Wendy: Můžeš se stát člověkem, který každý den ráno vstane s očima dokořán a se zvědavostí, co krásného ho ten den může potkat.

Publikováno uživatelem

Povídání s Wendy nám přineslo nové a docela nečekané podněty k dalším úvahám o potenciálu východních učení pro naše celkové zdraví (wellness) i léčbu. Překvapilo nás, kam až sahají možnosti tradiční čínské medicíny… Je možné zlepšit zrak za pomoci cvičení Qigongu? Co většina moderních lidí opomíjí, když se pokouší o detoxikaci dle „ověřených návodů“? Dá se účinně léčit pouhým prožíváním přítomného okamžiku? Wendy již mnoho let úspěšně praktikuje umění tradiční čínské medicíny i prevence. Nahlédněte společně s námi do její rozmanité praxe.

Wendy, na svém blogu píšeš, že (původně) bylo tvým snem působit jako zdravotní sestra. Jaké zkušenosti z praxe zdravotní sestry tě nakonec přivedly k přesvědčení, že se chceš odklonit od západní medicíny ke studiu TČM? A proč právě TČM (a ne třeba nějaké jiné východní učení)?

Zdravotní sestra byla moje babička, má sestra, a já jsem se chtěla stát zdravotní sestřičkou již v 5. letech. Byl to můj celoživotní sen.

FILTRUJ VODU BEZ PLASTŮ

s Binchio aktivním uhlím špičkové kvality, které absorbuje z vody chlór a další nečistoty. Udělej další krůček pro zdravější planetu.

Zjistit více

Po strastiplné cestě (to už je ale na jiný rozhovor), se můj sen vyplnil. Jenže, jak šel čas, tak jsem zjistila, že se lidé, navzdory péče doktorů neuzdravují. Naopak nemocí u nich přibývalo s postupujícím věkem. Vzhledem k tomu, že pocházím z rodu, kde se lidé dožívají vysokého věku a umírají na stáří, mi to přišlo divné.

Po letech praxe jsem se začala rozhlížet kolem sebe a zjišťovat, že ke zdraví a životu plné energie, vedou i jiné cesty, než jen příkazy a doporučení, které vycházejí od doktorů.

Začala jsem dělat bojové umění, zjišťovat, jak to vlastně je s tou energií, která lidem chybí. Udělala jsem si rekvalifikační kurz na masáže, ale pořád to nebylo ono, kam jsem chtěla směřovat. Nechtěla jsem nahradit péči západní medicíny nějakým šarlatánstvím. Hledala jsem hlubší studium, kterým by se dala doplnit naše současná medicína. Hledala jsem, jak bych mohla rozšířit své vědomosti a nechtěla jsem absolvovat nějaký krátkodobý kurz. A tak jsem přišla na to, že se v Praze dá studovat Tradiční čínská medicína. Tenkrát tu byla pouze jedna škola (Sinobiologická společnost), pětileté studium Fytoterapie. V roce 2006 se otevřela v Praze TČM Bohemia, škola pěti dovedností pod vedením výborného doktora Jozefa Luckého. A tak jsem ještě při zaměstnání začala studovat.

Během prvního sezení se věnuješ diagnostice jazyka a pulsu. Následně určuješ tzv. obraz klienta. Můžeš konkrétněji popsat, co přesně tvoří tento obraz a jak jej vytváříš?

Když mi přijde klient na první sezení, musím s ním udělat vstupní diagnostiku. Je to souhrn otázek, při nichž se zaměřuji na jeho životní styl. Např. kde pracuje, jak dlouho, jaké má koníčky, zda umí odpočívat, kde bydlí, jaké má rodinné vazby. Další otázky se týkají jeho problémů v běžném životě, problémy, které ho omezují. Například zda ho bolí hlava, kdy bolest začíná, jaká bolest je, zda bolí hlava celá, nebo její část, jak spí, co jí a pije, jaké prodělal nemoci.

Tento pohovor je hodně podrobný a je zakončen diagnostikou podle jazyka a pulzu.

Toto vše jsou střípky, ze kterých se vytvoří takzvaný obraz.

Moc se nám líbi, že tvůj terapeutický přístup není nijak dogmatický… Zohledňuješ životní styl, aktuální možnosti a situaci klienta, roční období a množství dalších faktorů. To je skutečně hezké slyšet. Hlavně když pořád čteme o různých výživových směrech, které často razí jednu zaručenou cestu, které by se mělo všechno přizpůsobovat… Ty se ale nesnažíš klientův životní styl hned změnit dle nějaké „šablony“. Měla jsi vždy takovou filozofii, nebo tento přístup vyzrál postupně, jak přicházely zkušenosti s klienty? 🙂

Samozřejmě na mé současné praxi se projevují i mé zkušenosti, které jsem nasbírala postupně během let své praxe. Základy při práci ve zdravotnictví, následně pak studiem tradiční čínské medicíny, dalšími nadstavbovými semináři Japonské akupunktury, Skalpové akupunktury, Oční akupunktury, studiem Gestalt terapie (psychoterapie) a během praxe v Číně, Nanjingu, kde jsem získala další zkušeností. Tento přístup je velice náročný na můj čas a energii, protože to znamená každodenní studium.

Vzhledem k tomu, že lidé jsou různorodí a každý člověk, který ke mně přijde potřebuje individuální přístup, je tato práce hodně náročná. To co platí na jednoho člověka, nemusí platit u druhého.

 

Tvá praxe je skutečně různorodá – děláš akupunkturu, akupresuru, masáže, fytoterapii, zdravotní cvičení Qi Gong, meditace… Je takový široký záběr u terapeutů TČM obvyklý? 🙂

Vycházím sama ze sebe. Většinou to tak v praxi není. Někteří mí kolegové se zaměřují jen na práci s bylinami (fytoterapie), další pak na akupunkturu, nebo dietetiku, či cvičení. Já mám ráda různorodou práci a tak nabízím lidem podle toho, co potřebují a chtějí, širokou škálu svých dovedností.

Můžeš přiblížit tvou praxi fytoterapie (léčby bylinami)? Umíš říct, s kolika různými druhy těchto léčivých bylinných léků aktivně pracuješ?

fytoterapie byliny

Při sestavování směsí vycházím ze starodávných spisů a receptů, které se modifikují dle stavu a potřeby klienta.

Fytoterapie je velice náročný obor v tradiční čínské medicíně. Jednotlivé byliny se řadí do různých skupin, které mají za úkol harmonizovat organizmus. Jsou zde byliny, které doplňují, nebo rozhýbávají, vylučují škodliviny z těla. Je velmi důležité vědět, do jaké skupiny byliny patří, jakou mají vlastnost a vztah ke kterému orgánu.

Při sestavování směsí vycházím ze starodávných spisů a receptů, které se modifikují dle stavu a potřeby klienta. Během studia jsem se musela naučit kolem 360 jednotlivých bylin a 120 směsí.

Jsou to povětšinou zdejší rostliny, nebo ze zahraničí?

Pracuji pouze s bylinami, které se dováží z Číny. Při dovozu prochází přísnou kontrolou. A v bylinkárně pracují lidé, kteří jsou maximálně vyškoleni pro práci s bylinami, a tato práce je baví.

Zajímá tvé klienty, co přesně jim předepisuješ?

Při diagnostice vždy přesně vysvětluji klientům, na jakém principu jsou byliny sestaveny. Co má jaká směs za úkol. Lidé mají nárok dostat veškeré informace. Také se na mě mohou kdykoliv obrátit s jakýmkoli dotazem. A když jim směs přijde domů, mají na přiloženém dokladu sepsán přesný popis směsi českými názvy bylin.

Myslíš, že když se klient vloží sám do procesu přípravy bylin (např. že si je sám vaří), zvyšuje to úspěšnost léčby?

Pokud si klient byliny sám vaří, samozřejmě do přípravy vkládá svou energii a tím i své odhodlání se uzdravit a pracovat sám na sobě. Nicméně, jsou případy, kdy si klient nemá čas vařit byliny, nebo nesnáší jejich chuť. Pak jim doporučuji směs v jiném provedení, v podobě odvaru, nebo granulí či tablet.

Prý hodně spolupracuješ s přírodní lékárnou a také máš různé další spolupráce, díky nímž umíš zabezpečit kvalitní bylinné léky. Můžeš přiblížit, jak funguje tato spolupráce?

Po dohodě s klientem, napíšu recept, který je pro každého klienta individuální a pošlu ho do bylinkárny v Hluboké nad Vltavou. Zde směs vyrobí, uvaří, vytvoří tablety či granule (podle dohody s klientem).

Můžeš popsat, kde vidíš hlavní příčiny vysoké neplodnosti v dnešní době (i z hlediska tvých vlastních zkušeností).

Podle mých zkušeností většina problémů vychází z dlouhodobého podávání hormonální antikoncepce. A to i v případech bolestivé menstruace či nečisté pleti. Zde by se mohla tato situace řešit jiným způsobem – podle čínské medicíny. Další problém tkví v hektickém životním stylu lidí. Jsou unaveni prací, nedostatkem odpočinku, čekáním na „vhodný“ čas na dítě, nebo jsou zde psychické problémy. Další důvod je tak rozšířená obezita a špatné stravování. Lidé se dost často chtějí tzv. pročistit a drží nevhodné diety. Nyní myslím nevhodné pro jejich konstituci, či nevhodné pro dané roční období.

Plno lidí si ale neuvědomuje, že k detoxikaci patří i úprava celého životního stylu. Až pak se může člověku ulevit, může zklidnit svou mysl, odlehčit tělo a najít třeba i to, po čem touží.

Hodně nás oslovil tento Tvůj přístup k detoxikaci. Detoxikaci nebo očistu sice doporučuješ, ale jenom tehdy, když se na ní dokáže klient naladit i myslí. Zkusíš pár větami přiblížit, proč je zaangažování mysli do procesu očisty tak důležité?

Lidé si všeobecně představují, že detox obnáší úpravu stravovacího stylu. Od půstů přes raw food, různé „doporučené stravování“ ve stylu  „sousedce to pomohlo“. Tím nechci odsuzovat tyto směry, jen chci říci, že není všechno vhodné pro všechny.

Mnoho lidí si ale neuvědomuje, že k detoxikaci patří i úprava celého životního stylu.

V tomto období je zapotřebí omezit práci na PC, vysedávání před televizí, pokud možno nechodit do velkých obchodních center. Chodit včas spát, setkávat se v krásným a inspirujícím prostředí.

Až pak se může člověku skutečně ulevit, může zklidnit svou mysl, odlehčit tělo a najít třeba i to, po čem touží. Může se stát člověkem plným energie, který každý den ráno vstane s očima dokořán a se zvědavostí, co krásného ho ten den může potkat.

Qi Gong a Tai Chi ses učila přímo v Číně?

Ještě než jsem začala studovat čínskou medicínu, provozovala jsem bojové umění Taekwondo, v němž jsem získala I. Dan. Dalo mi hodně dobré základy pro další práci Qi gongu. Začala jsem ho cvičit zároveň se studiem čínské medicíny. Praxi jsem měla i v Pekingu. V současné době studuji Medical Qigong a začala jsem cvičit Taiji s mečem (zde jsem ale na začátku).akupunktura

Jezdíš i dnes do Číny cvičit?

Velice ráda bych se do Číny vrátila a nějaký čas tam pobyla a cvičila v místních horách, kde je tak krásně a kde jsou v přírodě až mystická místa, kde se cvičí samo.

Snad se mi podaří na jaře či podzim příštího roku (2016) odjet do Číny.

Moc nás zaujaly tvé zkušenosti s léčbou zraku pomocí 3 kroků – Qi Gongu, stravy a uvolňování krční páteře. Jak jsi k této strategii došla?

Nedávno jsem absolvovala seminář u výborného anglického lékaře Julliana Scota, oční akupunktura. Jeho jednoduché techniky pro zlepšení zraku mě moc nadchly a tak jsem se tomu začala věnovat hlouběji a zařadila do svých semninářů Qi Gongu.

Zrak se dá zlepšit uvolňováním a cvičením krční páteře, masážemi očního okolí, cvičením očí a samozřejmě nedílnou součástí práce na zlepšení zraku je i strava.  Již se objevily první kladné výsledky u mých klientů. Je ale pravda, že v lidech stále přetrvává názor „vzít si tabletku a být zdravý“. Mnoho lidí se vymlouvá na nedostatek času, což je škoda, protože tyto techniky jsou velice jednoduché a nejsou až tak náročné na čas.

 

Tvoje doporučení léčit se „přítomným okamžikem“ vždy, kdy to jen jde, je krásná myšlenka, kterou bychom chtěli inspirovat na blogu. Můžeš ji popsat blíž?

Každý z nás určitě zažil chvíli, kdy viděl něco nádherného, západ slunce, ticho v lese, nádheru hor. ..nebo třeba slyšel hudbu, která ho „ chytla za srdce“, či viděl krásný obraz, fotografii.. a právě v tuto chvíli se člověk setkal s Yuan Qi. Nebeskou, vesmírnou energií, která nás pohání vpřed. Je to právě ten okamžik, kdy je možné se setkat sám se sebou. To jsou chvíle, kdy se můžeme uzdravit.

20140715_105943

 

  

/
Přečteno 1 009 x

Komentáře 1

  1. ANO, VELICE SOUHLASÍM, JEN DOSTI LIDI NEMÁ TOLIK FIN. PROSTŘEDKŮ NA CELKOVOU PROHLÍDKU +DOPLŇKY STRAVY…, MŮŽETE NÁM PORADIT, CO S TÍM, JAK SI I MY, NEMAJETNI POMOCI? MOC DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ. ADA FRIML

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *