Co je pocit hlubokého zdraví a jak ho dosáhnout?

Publikováno uživatelem

Představte si na chvíli, že jste profesionálním žokejem. Právě teď se nacházíte na startu vašeho doposud největšího dostihu. Nedočkavě se pohupujte v třmenech svého dostihového hnědáka. Cítíte silný adrenalin. Svou pozornost proto radši obracíte na vašeho nejlepšího přítele – krásného čtyřletého hnědáka. Dokonale jej znáte. Znáte všechny jeho silné stránky, víte přesně, v čem je dobrý. Ale jste si vědomi i těch pár slabých míst, které má. Naučili jste se mu naslouchat a pečovat o něj během tréninků, ale i mimo ně. Budování vztahu s ním jste vždy brali jako nedělitelnou součást toho, co děláte. A teď cítíte, že je dokonale připraven. Plně na něj spoléháte a důvěřujete mu. Nakonec, tolik jste toho už společně prožili. Trvalo dlouho, než jste se vzájemně sladili a naučili respektovat jeden druhého. Ale stálo to za to. Najednou už nemáte strach. Uvědomujete si, že váš dostihový hnědák je vaše největší aktivum. Bum! Zazní výstřel a vy společně vyrážíte do boje. V trysku a svištícím větru cítíte vzájemné propojení. Vy a váš dostihový kůň jste teď jedno.

A teď si představte, že přesně takový vztah máte se svým vlastním tělem. A to nikoli jenom výjimečně. Ale skoro každý den. Když cítíte ke svému tělu totéž, co cítí profesionální jezdec ke svému koni, uspěli jste.

Skutečné zdraví totiž není jenom souborem měřitelných dat. Skutečné zdraví – to jsou především vaše emoce! Emoce, které pociťujete ke svému tělu.

FILTRUJ VODU BEZ PLASTŮ

s Binchio aktivním uhlím špičkové kvality, které absorbuje z vody chlór a další nečistoty. Udělej další krůček pro zdravější planetu.

Zjistit více

Zdraví znamená, že pociťujete jednotu a propojení se svým fyzickým tělem. Vaše tělo je váš přítel a spojenec na cestě životem. Spojuje vás důvěra a pochopení. Své tělo vnímáte jako vaše největší aktivum. A přesně o těchto emocích je Pocit hlubokého zdraví.

 I. Jak vznikla naše vize Pocitu hlubokého zdraví

My jsme naše očekávání ohledně fyzického zdraví pozvedli. Zdraví – to ani zdaleka není pouhá nepřítomnost choroby. Je to mnohem komplexnější a mnohem víc obohacující pocit. Zkrátka, je to Pocit hlubokého zdraví.

Pocit hlubokého zdraví – tak jak jej chápeme (a již delší dobu i prožíváme) my – tedy já a Julie – je hodně komplexním pocitem. Stejný pocit pozorujeme i u některých našich přátel, kteří žijí tak nějak víc „vědomě“ (neumím to líp popsat…:), než bývá v našich „velkoměstských džunglích“ asi zvykem…

Pocit hlubokého zdraví je výsledkem hledání naší vlastní motivace v oblasti fyzického zdraví. Je naší odpovědí na otázku „Co od sebe očekávám v rovině fyzického zdraví?“

Nepochybujeme, že k jeho dosažení nám pomohlo následování těch správných vzorů – lidí z různých oblastí wellness, kteří vyznávají stejně jako my holistický přístup k fyzickému zdraví. O těchto inspirativních lidech se určitě nezapomeneme zmínit v dalších dílech tohoto seriálu. Věříme totiž, že vás obohatí stejně, jako obohatili nás!

Získání pocitu hlubokého zdraví je ale hlavně výsledkem našich každodenních akcí. O tom, jaký systém využíváme každý den, abychom si pocit hlubokého zdraví udrželi, budeme psát v dalších dílech tohoto seriálu.

Teď se ale pojďme společně podívat na to, co Pocit hlubokého zdraví vlastně je a proč se vyplatí o něj usilovat. Abychom vám vše dokázali co nejlíp přiblížit, pokusili jsme se celou vizi „rozměnit na drobné“.

 II. Čtyři složky Pocitu hlubokého zdraví

Pocit hlubokého zdraví tvoří čtyři „zdravé“ emoce spojené s fyzickým tělem. Věřím, že se k nim může dopracovat skutečně téměř každý. A to nehledě na různé životní okolnosti. Pojďte se na tyto emoce podívat s námi!

Sebeuvědomění na fyzické úrovni

Sebeuvědomění na fyzické úrovni pramení především ze sebe-akceptace. Své tělo vnímáme jako jeden celek se všemi jeho danostmi a specifiky. Známe jeho silné i slabé stránky. Nechceme mít jiný druh tělesné konstrukce (somatotyp), jiný metabolismus, jinou barvu očí, jinou výšku… Proto své tělo „neznásilňujeme“ (pro nás) nevhodnými druhy sportu nebo doplňky výživy jenom kvůli tomu, abychom se přiblížili nějakému obecnému fyzickému ideálu. Naopak, akceptujeme to, čím nás příroda vybavila. Chceme dál usilovat o zdraví přesně s tím, co máme k dispozici. Svému tělu výborně rozumíme. Naučili jsme se různé metody, jež nám umožňují naslouchat signálům našeho těla. A tyto signály umíme správně interpretovat a dle toho se i zařídit.

Tělo je naším aktivem

Cítíme se zdraví jako rybičky! Budíme se svěží a plní energie. Máme pocit, že v našem fyzickém těle nejspíš všechno funguje přesně tak, jak má. Ani zdaleka nejde o pouhou nepřítomnost choroby nebo nemoci. Tohle je jiné. Srší z nás vitalita a máme ze sebe ohromnou radost. Se svým tělem dosahujeme obdivuhodných výkonů ne jenom během tréninků, ale i v běžném životě – v práci, s rodinou, nebo když relaxujeme. Zkrátka teď si každý den užíváme výnosů našich předchozích investic do fyzického zdraví. Rovněž si ale uvědomujeme, že kvalita našeho zdraví není neměnnou konstantou. Proto s tímto životním stylem založeným na investování do sebe pokračujeme.

Důvěřujeme svému tělu

Jsme si jisti tím, že naše tělo má vlastní uzdravovací mechanismy a silné autoregenerační schopnosti. Důvěřujeme svým znalostem a pocitům ohledně vlastního těla. Víme, že svému tělu můžeme důvěřovat za každých okolností. Víme, že nás nezklame, potřebujeme-li pár dní „pořádně zabrat“ a jít fakt nadoraz. Naše tělo „to utáhne“ a nezklame nás v nejnevhodnější chvíli, protože je naše aktivum! Aktivum, na jehož budování pracujeme poctivě a denně.

dovera v telo conv

Svému tělu můžeme důvěřovat za každých okolností. Víme, že nás nezklame, potřebujeme-li pár dní „pořádně zabrat“ a jít fakt nadoraz. Naše tělo „to utáhne“ a nezklame nás v nejnevhodnější chvíli.

Fyzické tělo se stává nástrojem naší seberealizace a propojení

Tady nás už péče o fyzické zdraví nestojí tolik námahy. Právě naopak, vypadá to, jako bychom principy zdravého života praktikovali bez většího úsilí. Staly se totiž naší součástí. Nemusíme být profesionálními atlety, abychom zažívali tento pocit. Jde spíš o to, že jsme si postupně vyvinuli množství praktik a systémů rozvoje fyzického zdraví, které jsou šité nám na míru. V této fázi pociťujeme prostou radost ze svého fyzického těla. Jsme spokojeni s tím, co naše tělo dokáže. Současně se ale chceme dál fyzicky zlepšovat. V rozvoji fyzického zdraví jsme totiž nalezli způsob sebevyjádření. Způsob komunikace se sebou samými. Cítíme flow na fyzické úrovni.

Young lady running on a rural road

V rozvoji fyzického zdraví jsme totiž nalezli způsob sebevyjádření. Způsob komunikace se sebou samými. Cítíme flow na fyzické úrovni.

pocit HZ nadpis

pocit HZ nacrt

III. Pocit hlubokého zdraví není žádná náhoda

Jak je vidět, pocit hlubokého zdraví nezačíná ani nekončí žádným pevným bodem v čase. Není to dieta, která začíná první den měsíce a končí přesně za 36 dní – poté, co jsme dosáhli nějaký izolovaný (ale zato velice lehce kvantifikovatelný) výsledek. Třeba v podobě zhubnutí pár kil… nebo v podobě zmenšení obvodu pasu o pár cm… nebo v podobě hezké svalnaté postavy vzniklé po „objemovce“, po níž následovala „rýsovačka“, a obě úspěšně skončily ještě před létem…

Ne, tohle je jiné. Pocit hlubokého zdraví je spojen s emocemi, a proto se nedá přesně změřit. Proto o něm moc neuslyšíte od velkých propagátorů rychlých řešení. Tito obchodníci se zdravím totiž potřebují pracovat s čísly a lehce měřitelnými výsledky. Chápu, je to jednodušší… Je docela jednoduché vyhlásit, že na spálení 800 kcal postačí jedna porce přípravku X na hubnutí. Je jednoduché tvrdit, že zdraví vám zaručeně přinese otrocké dodržování zásad jednoho výživového směru.

Je ale mnohem těžší pracovat s lidskými emocemi, které se vážou na individualitu každého z nás. Přitom přesně tam je klíč! Zdraví totiž není pouhým souborem dat (i když množství indikátorů zdraví se dá měřit a mělo by se měřit). Univerzální návody na zdraví (např. v podobě souboru pravidel jednoho výživového směru) nefungují.

Fyzické zdraví je především souborem emocí, které cítíme den co den ohledně našeho těla. Proto je fyzické zdraví silně individuální. Vyžaduje naši pozornost a angažovanost. Vyžaduje rozvoj našich vědomostí a znalostí. Vyžaduje poznání, analyzování a rozvoj našich emocí.

A přesně proto je cesta k trvalému zdraví spojena s rozvojem našeho vědomí ohledně fyzického těla. A to není vůbec snadné. Dosažení pocitu hlubokého zdraví je proto úspěchem. Pocit hlubokého zdraví je odměnou pro ty lidi, kteří mají dostatek vytrvalosti, vnitřní motivace a touhy uspět i v oblasti zdraví.

Takoví lidé vědí, že úspěch (oblast zdraví nevyjímajíc) není náhoda. Vědí, že Pocitu hlubokého zdraví může dosáhnout každý, kdo bude vytrvale používat v oblasti zdraví ty správné strategie a správný způsob rozhodování. A to bez ohledu na věk, aktuální stav vědomostí nebo jiné okolnosti.

bigstock-one-muscular-handicapped-man-r-64164760

Přesně takovým lidem je určen tento seriál!

Jak tedy úspěchu v podobě získání pocitu hlubokého zdraví vlastně dosáhnout…? Klíčem je mít správný systém pro trvalé zlepšování. Tímto systémem je rozvoj Body Intelligence neboli somatické inteligence.

O tom, co je Body Intelligence a proč může rozhodujícím způsobem změnit váš pohled na zdraví, píšeme v článku „Klíč ke zdraví: rozvíjejte svou Body Intelligence„.

 

V. Zdroje inspirace

My ze Spiritual-Planet věříme, že pocit hlubokého zdraví je určen všem. Ne jenom profesionálním sportovcům nebo lidem, jež se věnují zdraví a výživě profesionálně. Proto jsme hledali i inspirativní lidi – „neprofesionály“, kteří našli ve svém životě pocit hlubokého zdraví.

Takovou inspiraci jsem nakonec objevil zcela náhodně, když jsem si jedno ráno listoval v knize Běžící Buddha. Sakyong Mipham v této inspirativní knize rozvíjí myšlenku základního zdraví takto:

„Když jsem navštívil Tibet, kde je podnebí drsné a na tvářích lidí mnohdy zanechává své stopy, všichni přesto toto základní zdraví a sílu vyzařovali. Když někdo onemocněl, přišel si ke mně po požehnání, ale nikdy jsem neslyšel, že by si lidé stěžovali. Místo toho vždycky mluvili o tom, co v jejich těle funguje. To mě překvapilo, protože v moderním světě máme stále více léků, ale také si více stěžujeme. Pokud však rozvíjíme tuto metodu, kdy se snažíme mít stále na paměti své základní zdraví a být uvolnění, dokážeme si užívat jakoukoli činnost, do které se pustíme. To neznamená, že zcela opomíjíme, že zlepšení je možné, neboť základní pocit zdraví nám přináší i schopnost vidět své slabé stránky a pracovat na nich.“

Tato jednoduchá myšlenka se nakonec stala mou největší inspirací při hledání odpovědí na to, co pro mě znamená být hluboce fyzicky zdravý.

Další skvělou inspirací pro rozvíjení myšlenky hlubokého zdraví je profesor Michail Tombak. Profesor M. Tombak je celosvětově uznávaným expertem celostní medicíny a přírodních léčitelských metod. Profesor Tombak přináší jednoduché rady pro každodenní zdravý život, které v sobě propojují celostní přístup k zdraví a poznatky moderní medicíny.

/
Přečteno 1 197 x

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *