5 důvodů, proč si na Spiritual planet vytvořit profil jako lektor nebo podnikatel.

Publikováno uživatelem

Jedním z nejdůležitějších cílů portálu Spiritual planet je přispět k rozvoji spirituální ekonomiky, tedy moderní verze ekonomiky, jež klade důraz na zvyšování kvality vědomi. V tomto článku uvádíme způsoby, jak chceme tento cíl realizovat.

I. Portál Spiritual planet má zvýšit povědomí o tom, kdo jsou spirituální podnikatelé, co dělají a čím jsou výjimeční.

Jak toho chceme dosáhnout?

Především shromažďováním profilů výjimečných podnikatelů z různých oblastí inspirativní ekonomiky na jednom místě. Tak vznikne jedinečný virtuální prostor, díky němuž budou moci spirituální podnikatelé snadněji prezentovat sebe i své smysluplné podnikání před širokým publikem.

FILTRUJ VODU BEZ PLASTŮ

s Binchio aktivním uhlím špičkové kvality, které absorbuje z vody chlór a další nečistoty. Udělej další krůček pro zdravější planetu.

Zjistit více

II. Vytvoříme nový prostor pro hodnocení a reference produktů a služeb lektorů z různých oblastí alternativních forem medicíny, holistických cvičení, osobního a spirituálního rozvoje.

Lektoři jsou zvyklí, že se povědomí o jejich aktivitách šíří hlavně na základě ústních referencí. Pozitivní reference jsou klíčem k rozvoji klientely v každé oblasti.

Když je ale přísun nových klientů příliš závislý na ústních referencích, má to i svá negativa. Rozběh a stabilizace takového projektu trvají hodně dlouho. To může odradit i množství dalších lidí, kteří se zamýšlejí nad vlastním projektem v oblastech vyššího wellness.

Na portálu Spiritual planet má každý čtenář možnost ohodnotit činnost a práci registrovaných lektorů. Tak může každý lektor velmi jednoduše získat to nejcennější – pozitivní reference. Reference budou navíc viditelné pro všechny další návštěvníky portálu.

Každý čtenář tedy může prostřednictvím zpětné vazby výrazně přispět k formování kvalitních služeb vyššího wellness a formování kulturních inovací v naší ekonomice. A tím i k rozvoji spirituální ekonomiky jako celku.

III. Pokusíme se odstranit nepodložené předsudky vůči některým aktivitám lektorů alternativní medicíny vyplývající z nedostatku relevantních informací a referencí.

Množství lidí, kteří by měli potenciální zájem o produkty a služby alternativní medicíny, odrazují dvě věci:

  • Nedostatek kvalitních a volně dohledatelných informací ohledně povahy těchto produktů a služeb.
  • Neexistence tzv. společenského důkazu (social proof), jež by spolehlivě svědčil o kvalitě a užitečnosti těchto produktů a služeb.

Nedostatek informací vytváří strach z neznámého a vede často k zbytečným předsudkům. A ne vždy je k dispozici ústní reference, jež by tyto (neopodstatněné) obavy nebo předsudky rozptýlila.

Vezměme si například časté předsudky, že různá cvičení zaměřená na práci s energiemi nebo myslí jsou nudná a nezáživná. Tyto předsudky můžou snadno vzniknout u lidí, kteří tato cvičení ještě nezkusili.

Portál Spiritual planet vytvoří prostor pro vyjádření tohoto druhu obav ze strany čtenářů. Lektoři budou moci reagovat na obavy a námitky potenciálních klientů. Obavy a námitky tak již nebudou představovat nepřekonatelnou překážku, nýbrž výzvu pro diskusi. Rovněž vznikne prostor k úspěšnému navazování kontaktů s potenciálními klienty pro ty lektory, kteří přesvědčivě „obhájí“ užitečnost svých aktivit.

Zejména v oblastech alternativní léčby, prevence a rozvoje vitality se zase setkáváme s názory, že tyto metody nejsou ověřené, že nefungují. Dokonce jsou obvyklé i názory, že alternativní léčitelé nebo učitelé jsou jenom „šarlatány“. Nákupy lekcí, kurzů nebo sezení jsou proto považovány jenom za vyhození peněz.

Těmto předsudkům je možné čelit právě tvorbou kvalitního obsahu a vytvořením prostoru pro hodnocení a diskuse. Nejdůležitější jsou reference lektorů od jejich klientů, tedy to, čemu se říká společenský důkaz (social proof).

IV. Pomůžeme našim lektorům lépe poznat a identifikovat různé cílové skupiny klientů.

Potenciální zájemci o služby lektorů často zápasí se skutečností, že sami nevědí, jaký druh osobního rozvoje by nejlépe dokázal naplnit jejich očekávání a potřeby.

Každý potenciální klient se nachází na jiné úrovni rozpoložení a otevřenosti přijmout nové myšlenky. Někomu například umění Qigongu nemusí nic říkat, a proto raději vsadí na inspirativní přednášku, která mu pomůže nastolit ty „správné otázky“ a navede jej do té části nitra, kde dokáže najít vlastní odpovědi.

Portál Spiritual planet vytvoří prostor, kde budou moci lektoři sledovat názory klientů svých kolegů z jiných oblastí well-being oborů. To jim umožní získat široký přehled o potřebách dnešních lidí zajímajících se o osobnostní a duchovní růst.

V.  Pomůžeme lektorům a podnikatelům se sebeprezentací před jejich vlastní cílovou skupinou potenciálních klientů.

Portál Spiritual planet vytvoří prostor, kde budou moci lektoři i spirituální podnikatelé publikovat své odborné články a názory do diskusí pod články. Tím vznikne příležitost pro přirozené budování jejich odbornosti a reputace před potenciálními klienty.

Zaměřujeme se na zvýraznění diverzity aktivit lektorů a spirituálních podnikatelů, protože jenom tak rozvineme plný potenciál spirituální ekonomiky.

Nechceme se „scvrknout“ na portál sdružující třeba jenom jógové instruktory. Chápeme, že osobní růst je velice individuální záležitost každého z nás a  není možno jej podrobit uniformitě. Právě proto je sekce Profily připravena tak, aby umožňovala prezentaci lektorů z oblastí pokrývajících všechny úrovně rozvoje vědomí.

Jsme přesvědčeni, že nejlepším druhem dlouhodobé investice je investice do sebe sama, nikoli kupování hmotných věcí „na sebe“ anebo „okolo sebe“. Proto vytváříme prostor po tvorbu kvalitního obsahu, jenž jasně podpoří pozitiva investice do rozvoje všech úrovní vědomí. Tak pomůžeme rozvíjet poptávku v prospěch produktů a služeb směrujícím k rozvoji spirituální ekonomiky.

 

/
Přečteno 184 x

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *