Energetická anatomie: poznejte svých pět těl s doktorkou MUDr. Martinou Doležalovou Ziskovou

Publikováno uživatelem

Dle jógové tradice má každý člověk pět těl (kóši) neboli energetických obalů. Čtyři z nich představují jemnohmotné aspekty našeho zdraví a jsou součástí fascinující energetické anatomie. Tento prastarý koncept se dnes v různých modifikacích promítá do progresivnějších (více holistických) přístupů ke zdraví. Pravděpodobně jste se již setkali s poznatky psychosomatiky. Pokud je vám tento náhled na zdraví blízký, pak se odvažte podívat ještě dál a seznamte se s energetickou anatomií, která vychází z téměř pět tisíc let ověřené praxe jogínů starobylé Indie.

MUDr. Martina Doležalová Zisková

MUDr. Martina Doležalová Zisková

O tom, jak funguje energetická anatomie, co představují jednotlivé energetické obaly a jaký je jejich vliv na naše zdraví, jsme si popovídali s doktorkou a odbornicí na ajurvédu MUDr. Martinou Doležalovou Ziskovou. Její komplexní pohled na léčbu nemocí vychází z kombinace poznatků západní medicíny, ajurvédy, energetických těl, jógové filosofie a védských nauk.

Tento rozhovor je určen nejen příznivcům holistického přístupu ke zdraví, ale taky všem fanouškům jógy, kteří si uvědomují, že jóga není jen o výkonech na podložce, ale její přesah je mnohem, mnohem hlubší.

FILTRUJ VODU BEZ PLASTŮ

s Binchio aktivním uhlím špičkové kvality, které absorbuje z vody chlór a další nečistoty. Udělej další krůček pro zdravější planetu.

Zjistit více

Energetická anatomie: poznejte koncept pěti energetických obalů

Martino, jako jedna z mála lékařek v naší zeměpisné šířce se zabýváte energetickou anatomií. Můžete nám přiblížit tento koncept?

Jde o jógový koncept pěti obalů či energetických těl, který vychází ze sánkhja filosofie. Ta systematicky mapuje, jak a z čeho je uspořádán vesmír a tím pádem naše existence, věrna paradigmatu odpovídajícího makro- a mikrokosmu. Energetické obaly, těla či kóši představují pět různých skupenství energie, od hmotné po nehmotnou, které tvoří podstatu veškeré (a teda i lidské) existence.

Nakolik je koncept energetické anatomie rozšířený ve světě?

Kdekoliv na světě, v jakékoliv jógové tradici či jiné tradici (buddhistický šamanismus, šamani z jižní Ameriky, Indiáni či jiné skupiny jedinců, které žijí přirozeně) je tento přístup normální. To jen pro nás na Západě, kde jsme hyper racionální, nemá vnímání energie své místo, protože se na to nedá šáhnout. Jsme zarytí materialisté a naše vnímání je tak velmi omezené. Jóga je ta cesta, jak to změnit, jenže jsme ji uchopili opět maximálně fyzicky.

Jak si představit těchto pět obalů, které jsou součástí každého z nás?

  • První energetický obal představuje naše fyzické tělo (annamaja kóša).
  • Když půjdeme směrem od nejhrubší k jemnohmotnější úrovni, dalším energetickým obalem je vitální tělo, které sestává z prány neboli živé energie (pránamaja kóša).
  • Třetí v pořadí je mentální tělo (mámomaja kóša). Tady musím připomenout, že mysl má duální roli a podstatu ve védském systému, a to je jak materiální, tak nehmotnou. Zde se dotýkáme té vnější funkce mysli, která prostřednictvím smyslových orgánů přináší informace o prostředí. Ty pak v nás vytvářejí určité dojmy, které vyhodnocujeme.
  • Dalším a předposledním energetickým obalem je vnitřní funkce mysli (vidžnánamaja kóša). Jejím úkolem je vyhodnocovat vjemy, které přicházejí prostřednictvím vnější mysli z okolí.
  • Posledním energetickým tělem je tělo blaženosti (ánandamaja kóša). Jeho funkcí je dávat nám identitu, připomínat nám, kdo jsme, co je podstatou naší a veškeré existence. To je vědomí a základní vlastností vědomí je cnost neboli nevýlučnost. Pro naši lidskou zkušenost tuto energii zakoušíme jako energii lásky, soudržnosti, absolutního přijetí, čistého neomezeného bytí.

Není to koncept jednoduchý jak na popis, tak na pochopení. Nicméně jakmile do něj člověk pronikne, uvědomí si jeho univerzálnost a komplexnost, která je aplikovatelná na veškerou existenci. Takže je to koncept mimořádně hluboký a prastarý. Dá se i říci, že je věčný.

KK

Systém 5 těl nápadně připomíná systém novějšího oboru medicíny – psychosomatiky nebo přístupu kvantového fyzika Amita Goswamiho ke zdraví. Jaký je dle vás rozdíl mezi systémem pěti těl (energetických obalů) dle jógové tradice, psychosomatikou a nahlížením na zdraví dle Dr. Goswamiho?

Moudří rišijové starobylé Indie viděli, že člověk je vědomí. Tudíž psychosomatika pro ně byla přirozená a cesta systém pěti těl vycházející z jógové filosofie je vlastně systém, jak pracovat na propojení těla a mysli. Nemyslím tím současné pojetí jógy jako fyzického systému cvičení pozic, ale klasické pojetí jógy jako mentální disciplíny, ve skutečnosti vedoucí k vědomí.

Nejsem obeznámena s prací dr. Goswamiho, podle jména usuzuji, že to je Ind a tudíž vychází či je inspirován tradicí, kterou zde popisujeme. Nebyl by ani první, ani zdaleka poslední, kdo by potvrzoval dávné vhledy jógických mistrů poznatky současné velmi pokročilé vědy.

Jak nás tyto energetické obaly ovlivňují?

Jógový koncept pěti obalů nás ovlivňuje neustále. A to nejenom v rámci jedné omezené existence, tj. jednoho člověka, ale také v rámci interakce s prostředím. I moderní psychologové, zejména pod vedením Carla Junga, popisovali existenci podvědomí a kolektivního nevědomí. To si můžeme představit jako jakési úložiště myšlenek, zkušeností a konceptů, které byly vytvořeny kdysi dávno, stále jsou vytvářeny a přestože se nás přímo netýkají, tak nás ovlivňují. Může se jednat o takové skutečnosti, jako že situace zcela neznámého člověka se vás silně dotkne či máte nevysvětlitelnou reakci na okolnosti, které nastaly daleko od vás. Souvisí s tím i kolektivní vědomí, které si neseme ve svém podvědomí jako příslušníci určitého národa či rasového uskupení nebo v rámci rodové linie.

Toto vše neustále probíhá u každého z nás velmi hmatatelně na energetické úrovni.

Jak může moderní člověk uvést všechna tato vnitřní těla do souladu a posílit tak své zdraví?

Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď či návod. A ještě méně existuje rychlé řešení. Jak je vidět z uvedeného konceptu, pokud se bavíme o fyzickém zdraví, tak anna kóša je samozřejmě nejvíce ovlivněna třeba stravou, nicméně do naší fyzické existence se promítají i zcela nefyzické složky, včetně nepoznaných aspektů naší mysli. Proto je třeba dívat se na všechny úrovně, včetně fyzické, mentální a duševní. Tuto cestu představuje na straně jógy systém Patandžaliho osmidílné cesty jógy, která je nejenom metodou, ale i cílem. Máme-li hovořit více o fyzickém aspektu, musíme zmínit systém ájurvédy jako sebepéče a harmonizace sama sebe. Oba systémy, jak jóga, tak i ájurvéda, mají stejný cíl, a to je vědomé žití.

V ájurvédě se říká, že nejdůležitějším aspektem zdraví je znalost sebe a života, a to představuje imperativ pro moderního člověka. Poznej, kdo jsi, co potřebuješ, jak funguješ, a podle toho se chovej, přistupuj k sobě a životu. Nelehký, nicméně opravdu potřebný přístup.

Proč jste se jako vystudovaná lékařka a odbornice na ajurvédu odklonila právě k energetické anatomii neboli k prací se systémem pěti energetických obalů?

Neřekla bych, že jsem se odklonila. Vše je přirozený vývoj a směřování. Po skončení lékařské fakulty jsem dělala vše, co jsem měla, jenže lidi se neuzdravovali podle pravidel. Někteří dokonce umírali, když neměli, jiní žili a taky neměli. Tak jsem si přirozeně všimla, že se tu jedná ještě o něco jiného než jen logické zákonitosti těla.

Ájurvéda mi potom dala fantastický systém pro vnímání těchto individuálních rozdílů v rámci univerzálních pravidel. I zde jsem prošla vývojem od fokusu na fyzické tělo, přes úpravu stravy, životosprávu, očistné přístupy k jemnějším aspektům jako je práce s myslí, emocemi a hlubší vhledy. Právě zde jsem přirozeně začala vstupovat do teritoria jógy a používat její vybrané přístupy.

Energetická těla jsou jednou částí energetické anatomie, takže ve svém pohledu nepoužívám pouze je, ale další koncepty vycházející z védských nauk.

Jaký je dle vás rozdíl mezi přístupem ajurvédy a jógovým přístupem k zdraví? 

Časem jsem pochopila, že ájurvéda a jóga jsou vlastně jeden a ten samý systém, mají pouze jiný fokus a tím pádem jiný pohled. Nicméně jóga jako cesta práce s myslí potřebuje základ žití v ájurvédě.

Ájurvéda ve svém základu není disciplína zabývající se fyzickou existencí, ale dotýká se základu života a tím je vědomí.

ora

Jaké jsou vaše zkušenosti s léčbou nemocí pomocí energetické anatomie a systému pěti energetických obalů nebo těl?

Nemohu říci, že moje práce je výlučně zaměřená na systém pěti těl. Je to jeden z úhlů pohledu a na existenci se dá dívat mnoha způsoby, vlastně nekonečně mnohými způsoby. Nicméně dávní mudrcové byli tak moudří, že nekonečné poznání komprimovali do základních principů, a z těch já ve své práci vycházím. Pět těl tvoří logickou a velmi solidní strukturu, které se můžete ve své práci držet. Máte tak možnost získat informace, které jsou jinak neviditelné, ať již prostřednictvím čtení pulzu či vnímáním energetického stavu člověka.

Jedná se o takové jemnosti, jako je vibrace hlasu či energie, kterou vydává, když hovoří nebo myslí na určité záležitosti. Dále se hodně používá vnímání dechu – jako terapeut vnímáte pránické pole člověka, jeho rytmus a charakter dechu a tak dostáváte informace o jeho energetickém stavu. Ty pak používáte k vytvoření si obrázku o problému a jako vodítko k jeho řešení.

Jak vypadá léčba nemocí v souvislostech energetické anatomie v praxi?

Může vypadat třeba tak, že po zvážení fyzické situace, se podíváte na pránický stav člověk, poté jak funguje jeho mysl ve vnějším a vnitřním aspektu a co mu to v životě přináší. Dovedete si asi představit, že to není žádný mechanistický proces, naopak vše se vzájemně ovlivňuje, tudíž je třeba dívat se, tj. vnímat jemnější, nejen fyzické aspekty a z těch si potom skládat obrázek. Často to přinese překvapivé či nečekané informace, které mohou být nápomocny v terapeutickém procesu.

Je nutno taky zmínit, že existují tzv. karmické nemoci, tj. fyzické problémy, které nemají fyzickou příčinu a mohou přicházet například z astrálního či kauzálního těla. Ty se potom samozřejmě budou chovat jinak a nebude na ně platit léčba fyzickými prostředky.

Tudíž jedná se vlastně o proces zjištění, na které úrovni, tj. v kterém těle je problém. To dává možnost potom použít adekvátní prostředky k jeho nápravě. Celý proces je vlastně o tom, co si daný člověk uvědomí a jak změní na základě toho uvědomění svůj přístup k životu.

11

K čemu jste jako lékařka s praxí v oblasti energetické anatomie za ta léta praxe dospěli?

Když člověk následuje jasně vymezenou cestu jógové praxe, která jde od základů, tj. od etických norem, přes fyzická doporučení, po práci s dechem, smyslovými orgány, pozorností a myslí, když na této cestě nepospíchá a nepřeskakuje, zaručeně dělá pokroky. Vedlejším produktem je zvýšená tolerance, přizpůsobivost, vnitřní spokojenost a nezávislost na vnějších faktorech.

Fyzické zdraví, vitalita a tvořivost…všechno jsou to benefity, po kterých nejenom toužíme, ale jež v dnešní komplikované době potřebujeme.

Při jógické práci v rámci čakrového systému, který s kóšami souvisí a zároveň představuje jinou úroveň energetické anatomie, jsem navíc dospěla ke zkušenosti, že žádný obsah nižších čaker, který nemáme zpracovaný, se nedá přeskočit a posunout se tak rychleji do vyšších úrovní.

Co tím přesněji myslíte?

Tak například se mi stalo, že mě vyhledal člověk s úmyslem pracovat na naplnění obsahů vyšších čaker, nicméně zároveň nechtěl žádné změny ve své hmotné situaci. Řekl mi, že udělá vše pro osvícení, jen není ochoten se vzdát svého majetku, postavení a pití vína! Toto je extrémní příklad, který nám vesměs bude znít absurdně, nicméně většina z nás není ochotná vzdát se perspektivy nižní ve prospěch perspektivy vyšší.

Vysvětluji to někdy tak, že náš život je založen na paradoxu omezené fyzické existence, která začíná narozením a končí smrtí, a zároveň máme věčnou existenci vědomí ve formě duše. Duše ví, co bylo předtím a co bude potom, my nikoliv. Navíc, žijeme naši podstatu vědomí jen do té míry, do jaké si ji uvědomujeme. To, jak víme, není jednoduchý proces a jedním ze způsobů, jak si pomoci, je právě cesta jógy jako cesta práce s vědomím.

Naše perspektiva nižších čaker, jejichž úkolem je starat se o fyzickou omezenou dočasnou existenci, je hledět na bezpečí, pohodlí, naplnění fyzických a smyslových potřeb, duše ovšem ví, že toto je čas pro pokrok a tak, když na sebe nahlížíme pouze fyzicky a je třeba to změnit, obvykle zařídí nějakým drastičtějším způsobem změnu. Třeba člověk ochrne nebo mu shoří všechen majetek či mu někdo velmi drahý odejde ze života – to vše ho přinutí či mu dá možnost, aby na život pohlédl z jiné perspektivy než fyzického a materiálního komfortu.

Jak hledíte na úlohu západní medicíny v systému zdravotní péče?

Západní medicína má svůj nezastupitelný úkol, místo a je to dar. Systém tvoří lidé, a ti jak víme, nejsou úplně dokonalí.  Je to systém, kterého si vážím, respektuji a upřímně doufám, že budu ve svém životě co nejméně potřebovat a pokud ano, tak že zkušenost s ním bude ta nejlepší.

Můžete doporučit nějakou zajímavou publikaci pro ty, kteří by se o systému pěti těl chtěli dozvědět více?

Nejsem si vědoma, že by existovala jedna publikace, která by se věnovala pouze aspektu pěti fyzických těl. Představují jeden úhel pohledu v rámci celého systému jógového náhledu, tak byste o nich měli najít zmínku v jakékoliv solidní jógové publikaci, která se zaobírá čakrami či energetickým náhledem na jógu. Asi více hovoří o kóšách doktor David Frawley ve své knize Ayurveda and mind (Ayurveda a Mysl), která je náročná na čtení a pokud vím, nebyla – možná i z tohoto důvodu přeložena do češtiny, takže navíc se musíte prokousávat angličtinou. Pokud ani to není překážka, považuji tuto knihu za skvělý zdroj informací na dané téma.

Česká autorka Barbora Hu vydala knížku Teorie čakra jógy. Ještě jsem ji nečetla, ale tuším, že by tyto informace mohla obsahovat a pokud ne, tak hodně podobné.

Děkujeme MUDr. Martině Doležalové Ziskové za rozhovor.

/
Přečteno 1 745 x