Hubnutí z pohledu psychosomatiky: tělo je věrným zrcadlem duše

Publikováno uživatelem

Hubnutí je tématem, které občas řešíme snad všichni. „Zaručené návody na hubnutí“ se v médiích objevují víc než dost, a přesto opravdu zhubne jen málokdo. Ve finále si novou váhu udrží jen velmi malé procento lidí. Jsou to ti „bojovníci“, kteří mají pevnou vůli a za každou cenu se striktně drží své diety? Možná. Většinou to však bývají ti, kteří spolu s vnější změnou projdou zároveň i určitou vnitřní proměnou.

simona

Mgr. Simona Frydrychová

Rozhodli jsme se podívat na toto téma z jiné perspektivy – hlouběji a v souvislostech. O hubnutí jsme si popovídali s terapeutkou Mgr. Simonou Frydrychovou, která oficiálně zastupuje v ČR známého německého lékaře, psychoterapeuta a průkopníka psychosomatiky Dr. Rüdigera Dahlke.

Simona Frydrychová absolvovala kompletní výcvik v psychosomatice a aplikovaných principech života pod vedením Dr. Dahlkeho. Působí v Praze jako poradce pro psychosomatickou medicínu a pohybový kouč. Společně s Dr. Dahlke se snaží zpřístupnit jeho celostní psychosomatiku a formy prevence, které skýtá, i českému publiku a rozšiřovat tak tzv. “pole nakažlivého zdraví”, čili okruh lidí, kteří žijí vědomě a zajímají se o zdraví a zdravý životní styl.

FILTRUJ VODU BEZ PLASTŮ

s Binchio aktivním uhlím špičkové kvality, které absorbuje z vody chlór a další nečistoty. Udělej další krůček pro zdravější planetu.

Zjistit více

Simono, co symbolizuje nadváha z pohledu psychosomatiky?

Z pohledu celostní psychosomatiky jde u nadváhy v podstatě o vnější, tělesnou plnost namísto vnitřního, duševního naplnění. Za překypující tělesnou plností se často skrývá touha po péči, lásce a bezpečí a koneckonců touha po naplnění. Z hlediska tzv. životních principů, které jsou nedílnou součástí každého z nás, jsme zde na válečné noze s tzv. Venušiným principem požitku a slasti. Pokud tomuto principu nedáváme v životě prostor, pak úlohu zachování energetické rovnováhy převezme naše tělo. Jedná se o záměnu rovin. Jídlo se pak stává náhradou, která uspokojuje potřeby tohoto principu.

Pokud duše trpí nějakým nedostatkem, tělo ho vyrovná v podobě fyzické přeplněnosti. Když je naopak duše nasycena, můžeme se snáze vzdát své tělesné hmotnosti.

Proč je hubnutí, které zahrnuje psychosomatický aspekt, trvalo udržitelné (bez jojo efektu)?

22Protože pracujeme takzvaně s celým člověkem. Naše postava je odrazem toho, jaký je náš tzv. vnitřní váhový vzorec, který je nastaven v hlubších vrstvách psychiky. Hubnutí pouze fyzickým pohybem nebo přes úpravu stravování je z mé zkušenosti nesmírně úmornou záležitostí, i když někdy fungovat může. Problém nastává, pokud přestaneme s disciplinárními opatřeními zaměřenými na redukci váhy, jako jsou pohybové aktivity nebo omezování se v podobě různých zákazů a diet. Náš hluboko zakotvený váhový vzor „přepere“ opět fyzično (tělo), a to se začne navracet do původního stavu a odrážet tak poctivě stav našeho nitra. Ovlivňování matérie (v našem případě tělo) je o hodně těžší z hlediska trvalé udržitelnosti, než když působíme na jemnohmotnější úrovně naší bytosti. Proti vnitřním vzorcům jsou vnější funkční opatření krátká.

Nakolik je z pohledu psychosomatiky důležitý fyzický aspekt hubnutí, tedy zdravé stravování a cvičení?

Tělo a duše patří k sobě. Někdo hezky řekl: „Starejme se pěkně o své tělo, aby se v něm duši dobře bydlelo“. Vzhledem k tomu, že jsem se dlouhá léta profesně zabývala trenérstvím zdravotního a rehabilitačního cvičení, pracuji v individuálních sezeních paralelně – jak s duševními obsahy, tak i s tělem. Jsou případy, kdy je dokonce vhodné začít ovlivňováním přes tělo, aby se duše mohla později postupně přidat, až bude připravena. Když chceme efektivně a rychle docílit změny postavy, je dobré zahrnout více součástí naší bytosti. Kromě toho je pohyb z mého pohledu naprosto nedílnou součástí života.

Život je vlastně neustálý pohyb a změna, život plyne. A kdo plyne a vyvíjí se s proudem života a přizpůsobuje se jeho výzvám, má dobré předpoklady udržet se v duševní i tělesné rovnováze a ve zdraví.

Jakou stravu doporučujete konzumovat lidem s nadváhou?

ssV kontextu nadváhy se mi osvědčila vyvážená, rostlinně-plnohodnotná strava ve smyslu knihy Strava pro klid v duši a určitě vynechání lepku. A to nemluvím o nesmírném přínosu takového stravování z hlediska omezení zdravotních rizik. Ideální je, když se postupně synchronizují všechny úrovně naší bytosti a zdravý životní styl tak odpovídá „zdravému“ vnitřnímu nastavení.

Co se týče zdravého stravování, ono opravdu platí, že jsme to, co (a JAK) jíme. Tím JAK mám na mysli to, jak k jídlu přistupujeme. Můžeme jídlo vnímat jako určitý vědomý rituál a vychutnávat si ho, jíst pomalu a důkladně ho rozmělnit, vnímat jeho rozličné chutě a mít z něj požitek. Anebo můžeme namísto toho rychle hltat, číst si u toho noviny či prohlížet mobil, což má s požitkem pramálo společného.

Jak hledí psychosomatika na diety? Uznává je, využívá je nebo je bere s rezervou?

Dieta ve smyslu pouhého hladovění a omezování je velmi krátkozrakým řešením. Co si odpíráme, to nabírá na síle a o to více si to přitahujeme do života. Ale co je úžasným nástrojem nejen jako třeba start do nějakého hubnoucího programu, je vědomý půst. Ten ovšem není primárně zamýšlen jako prostředek k hubnutí, ale spíše jako forma psychické i tělesné očisty. Vědomý půst nabízí ideální možnost, jak spojit psychoterapii s tělesnou očistou. Zatímco průběžně odhazujeme balast a vyprazdňujeme tělesný i duševní odpadkový koš, uvědomujeme si staré duševní struktury a usnadní se nám akceptování starých vzorců chování, předtím, než je budeme moci změnit. To je až další krok.

Dochází u vašich pacientů k zájmu o zdravou stravu přirozeně, když se odbourá mentální příčina nadváhy, nebo ji vnímají pořád jako dietu?

U těch, co to myslí vážně a vydrží u programu, k tomu dochází opravdu ruku v ruce přirozeně. Různé váhové vzorce s sebou nesou i různé druhy chutí. Proto když dojde ke změně vnitřního nastavení, změní se i chutě a výběr jídla automaticky s ním, a proto se pak nemusíme neustále omezovat a odpírat si. Máme pak „zdravé nebo minimálně zdravější“ chutě, které rezonují s novým vnitřním nastavením.

Jaké jsou nejčastější příčiny nadváhy, s kterými jste se ve své psychosomatické praxi potkala?

Existuje několik hlavních tematických okruhů a velké množství individuálně laděných. Většinou se jedná o kombinaci několika z nich. Je potřeba přeložit konkrétní řeč těla do řeči klientova nitra a zjistit, o co opravdu pod tím vším jde. Společně hledáme odpověď na otázku, co si svým stravovacím chováním nahrazuje, kompenzuje a jaké sekundární výhody mu to přináší. Častými rámcovými tématy jsou například útěk do tloušťky z důvodů frustrace, deficitu lásky,tloustnutí ze žalu, nedostatek přirozeného požitku a životního naplnění, nebo jako obrana z důvodu aktuální neschopnosti adekvátně řešit určité situace.Repertoár je zde široký a vždy individuálně „namixovaný“. Neexistují dva zcela totožné (nad)váhové vzorce.

tvar1

Objevují se obdobné souvislosti u lidí trpících podváhou?

Podváha je jen druhým pólem té samé tématiky jako nadváha. Podváha věrně zrcadlí duševní pod-váhu a dotyčný v podstatě nemůže přibrat, i když by chtěl. Krajním případem je anorexie – kde se může jednat například o chorobný stav nepřijetí se jako žena a s tím spojených tvarů, rolí, snaha o zabránění přechodu z dívky v ženu atd.

Nakolik je psychosomatické hubnutí úspěšné u žen po porodu? Mnohé ženy vidí příčinu své nadváhy v tom, že prodělaly těhotenství a porod.

Těhotenství, tak jako každá životní změna, s sebou přirozeně nese spoustu výzev a zátěžových situací. Mateřstvím se toho v životě ženy mnoho změní, ne-li obrátí vzhůru nohama. Opět zde pak často přichází zkrátka princip Venuše, jak jsem již popisovala v úvodu. Vše se točí okolo miminka a žena má na sebe sotva čas, dochází také nezřídka tím pádem ke změně v partnerském vztahu atd… Čili tu opět zaskočí tělo, aby zkrátka ten deficit nežitého principu naplňovalo alespoň ve fyzické podobě, třeba v podobě nějakých těch špíčků. Co se týče úspěšnosti, je to zase otázka míry motivace a priorit, které se v tomto období většinou točí hlavně kolem mateřství a je na každé ženě, jestli si vytvoří takový systém, aby se mohla věnovat i sobě.

Hubnutí pomocí psychosomatiky v praxi

Doktor Rüdiger Dahlke vyvinul k tématu (nad)váhy účinný program Má ideální váha, který řeší toto téma v celé jeho komplexnosti. Jak probíhá psychosomatické hubnutí v praxi za pomoci terapeuta dle tohoto programu?

  • Co je předmětem sezení s terapeutem?

Součástí celého procesu je identifikování aktuálně nastaveného vnitřního váhového vzorce a zpracování tématiky, která je za ním. Poté následuje etapa přenastavení tzv. vnitřního regulátoru váhy, utváření nového vzoru a jeho energetická integrace a fixace. Součástí terapie je také osvojení si ochranných strategií v případě krizových situací a různých pokušení, dokud je nově nastavený vnitřní vzor ještě v počátečních fázích a není zatím tak hluboce ukotven.

  • Kolik sezení je potřebných?

To je opět individuální. Vše závisí od závažnosti tématiky konkrétního případu, stupně připravenosti a motivovanosti ke změně.Pokud to ale klient se sebou myslí vážně, tak se dá celý proces zvládnout během 10 intenzivních sezení plus následných 2-3 kontrolních sezení, kde fixujeme a eventuelně optimalizujeme nový vzor a s tím spojený nový styl života.

  • Má hubnutí pod dohledem terapeuta nějaké etapy?

Ano, začínám úvodní konzultací, kde klientovi ve zkratce vysvětluji, jak pracuji a jak princip hubnutí funguje. Také si ověřuji, zda je vůbec klient dostatečně motivován, nakolik je připraven a ochoten ke změně, protože od toho se odvíjí také míra úspěšnosti. Pokud se ukáže, že chce klient změnu jen tak napůl nebo dokonce chce pouze změnu na těle, aniž by byl ochoten ve svém životě něco změnit, je lepší, když zvolí jinou metodu. Celostní psychosomatika totiž zatím ještě pořád „není pro každého“. Na druhou stranu je velice účinnou metodou, jak se opravdu a s trvalým efektem „vyléčit“, pokud se klient rozhodne vzít svůj život do vlastních rukou, tedy převzít za svůj život zodpovědnost a být tak tvůrcem svého života, nikoli obětí vnějších vlivů. Další fáze jsem již zmínila výše.

Při práci s klienty využíváte i meditační terapii. Jaký význam má meditace pro celý proces chudnutí?

meditVedená meditace je v procesu regulace váhy z mého pohledu optimálním nástrojem. Ono je totiž rozdíl si něco přečíst v knížce a pouze to hlavou pochopit, anebo jít opravdu do prožitku a ponořit se do světa duševních obrazů a hlubších vrstev psychiky, kde jsou naše vnitřní vzorce chování „zapsány“. Doktor Dahlke vyvinul k jednotlivým tématům a také na téma konkrétních nemocí vedené meditace podbarvené speciální hudbou, která napomáhá synchronizovat obě mozkové hemisféry. Některé z těchto vedených léčebných meditací jsou již k dispozici i v českém jazyce pod názvy Můj vnitřní lékař a Práce se stínem. Úplnou novinkou je ale již zmiňovaný program na téma regulace váhy s názvem MÁ IDEÁLNÍ VÁHA.

Můžete nám doporučit nějakou zajímavou knihu na téma psychosomatické hubnutí?

Pokud by někoho podrobněji zajímalo, jak funguje mechanismus regulace váhy, mohu vřele doporučit knihu od Rüdigera Dahlke: Máte problémy s váhou? Aneb jsme to, co jíme.

Děkujeme Simone Frydrychové za rozhovor.

/
Přečteno 18 220 x

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *