Když vyměníš negativní myšlenky za pozitivní, ovlivníš realitu nás všech – profesor kvantové fyziky vysvětluje, proč.

Publikováno uživatelem

Profesor kvantové fyziky a vizionář Amit Goswami už několik let objasňuje, že tolikrát opakované přísloví „změň sebe a změníš svět“ není pouhým přáním, nýbrž se opírá o významné moderní hypotézy z oblasti kvantové fyziky i holistické biologie. Seznam se i ty s ideou kvantového aktivismu. Ideou, která má obrovský potenciál propojit dva světy – svět rozumu a svět intuice – na cestě v boji za společným cílem – trvale udržitelnou budoucností Civilizace.

Svět tak, jak ho vnímáme v tuto chvíli, není daný. Každá událost je potenciálně tvořivá a přináší nové možnosti.

Amit Goswami

FILTRUJ VODU BEZ PLASTŮ

s Binchio aktivním uhlím špičkové kvality, které absorbuje z vody chlór a další nečistoty. Udělej další krůček pro zdravější planetu.

Zjistit více

Zní pro tebe slovo „kvantový“ – a navíc ve spojení se slovem „aktivismus“– jako nějaký sci-fi výstřelek? Ano, vcelku tě chápeme, je to na první pohled docela zvláštní kombinace. Ve skutečnosti je ale celá idea mnohem jednodušší, než toto slovní spojení indikuje.

Co je tedy kvantový aktivismus?

Kvantový aktivismus je výzva k aktivnímu, angažovanému životu jednotlivce ve prospěch své komunity (sousedství, města, společnosti, přírody, planety – dle možností každého jednotlivce), postavena na následovném předpokladu:

Každý člověk může svými pozitivními myšlenkami a akcemi významně přispět ke kvalitativnímu posunu v kolektivním vědomí společnosti.

Kvantový aktivismus není idealistickou vizí. Od utopie ho odlišuje jeho vědecký základ. Základem kvantového aktivismu jsou totiž vědecké hypotézy z oblastí:

 • kvantové fyziky,
 • tzv. nové vědy založené na primátu vědomí a
 • celostní evoluční biologie.

Autorem této idey je již v úvodu zmiňovaný profesor kvantové fyziky Amit Goswami, světově uznávaná autorita na poli rozvoje tzv. nové vědy, která se snaží integrovat i nematerialistické metody poznávání přírody a člověka (poznatky filozofie, spirituality, celostní medicíny a pod.).

Ve vzduchu zatím zůstaly viset dvě otázky, které se spojují s popisem hlavní myšlenky této vize:

 • Může (prokazatelně) každý z nás přispět ke kvalitativnímu rozvoji vědomí společnosti?
 • A pokud ano… pak jakým způsobem?

I. Jak to funguje aneb kvantový aktivismus v kostce

Myšlenka kvantového aktivismu vychází z teorie morfické rezonance, jejímž autorem je biolog Rupert Sheldrake. Tato teorie říká, že kromě genetiky a lidské kultury existuje i další faktor, který přispívá k evolučnímu vývoji Lidstva – tím faktorem je tzv. kolektivní paměť přírody.

Bývalý bilog a biochemik z univerzity Cambridge Rupert Sheldrake, jehož nekonvenční přístup k evoluční biologii je mnohými vědci ostře kritizován, existenci kolektivní paměti organismů opírá o výsledky různých experimentů a studií směrujících k potvrzení hypotézy, že každý biologický druh (včetně lidí) je propojen na úrovních, které přesahují prostor i čas. Všechny organismy jednoho druhu tak spojuje síť systémů, vazeb a propojení, kterou lze označit jako „kolektivní paměť“. Lze si ji zjednodušeně představit jako obrovskou databázi vzpomínek, vzorců jednání a zkušeností, s níž je každý „člen“ přirozeně spojen. Proto z ní může těžit, ale rovněž do ní sám přispívá, sám ji utváří.

kolektivní paměť přírody

Hypotéza existence této kolektivní paměti je dle Dr. Goswamiho v souladu s aplikací poznatků kvantové fyziky na fenomén lidského vědomí. Goswami vysvětluje, že povaha vědomí je nonlokální. Princip nonlokality vědomí pak dává odpověď na druhou část otázky – jakým způsobem může každý jednotlivec přispět ke kvalitativnímu rozvoji vědomí společnosti jako Celku?

Naše pozitivní emoce, zážitky a zkušenosti se všechny přirozeně stávají součástí širšího kolektivního vědomí. Tvorbou těchto emocí, zážitků a zkušeností tak aktivně přispíváme k pozitivní evoluci vědomí. Každá jednotlivá myšlenka, emoce nebo čin je v tomto směru důležitá a neseme za ni (širší) odpovědnost.

V současné době, bohužel, v globálním měřítku silně převládá tvorba negativních emocí a myšlenek. Tento trend dlouhodobě brzdí evoluci směrem k pozitivnímu rozvoji kvality vědomí (i když v podstatě existují vědecké přístupy pro posunutí vědomí společnosti na vyšší úroveň).

II. Jaké řešení globálních problémů nabízí kvantový aktivismus?

Dle Amita Goswamiho ke vzniku současných nejpalčivějších globálních problémů, jakými jsou

 • klimatické změny,
 • terorismus,
 • propastné sociální rozdíly nebo
 • ovládání médií oligarchy

vedla dominance materialistického nahlížení na svět. Změna tohoto nahlížení (a následně rychlé řešení uvedených problémů) je možná právě díky inovativnímu uplatnění principů kvantové fyziky a nové vědy na oblast rozvoje vědomí u co největšího množství lidí.

kvantová fyzika a vědomí

Stručné vysvětlení základních principů kvantové fyziky a jejich správnou aplikaci pro změnu k vědomějšímu životu vysvětluje A. Goswami v krátkém e-booku Příručka kvantového aktivisty, která je volně dostupná na oficiálních stránkách dokumentárního filmu Kvantový aktivista. Několik z nich uvádíme zde:

 • Kvantová fyzika vychází z předpokladu, že všechny objekty naší životní zkušenosti (předměty vnímané našimi smysly, ale i myšlenky, emoce, vjemy, intuice) jsou pouhými možnostmi. Až v okamžiku, kdy se setkají se subjektem, pozorovatelem, se stávají skutečností. Tato zásadní role subjektu v utváření veškeré reality je zdrojem nového nematerialistického přístupu tzv. nové vědy.
 • Dle nové vědy je základním a jednotícím elementem veškerého bytí nemateriální Vědomí (vědomí –> hmota). Proto má každý prostřednictvím vlastního vědomí přístup i k společné úrovni vědomí, o níž se zmiňuje většina duchovních tradic Východu i Západu.
 • Principy kvantové fyziky (nonlokalita, kvantový skok, diskontinuita) může každý z nás využít k vylepšení běžného života – již dnes je množství lidí s úspěchem aplikuje v oblasti myšlení, kreativity, emocí, v léčení, ale i psychologii nebo v podnikání.[1]

Podstatou poselství kvantové fyziky a nové vědy je, že nás inspirují k posunu vědomí od čistě racionálního uvažování směrem k většímu využívání intuice. Intuice nás přirozeně vede k hledání smyslu života v jeho čistých podobách (tzv. archetypy), kterými jsou Láska, Pravda, Spravedlivost, Krása, Vitalita atp.

Výše uvedené pozitivní archetypy naší existence „leží ve vědomí“ každého z nás jako možnosti. Tvým úkolem je proměnit je v realitu každodenního života sebe i tvého okolí.

Takže cílem každého kvantového aktivisty je inspirovat sebe i své okolí k objevování a využití tohoto „kvantovému přístupu“ v oblasti myšlení, zdraví, životního stylu, práce i podnikání.

Jak?

 • Myšlením, které je založeno na větším využívání pozitivní intuice.
 • Přístupem ke zdraví, který vychází z celostního pohledu na lidskou bytost.
 • Životním stylem, který vychází z většího propojení a kontaktu s Bytím, což vytváří prostor pro kreativitu.
 • Aktivním a angažovaným životem, který je udržitelný a v souladu s potřebami Celku (jednoduše řečeno: přesahuje potřeby ega).

Pokud tak činíš, přirozeně přispíváš k tvorbě trvalé hodnoty – pozitivního kolektivního vědomí. Skutečně tedy platí, že pokud změníš sebe, změníš i svět.

zásadní role subjektu v utváření veškeré reality

III. Krátký pozdrav pro skeptiky

Jsi vůči existenci kolektivního neboli globálního vědomí zcela skeptický? Tak se zkus na chvíli zamyslet nad podobným, ale „menším“ fenoménem, který se v běžném jazyce užívá. Jistě jste už slyšeli někoho analyzovat „náladu ve společnosti“ nebo „společenské klima“. Lze tvrdit, že společenské klima je pouhým součtem nálad všech členů společnosti? Sotva.

Celek je vždy víc než pouhý výčet jeho součástí. Doslova žije, vyvíjí se vlastním životem.

To platí i pro fenomén kolektivního vědomí. Idea kolektivního vědomí dle nové vědy Goswamiho a teorie morfické rezonance Sheldrakea jde ale mnohem dál. Vychází z předpokladu, že propojení a vazby mezi lidskými bytostmi nenarážejí na materiální hranice. To vytváří pro nás všechny nevídané možnosti, jak revitalizovat kvalitu vědomí vlastními (pozitivními):

 • zkušenostmi,
 • emocemi,
 • myšlenkami a hlavně
 • jednáním.

Teorie Goswamiho i Sheldrakea jsou hypotézami a jako hypotézy jsou napadnutelné. Jejich nezanedbatelný přínos ale spočívá v  univerzálním odkazu, který nám přinášejí – jsou pozváním celé společnosti k široké a hlavně SMYSLUPLNÉ diskusi. Tento odkaz nejlépe vystihuje sdělení R. Sheldrakea na přednášce 12. mezinárodní transpersonální konference v Praze (1992):

Teorie morfické rezonance je teorie vědecká, a jako taková by měla být ověřena či popřena vědeckými metodami. Je však zároveň součástí obecnějšího společenského hnutí za změnu přístupu k životu a k přírodě. Ať už se ukáže, že morfické rezonance jsou teorií správnou či nikoliv, jsem přesvědčen, že z hlediska případné pozitivní změny paradigmatu je chápání přírody jako živého organismu naprosto rozhodující. A domnívám se, že tyto změny idejí jsou pravděpodobně i základní podmínkou přežití.

příroda živý organismus

[1] Aplikaci kvantové fyziky na oblast zdraví vysvětluje profesor Goswami ve známém díle Kvantový doktor, které je dostupné i v českém jazyce. Využití principů kvantové fyziky v dalších oblastech, jakými jsou myšlení, tvořivost nebo osobní a duchovní rozvoj, popisuje Goswami v dalších knihách, které ale nejsou dostupné v českém jazyce. Aplikování poznatků kvantové fyziky na oblast zdraví se věnují i další průkopníci z oblasti integrativní a celostní léčby jako například Deepak Chopra.

/
Přečteno 57 854 x

Komentáře 27

 1. Pozitivní myšlení je obdoba negativního, když tomu člověk nevěří, ale stačí jen chtít se změnit, najít tu odvahu v sobě a rozhodnout se pro změnu k lepšímu. Umět se přirozeně zaradovat nad každým krůčkem své změny. Je to velká inspirace pro ostatní, nevzdávat se své radosti i když okolí zatím bojuje. Každý se však musí rozhodnout sám za sebe za svůj život za svou lásku za svou radost. Tak toho nejvíc učiníme i pro své okolí.

 2. nesouhlasim slepe tahnout na jednu stranu je velice spatne a je to jako nasledovat ego… zadna rovnovaha povede lidi do zkazy.. kdyz tu bude jen pozitivni energii tak ji kdyztak tu vyvazi universum negativni…

  lidi zapominaj ze energie je stejna jen lidi tomu dali nalepku negativni a pozivitni…lide se chteji klamat a vidi pouze tuenergii kterou chtej momentalne videt a doufaji ze maji pravdu… ale to co je dobre pro jine je zle pro druhe a naopak …

  navic kdyz to vedec to ma jako zivobiti …tak dokud za to ma penize/grant tak napise cokoliv… jsem ralista…
  takovych vedcu guru ucnu mnichu ucitalu spiritualisu je hodne

  ja rikam ze lidi nejsou pripraveny na velkou zmenu a myslet si ze je zapotrebi jen pozitivni enerie
  je narusovani harmonie…ona priroda se o lidi postara tak jak si lidi zaslouzi a nemusime to brat negativne…

  nerikam nemyslete pozitivne ale nezapomente na i tu druhou energii
  nekrmte sve ego pozitivni energii vyjde to nastejno jako s negativni …
  udruzjte rovnovahu a zkuzte rozlisovat

  proc kdyz se rekne negativum lidi vidi neco spatneho
  protozte jsou naockovany od pozitivnich lidi..

  „tma“ je prostor pro „svetlo“..

  „nicota“ prostor pro „neco“…

  ikdyz nejsem vedec tuhle teorii uz mam od 12cti let samo se mi to skladalo a zaroven do sebe absorbovalo veci z meho okoli iternetu knih lidi… sice nemam papiry abych svoji teorii mohl podat jako tento vedec ale tituly a papiry nikdy nebyly ukazatelem moudrosti nebo toho jestli je clovek chytrej ale spis test pameti a papouskovani toho co nekdo vymyslel predvama

  urcite si rad poslechnu nazory jinych lidi …

   1. „…ona priroda se o lidi postara tak jak si lidi zaslouzi a nemusime to brat negativne…“
    … tak a toto je presne ten pasívny prístup 🙂
    Ono človek by si mal vybrať čo sú pre neho „hodnoty“ …. a to neznamená, že bude poprená polarita 🙂 …. polarita je zákon Vesmíru … a nie je jedno na akých „základoch“ bude bude polarita vytvorená …

  1. Ahoj, „sam za sebe“:)

   Dekuju Ti za zajimavy podnet k diskusi.

   Mam pocit, ze svou filozofii opiras o stejny pristup jako Kometka nize. Tedy ze není potřeba se bat negativnich emoci a zkusenosti v zivote, protože nas necemu mohou naucit, pokud je PRIJMEME takove jake jsou. S tim souhlasim.

   S cim moc nesouhlasim je tvrzeni, ze neni treba veci, myslenky, emoce, zkusenosti „nalepkovat“ jako pozitivni nebo negativni. Rozlisovani pozitivni – negativni dle me ziskalo vyznam minimalne od doby, kdy evoluce dospela k cloveku. Clovek jako druh totiž dle mnohých nazoru dosahl takového stupne Oddeleni od přírody, ze proste nelze mluvit o existenci nejakeho přirozeného harmonického vývoje věci ve svete (clovek jedna oddelene od prirodni harmonie). Tedy dle me muzeme zcela opravnene rict, ze nektere myslenky, emoce, ciny, ktere rezonuji ve svete jsou negativni, neprijatelne a meli bychom se jim vyhybat a aktivne je nahrazovat pozitivnimi.

   Prijmat negativitu ve svem okoli jakozto soucast prirozeneho vyvoje bez jakehokoliv usili o zmenu je fajn jedine pokud povazujeme za prirozeny a harmonicky vyvoj, ze zanikne nase priroda v podobe, v jake ještě existuje dnes. Coz zase z pohledu obrovského vesmiru asi az tolik neznamena:) I když, co my vime…

   Kazdopadne my zijeme a operujeme tady a ted na Zemi. A tento clanek je prave o tom, ze clovek sehrava vyznamnou roli v utvareni budouci reality tim, jak mysli a co udela tady a ted. Clovek je jedinym druhem, který dokaze „získat odstup“ od svých myslenek a emoci a podivat se na ne z pohledu treti osoby (vedomi pozoruje sebe sama). Toto jedinecne napojeni na archetypy, ktere jsou soucasni vedomi (ktere jsem menoval v clanku) nam umoznuje intuitivne poznat, co je pozitivni, co speje k harmonii a rovnovaze a co nikoli. Proto to „nalepkovani“ muze byt…pozitivni veci:)

   Pokud prijememe tento pohled na svet, kde clovek sehrava aktivni a tvurci roli, pak prijmani veci takove, jake jsou (bez rozlisovani pozitivni-negativni) jako pristup k zivotu nemusi byt jedinou spravnou cestou. Muzeme se rozhodnout, ze sehrajeme mnohem aktivnejsi roli v utvareni reality. Prijimani muzeme z casu na cas nahradit mnohem aktivnejsimi pristupy – vetsim entusiasmem, nadsenim, tvurcim pristupem.

   1. Věci velice často nejsou takové, jakými se zdají být.

    Mávnutí motýlích křídel může vyvolat tajfun. Mávnutí křídel jiného motýla tomu může zabránit. Ale ani jeden z nich k tajfunu nedohlédne. Nehodnotí, který z nich je ten zlý a který dobrý, které mávnutí je pozitivní a které negativní. Ani zda je pozitivní nebo negativní ten tajfun. Motýli prostě jen mávají křídly.

   2. Vy máte svým způsobem pravdu oba dva a zároveň se částečně plete.

    Rozdělovat věci na dobré a špatné je pro člověka potřeba. Naše mozky nejsou sto pochopit věci, které si neumí strukturovat a někam zařadit. Ostatně všichni to známe již ze škol: pamatujete si to, čemu jste rozuměli, nebo to, co vám nedávalo smysl a vy to nechápali? Rozdělovat a strukturovat je tedy základní lidskou potřebou pro poznání.

    Rozdělovat na dobro a zlo je ale špatné. (Vídíte, už dělám to, co dělat nechci.) Ikdyž jsem pořád ještě relativně mladý (táhne mi ke 30), dobrých deset let jsem hledal cosi, čemu jsem říkal „absolutní pravda“. Nedávno jsem hledat přestal. Pochopil jsem, že nic takového neexistuje. Pravda je subjektivní. Každý máme jiné vnímání i jiné hodnoty. Když se nějaká věc uděje, každý si svým úhlem pohledu vezmeme to, co bylo důležité a zařadíme to do některé z krabic. Krásně to jde vidě třeba na náboženstvích. Když vezmu v potaz jen křesťanství a islám. Obě jsou přesvědčeny, že mají pravdu. Každé tvrdí něco jiného a jsou přesvědčeni, že právě oni tu pravdu mají. Ale kdo ji má? Ti co věří více? Nebo ti kteří mají více věřících?

    Stejně tak se můžete podívat na náboženství (uvažuji opět křesťanství) a vědu. Věřící je přesvědčen, že bůh existuje, vědec je přesvědčen, že ne. Já sám nejsem věřícím avšak musím uznat, Bůh existuje. Možná ne fyzicky, ale jak mohu spochybnit existenci něčeho, co denně ovlivňuje životy miliónů lidí, něco co lidem život usnadňuje i ukončuje (války ve jménu Boha). Nelze k tomu tedy přistupovat jinak, než ke skutečné reálii.

    No, abych to shrnul: lepit nálepky to je dobré, to je špatné nám sice pomáhá zrorientovat se v tomto neskutečně bohatém světě, avšak zůstáváme kvůli tomu zaseknuti v dualitě. A kde je dualita, jsou dva různé názory a sváry mezi jednotlivými stranami. Sám o sobě vím, že nejsem žádný světec, občas někomu řeknu něco, co mu ublíží. Ale prostě takový jsem, nebudu jiný. Když bych to v sobě potlačoval, budu jen frustrovaný a sám se dostanu do spirály negativity, kterou následně svému okolí (ať už vědomě nebo nevědomě) budu předávat ještě více, než jen občassnou tvrdou lekcí do života. Nezáleží na tom, co je označováno za dobré či špatné, podstatné je jenom to, zda žijeme podle hodnot které máme my. Jen tak se naučíme, co se naučit máme, jen tak bojujeme dobrý boj.

  2. Realisti používajú všetky farby. Nik nie je iba optim. – či pesim., prakticky to nie je možné.

   Kto maľuje čiernou musí na biely papier a opačne, bielou na čierny. To znamená, že nie je v našich schopnostiach venovať pozornosť trvalo kopcom a doliny si nevšímať. Taký je svet protikladov, presne ako zobrazuje monáda. Minca má dve strany a závisí na nás na ktorú sa rozhodneme pozerať.

   Stav rovnováhy je umenie žiť. Učiť sa rovnováhu udržať je základnou potrebou. Pooskytne nám pocit spokojnosti. Tento určuje smer akým sa vyberieme kráčať cestou k láske. Nie k ľudskej, zafarbenej túžbami čirno-bielymi. K láske ktorá je najvyššou kvalitou bytia. To nie je pocit ako si väčšina myslí. Tá úroveň nám tieto pocity poskytne. Nezávisle na tom či je dôvod, teda aj bez príčiny.

   Skutočne sme fabrika kde si každý podľa stupňa chápania vyrába to čo sa mu najviac žiada. Staviame a rúcame chrámy pre dušu ani o tom nevieme. Taká je nevedomá úroveň. Tak žije väčšina, zatiaľ. Počet prebúdzajúcich rastie. Verím, že geometrickým radom. Preto ma potešil komentár “sám za sebe“. Súhlasím aj s nepotrebnosťou dokladu o tom čo vieme. To pramení z nášho centra.

   Uchovať rovnováhu je možné pochopením zmyslu svetla a tmy, stačí vedieť, že každá minca má rub i líc. To je realita akú v žiadnej fabrike nemôže nikto zmeniť, iba vo vlastných predstavách a názoroch. Zmenou postoja sa zmení aj náš život. Držím nám palce!

  3. Podle mě existuje jak pozitivní, tak negativní energie ale vše závisí na volbě a výběru člověka …. Tu energii, kterou si člověk vybere tu prostě bude mít.
   Pokud si člověk vybírá pozitivní, tak v životě negativní mít nemusí …..
   A skutečně, já jsem zažila energii neštěstí a zloby a skutečně to je ,,čiré“ je to takové jaké to je, působí to utrpení. Ale když se člověk sám v sobě naladí a vybere si tu lepší, tak to tak v životě má. Alespon to jsou mé zkušenosti s tímhle, nevím co je kde uváděno za různé principy nebo fakta ale takhle mi to funguje. Kdo si pěstuje energii štěstí, tak si k sobě přitáhne zrovna to, co on sám za štěstí považuje 😀

 3. článek se mi moc líbí… reaguji na vyzvu k zamyšleni ..sam za sebe… taky bych to nenazývala pozitivní a negativní… ale přišla jsem za svuj život na to, že neni třeba dávat věcem nalepky, dobry a špatny a černy a bílý, protože i když vás potká něco, co nazvete zlem.. za nějaky čas to nazvete vlastně dobrem.. protože díky zkušenosti, kterou vám to dalo, vás to posunulo. A o to vlastně jde, posunout naše vnímání světa, posunout si ty naše hranice které jsme si dali tím, že jsme uvěřili že jsme oběti nějakého systému, nějaké představy o životě, kterou nám vnucují lidi okolo, školství, politika a jiny systemy. Jde o to, uvědomit si že já jsem tvurcem svého života a osudu, já tím pádem jsem schopen být sám za sebe zodpovědny a rozhodout se jakym směrem se vydám, ja se mužu rozhodnout i jak budu na věci a situace nahlížet, mohu přece na cokoli nahližtet tak, že je to pro mě dobré, protože mi to život přinesl, děkovat za každou zkušenost, nehodnotit jestli je to dobré nebo zlé.. jen v každé situaci mít pocit.. jako když bych si ji předem vybrala, čili klid na duši a otevřené srdce, které vítá … Tímto postojem lze změnit realita tak, že co se bude dít, bude opět mírumilovné a klidné.. nemusime to nazívat pozitivní, nebotřebuje to nalepky.. ve svém životě toto aplikuji a věřte nebo ne.. finguje to. Pokud by takto uvažovali a přistupovali k bytí i ostatní lidé, věřím tomu,k že realita světa by byla harmonií…

 4. Život se řídí rovnováhou nebo sinusoidním průběhem chcete-li. Je to v podstatě princip kyvadla. Čím více budete vychylovat kyvadlo jedním směrem , tím více na vás bude působit opačnou silou. Je jedno,jestli ji nazveme pozitivní nebo negativní. Souhlasím s tim, ze všichni jsme tvůrci budoucnosti .Jen bychom se měli snažit chovat vyrovnaně. To není jen fráze.Znamená to ,pokusit se nastavit své myšlenky tak aby byly tvůrčí a zároveň nic neomezovali. Co to znamená? Uvedu to na příkladu z nedávné minulosti. Když před nedávnou dobou se tvůrci pokoušeli budovat velké kolchozy aby všude bylo dostatek potravin, nebyl v tom negativní zájem či myšlenka, chcete -li.Přesto to působilo destruktivně jak na jedince,kteří se v podstatě snažili o totéž,tak na přírodu jako takovou a zanechalo to nevratné škody na zemi. Myslím ,že o co by nám všem mělo jít především je snažit se udržovat rovnováhu našich myšlenek a tím i našeho prostředí. Díky rovnováze se totiž dokážeme pohybovat ku předu. A to platí nejen v chůzi či jízdě na kole.

 5. Toto vsetko pochopit je mozne len vtedy ked si to dokazeme uvedomit. Uvedomenie je mozne len ked sme v pritomnosti. Ak dokazeme byt v pritomnosti aspon kratky okamzik, v tomto momente neexistuje negativna energia ale bohuzial nevydrzi dlho pretoze nasa mysel zacne produkovat „myslenie“. Prave toto myslenie nas oddelilo od rise zvierat a tak dostali sme titul pani tvorstva ale zaroven prave toto myslenie sa nam stalo prekazkou byt neustale v pritomnosti. Zacarovany kruh!

 6. Hezký článek 🙂 Jak to tak čtu, jsem kvantový aktivista (intuice, celostní přístup, tvořivost) aniž bych si to do dneška uvědomil.

  Když budeme poslouchat intuici, „zachráníme“ svět před námi samými, protože (pravá) intuice je spojení s Duchem, který vše oživuje…

  Přeji krásné dny 🙂

  1. Tak ako vždy, jedni chcú dokázať existenciu Boha, druhí Jeho neexistenciu a tretí proste len v Neho veria. Základná myšlienka z článku je, vedieť zmeniť sám seba a mať snahu konať dobro.

 7. verím v niečo ako astral a snažím sa zistit ako to vobec funguje , zopar uspešných krokov som už urobil a skutočnost je taka aka je opisovana aj v tomto članku . Dopracoval som sa k nejakej hypoteze v ktorej verím že existovalo spoločenstvo ludi ktore by som nazval Atlantidou . Okolo nej boli vybudovane pyramídy ktore služili na zharmonizovanie ludstva ako takeho a na dosiahnutie niečoho čo by som nazval dalšou dimenziou . V sučasnosti su kde jake teorie , ja si myslím , že ked atlantania dosiahli určitý stupen vedomia a dokazali prejst do inej dimenzie – večnosti , tak ich tela sa pre nich stali nepotrebnými a dokonca aj všetko pozemske . Takže jedna z možností je že prešli do inej dimenzie a brany za sebou zničili , ………a ja sa snažím nejakou cestou zaslužit si prechod do inej dimenzie a možno sa mi to podarí v tomto , alebo inom živote , ale bez lasky to jednoducho nejde

 8. ja by som vymanil pojmy pozitívny a negatívny za pojmy správny a nesprávny,
  nakoľko pozitívny je plusový a ten v energetike je stojatý, nehatívny je mínusový a ten je v pohybe – viď tok elektrického prúdu vo vodiči…

  je o tom vcelku spracovaná štúdia, a tí čo tieto slová vymenia za správne a nesprávne, majú dočinenia s pojmami ako minimum dobra….xi

 9. Kazdopadne krasna a prospesna tema. Pointa je v pochopeni jednoduchosti jej principu a nie v komplikovani vykladu. Princip ying a yang resp. dualizmus pozitivizmu a negativizmu nemozno popierat a selektivne si vyberat. Mozno si ale vyberat pozitivne pristupy a tymi sa riadit vcitane svojej mysle a konania a sucasne resektovat negativne veci a byt si ich vedomy ale zaroven sa nimi nenechat ovplyvnovat. To je vsetko.

 10. Profilový obrázek Eva

  Co clovek, to nazor..Myslenie cloveka je jeho pozitivum a zaroven negativum..na jednej strane clovek dokaze vymysliet a vyskumat neuveritelne veci, na druhej strane sa nimi sam nakoniec znici..stale dookola podobny scenar ludstvo sa dostane na urcitu uroven , ktora ho zaroven znici..zaujimave je vsak to, ze robi neustale tie iste chyby z ktorych sa nevie alebo nechce poucit..chciet ovladnut svet, prirodu, hranie sa Boha, mamon, egoizmus a vsetky tie veci k tomu patriace.. tisicrocia sa ludia po tejto stranke nezmenili a nepokrocili v nicom. v tomto som pesimista. Myslenie v takej forme aku mame je pre cloveka prekliatim. v prirode zvierata nezabijaju a nemucia druhe zvierata pre svoje potesenie, ale clovek ano. je jedno v akej rovnovahe je pozitivne alebo negativne myslenie, podstata je prave v tom mysleni ako takom..a to sa nezmeni, pokial clovek clovekom bude v takej forme akej je dnes..

 11. Já s tím zcela souhlasím, jen mi hlavou vrtá jedna dotěrná myšlenka a to: co když při změně myšlení na poziivum ovlivňujeme hlavně svou realitu, přesněji, vytváříme si tím svou vlastní realitu. Mně se to nezdá až tak zcestné, jen to jaksi málokdo dokáže vstřebat. Ale zamyslete se nad tím bez toho aby ste uvažovali o tom jak a proč, nebo jak to popsat. Prostě se do toho jen ponořte. 🙂

 12. Tato teorie funguje celkem dost divně, možná funguje dobře jen nějakým prominentům, ale určitě né každému.Tak příklad, nevlastním mobilní telefon.Kdyby tato teorie skutečně dobře fungovala, tak bych měl mít ve svém okolí co nejvíce lidí, kteří ho též nemají a též bych měl být příkladem pro ostatní, že by se ho začali po mém vzoru zbavovat.Hehe, ani náhodou se tak neděje.Spíš oni se ten telefon snaží vnucovat mě ještě s takovým strašením, počkej, až si někde zlomíš nohu, až tě někde trefí šlak a podobné věci.Obávám se, že pokud k něčemu takovému dojde, tak ve většině případů si člověk na telefon ani nevzpomene a když, tak nebude schopný tam něco vymačkat.Jistě, byly i případy, kdy telefon v podobné situaci pomohl, zase ho zcela nezatracuji.Ani mi není logicky jasné, jak by se záchranná služba vůbec dostala včas například někam do prostředka hlubokých lesů?A to je to typické pro manipulativní jednání, oni prostě ve mě chtějí (ačkoliv sami si to neuvědomují, neboť mají zpracovanou mysl) vyvolat strach na jehož základě bych si ten telefon měl pořídit.Já se tomu jen směju, no a když se něco takového stane, tak prostě někde lehnu a zhebnu, je to jen a jen moje volba, nebudu ani první ani poslední.Ve skutečnosti to chodí tak, že výrobci něco vymyslí a lidi po tom skočí jak slepice po flusu.A hned tu máme SILNÉ koletivní myšlenky, že normální je mít mobil, že život bez mobilu není možný, jak jsme tehdy mohli bez něj žít, pokrok nezastavíš a podobné bla, bla , bla.Z toho je hned patrné, kdo vlastně určuje tu realitu, výrobci, vědci a veškerá elita tam nahoře a zbytek lidu se jen podřizuje, kupuje, konzumuje a to ještě s radostným pocitem.Když vidím v ulicích ty pubscenty, kteří se tváří a vychloubají, jak kdyby ty telefony sami vyráběli, tak se musim smát.No a kdo se nepodřídí toho vykopnem na okraj společnosti a je vše vyřešeno.Obávám se tedy, že „malý pán“ z lidu s odlišnými myšlenkami se změnou reality moc nehne.Toť mé zamyšlení k ovlivňování reality myšlenkama.Totiž, něco sice změnit či ovlivnit myšlenim a energetikou lze, ale zdaleka né vše.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *