Příběh Vipassany: jak se meditace, která umožňuje prožít základní pravdu přírody, rozšířila z Indie do celého světa

Publikováno uživatelem

Vipassana je jednou z nejstarších dochovaných meditačních technik na světě, jejímž cílem je očista mysli na té nejhlubší úrovni. Praktikování Vipassany vede k trvalému odstranění nánosů negativity a tenzí usazených v mysli i těle. Taková hluboká očista umožní meditujícímu žít šťastnější a svobodnější život.

Vipassana se nevztahuje k žádnému organizovanému věrovyznání a nemá nic společného s náboženstvím. Právě proto do Dhamma center, kde se tato technika učí, přicházejí lidé z celého světa bez rozdílů rasy, přesvědčení a kulturního pozadí. Po dobu deseti dnů spolu žijí a meditují v harmonii s cílem získat svou vlastní životní zkušenost. Moudrost pramenící z jejich vlastního nitra.

O čem je série Velké příběhy na Spiritual Planet?

Inspirováni vizí mediálního aktivisty Duana Elgina věříme v transformační sílu příběhů. V čase, kdy se z internetu stal globální mozek lidstva, je právě vyprávění Velkých příběhů tím nástrojem, jenž má potenciál inspirovat milióny lidí k pozitivním změnám ve vztahu k sobě samým i ke světu kolem. Napadlo vás někdy, jak by svět vypadal, kdyby hlavním cílem všech médií bylo přinášet právě takové příběhy? Nás ano. A tak se zrodil plán postupně na Spiritual Planet přinášet projekty a příběhy, které doslova hýbou uvědoměním naší planety. Tady je jeden z nich.

FILTRUJ VODU BEZ PLASTŮ

s Binchio aktivním uhlím špičkové kvality, které absorbuje z vody chlór a další nečistoty. Udělej další krůček pro zdravější planetu.

Zjistit více

Příběh Vipassany

Vipassana vznikla ve starověké Indii, kde byla před více jak 2 500 lety znovuobjevena Siddhárthou Gautamou, který s její pomocí poznal pravou povahu všech věcí a později se stal známým jako Buddha – Osvícený. Poté, co dosáhl osvícení, zasvětil Buddha zbytek života službě jiným a začal meditaci Vipassana učit své krajany v Indii. Svým studentům vysvětloval, že funguje jako univerzální lék, jež přináší nejdřív poznání a pak trvalé štěstí plynoucí z osvobození od lidského utrpení. Po Buddhově smrti se ale Vipassana začala mísit s jinými učeními a technikami. Tím ztratila na své účinnosti (a univerzální poselství), až nakonec z Indie vymizela.

Přesto praktikování Vipassany nevymizelo ze světa úplně. V čisté formě se uchovalo v sousedící Barmě. Dle ústních svědectví barmských učitelů z 20. století se tato meditační technika v Barmě po dobu 2 500 let odevzdávala jako poklad v nepřerušené linii z učitele na žáka. Barmští učitelé dál pokračovali v učení Vipassany ve své zemi stejným způsobem, jakým ji kdysi učil sám Buddha. Dle tradice věřili, že přijde čas, kdy se Vipassana do Indie znovu vrátí a odtud se poprvé rozšíří i dál, do celého světa.

meditace ticha - Vipassana

Od roku 1969 se Vipassana díky mistrovi S. N. Goenkovi vrátila do země svého zrodu – Indie. Dnes jsou meditační campy Vipassany pravidelně organizovány nejen v Indii, ale také v mnohých dalších zemích včetně Evropy (Spojené království) a Ameriky (USA, Kanada). Meditačními campy prošly desítky tisíc studentů z celého světa bez rozdílu pohlaví, barvy pleti, jazyka, víry nebo náboženství či světonázoru. To, co studenty sjednocuje, je totiž univerzální – cílem Vipassany je poznání pravé povahy všech věcí a očista mysli od všech tenzí, vžitých vzorců myšlení a negativit, které nás dělají nešťastnými.

Příběh mistra S. N. Goenky

Neméně působivý je příběh mistra S. N. Goenky, jemuž vděčíme za rozšíření meditace Vipassana do celého světa. Předtím, než S. N. Goenka naplno zasvětil svůj život učení Vipassany, působil v Barmě jako velkopodnikatel a hlava vlivné indické obchodnické rodiny. Již od svých dvaceti let zakoušel S. N. Goenka poměrně velkou dvojitou odpovědnost – jednak se podílel na řízení rodinných podniků a také byl často jmenován do čestných funkcí v tradičních indických náboženských komunitách působících v Barmě. Jak jsme si od něho víckrát vyslechli v diskurzech, za zkušenosti z tohoto období byl velmi vděčný. Později mu totiž pomohly uvědomit si, kolik utrpení prožíval předtím, než se vydal na cestu poznání a uvědomění.

Učitel Vipassany - S.N. Goenka

Učitel Vipassany – S.N. Goenka

Již po dvacítce se u Goenka začaly objevovat silné migrény. Třeštící bolesti hlavy nedokázali lékaři potlačit jinak než dávkami morfia. A i když se Goenka pokoušel léčit u těch nejlepších specialistů v Barmě i v zahraničí, nikdo nedokázal najít příčinu jeho zvláštních bolestí. Nakonec byl Goenka varován, že mu hrozí vznik závislosti na morfiu. Shodou okolností se v tomto období od přítele dozvěděl o kurzu Vipassany organizovaném v Barmě. Učitel kurzu a budoucí mentor ale Goenkovi objasnil, že jeho motivací pro zúčastnění se kurzu nesmí být touha vyléčit nemoc. I když praktikování Vipassany může, a často i vede, k vyléčení těch nejrůznějších nemocí psychosomatického původu. (Na tuto skutečnost jsme byli upozorněni i my na začátku našeho kurzu.)

Návrat Vipassany do Indie

Goenka nakonec svou motivaci přehodnotil. Rozhodl se jít do kurzu bez ohledu na to, jestli meditace vyléčí jeho bolesti. Nabyl totiž přesvědčení, že mu Vipassana pomůže žít šťastnější a svobodnější život. Okamžitě po absolvování kurzu Goenka věděl, že Vipassana je jeho cestou. Následně po mnoho let praktikoval meditaci pod vedením svého učitele. Během jedné cesty do Indie pak zorganizoval kurz Vipassany i pro své rodiče. Na jejich prosby pak kurz opakoval pro další příbuzné. Zanedlouho byl přemluven, aby kurz znova zopakoval pro známé svých známých. Pak další. A další. Vipassana se začala v Indii zázračně šířit jakoby sama. Za Goenkou najednou docházeli zcela neznámí lidé s prosbou absolvovat kurz pod jeho vedením. Po smrti svého mentora Goenka pocítil odpovědnost věnovat se naplno učení Vipassany.

Díky jeho přesvědčení, že Dhamma, tedy univerzální zákon přírody, musí být dostupný pro všechny, se kurzy Vipassany dodnes všude ve světě učí zdarma a bez jakýchkoliv dogmatických myšlenek. I když meditační campy Vipassana absolvovaly již desítky tisíc lidí z celého světa, Vipassana se do světa nerozšířila žádnou reklamou. Všechny přínosy této meditace se šíří ústním podáním.

Skutečnost, že S. N. Goenka byl podnikatelem a po celý život také hlavou rodiny, vnesla do jeho učení velkou dávku praktičnosti. Celý kurz Vipassany je stavěn tak, aby byl meditující schopen využít svou nově získanou moudrost v každodenním životě.

meditace ticha - Vipassana

A co nabízí Vipassana tobě – modernímu člověku?  

Kromě poznání a očisty myslí ti může Vipassana přinést množství jiných benefitů. Tady je několik z nich:

  • Vyhradíš si čas, který budeš trávit jen sám se sebou. Můžeš pracovat na tom nejdůležitějším vztahu v životě – na vztahu k sobě samému.
  • Zažiješ možnost pozorovat se, ponořit se do sebe a zbavovat svou mysl nepotřebných nánosů, které se za ta léta nahromadily.
  • Poznáš sám sebe v úplně nové situaci. Kdy se ti naposledy podařilo nebýt nikým a ničím rušen po dobu 10 dnů?
  • S největší pravděpodobností zažiješ na vlastní kůži to, čeho sis nikdy předtím nebyl schopen všimnout.
  • Skrze své tělo pochopíš zákonitosti života do hloubky – a to zkušenostně, nikoliv intelektuálně (a v tom je obrovský rozdíl).

A v neposlední řadě pochopíš, co ve skutečnosti znamená vidět věci takové, jaké jsou. Až na kurzu si většina lidí díky svému prožitku uvědomí, jak zkresleně se na realitu a svůj život dívají. Kolik odporu mu kladu a kolik vzdušných zámků si stavějí.

O tom, jak probíhá známý meditační retreat Vipassana, si můžeš přečíst v naší reportáži Jak to vypadá na 10denním meditačním kurzu Vipassana? Všechny důležité informace najdeš tady.

Tento článek věnujeme mistru S. N. Goenkovi.  Bhavatu Sabba Mangalam.

/
Přečteno 1 464 x

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *