlením. Někdy nepřemýšlíme, jenom jsme… Revitalizací mysli se nám otevře cesta, po které jsme podvědomě již dávno toužili kráčet.

Supramentální tělo – globální vědomí

Na úrovni supramentální nám revitalizace nabízí možnost rozšiřování globálního vědomí. To se projevuje pocitem proudění a vzájemné propojenosti s okolím, které nás obklopuje, a s přírodou, která je naším přirozeným prostředím. Rosteme jako bytosti do zcela nových rozměrů.

Spiritual-Planet se k cíli revitalizace staví s úctou a patřičnou odpovědnosti. Vážíme si možnosti být Vaším průvodcem na vlastní Cestě Revitalizace.

Ať je Cesta Revitalizace Vaší nejlepší životní investicí! 🙂

 

2012_08_07-18_15_46-8427

/
Přečteno 1 163 x

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *