Moc versus síla, Dr. David R. Hawkins, M. D., Ph.D.: Seznamte se s anatomií lidského vědomí

Publikováno uživatelem

Představte si, že chcete pomoct svému příteli ven ze stavu dlouhodobě trvající „depky“. Nebo ho toužíte osvobodit od postoje „oběti“ žijící v domněnce, že se všechno pořád děje proti ní. Lámete si hlavu nad tím, jak v kamarádovi probudit zájem o pozitivní myšlení. Uvažujete, že by bylo třeba fajn mu darovat nějaký „ověřený“ knižní bestseller. Nebo ještě jednodušeji – zašlete mu odkaz na video, které vás osobně prudce namotivuje pokaždé, když si jej pustíte. No a pak už stačí jenom počkat na jeho děkovnou reakci, ne? V tom lepším případě se reakce dočkáte. Mnohem pravděpodobnější ale bude, že si váš přítel knihu nepřečte a vaše video ho vůbec nezasáhne tak, jak byste si přáli. Ptáte se, co má vlastně společného tato úvaha s recenzí knížky Moc versus síla od Dr. Davida R. Hawkinse?

Právě Mapa vědomí® Dr. Hawkinse, která je základním kamenem knížky Moc versus síla, vám pomůže pochopit, jak důležité je brát v potaz úroveň vědomí člověka pokaždé, když posuzujeme jeho myšlení a chování.

O autorovi

Dr. David R. Hawkins je známý americký psychiatr, jenž se po zážitku osvícení (popis tohoto zážitku tvoří začátek knihy) stal spirituálním učitelem a také vědcem zabývajícím se zkoumáním fenoménu vědomí. Ve své knize Moc versus síla představil veřejnosti unikátní koncept Mapy vědomí® vysvětlující jednotlivé úrovně vědomí a jejich vliv na životní motivaci člověka. Hawkinsova Mapa vědomí vznikla na základě vyhodnocení dat, které shromáždil po mnohaletém výzkumu vědomí prostřednictvím techniky tzv. aplikované kineziologie (k tomu viz také závěr recenze).

FILTRUJ VODU BEZ PLASTŮ

s Binchio aktivním uhlím špičkové kvality, které absorbuje z vody chlór a další nečistoty. Udělej další krůček pro zdravější planetu.

Zjistit více

1. Inteligence a vědomí – kde je rozdíl?

V úvodu knihy Moc versus síla se Dr. Hawkins zamýšlí nad úrovní inteligence (IQ) neslavně proslulých osobností světového dění. Poukazuje na to, že ačkoliv osobnosti jako Hitler, Stalin nebo Lenin disponovaly nadprůměrnou inteligencí (v jejím konvenčním pojetí), jejich společenský „přínos“ je obecně považován za katastrofální. Dr. Hawkins si klade jednoduchou otázku:

Jak je možné, že za těmi nejkrvavějšími konflikty a genocidami stáli takzvaně inteligentní lidé?

kameTato klíčová otázka vyprovokuje k zamyšlení každého čtenáře. V průběhu čtení se přirozeně vynořují i další související otázky: Co rozhodujícím způsobem formuje naši osobnost? Existuje něco dalšího kromě úrovně IQ, výchovy a prostředí, co stojí za našimi činy a rozhodnutími?

Dr. Hawkins s pomocí Mapy vědomí vysvětluje, jak klíčovou roli hraje úroveň vědomí v našem životě. Postoj člověka k sobě samému i k vnějšímu světu se totiž na jednotlivých úrovních vědomí liší. S narůstající úrovní vědomí výrazně stoupá naše osobní spokojenost a naplnění a také se zásadně mění kvalita našeho života. A to je důvod, proč stojí za to usilovat o dosažení vyšších úrovní vědomí a pocitů s tím spojených.

2. Moc vs. Síla – který činitel bude řídit vaše chování?

V Mapě vědomí® jsou jednotlivé úrovně lidského vědomí vyjádřeny číselně od 0 do 1 000 bodů. Dr. Hawkins tvrdí, že všechny úrovně vědomí, jež se na stupnici nacházejí pod úrovní 200, jsou spojeny s destruktivními emocemi a myšlenkami. V těchto případech je vědomí člověka řízeno negativní formou energie, která nepodporuje plný rozkvět lidského potenciálu. Na druhé straně všechny úrovně vědomí nad hranicí 200 bodů jsou život podporující a jsou projevy vitální energie – duchovní moci. Emoce spojené s duchovní mocí, nikoli „fyzické“ emoce síly, jsou tím, co lidské bytosti dělá skutečně silnými.

  • Úroveň (fyzické) síly

Na nejnižší úrovni vědomí člověk pociťuje beznaděj a depresi, nemá téměř žádnou motivaci žít. Cítí se ztracen a téměř na ničem mu nezáleží. Na o něco vyšší úrovni vědomí (stále pod průlomovou hodnotou 200 bodů) je člověk motivován přežít, častokrát i egoistickým a netolerantním způsobem vůči jiným bytostem. K jednání ho motivují především emoce strachu a hněvu. Sleduje převážně potřeby svého ega.

  • Bod zlomu v úrovni vědomí

Dr. Hawkins považuje za největší zlom dosažení specifické úrovně vědomí – a tím je úroveň kalibrována na 200 bodů. Dosažením této hranice se zcela mění kvalita života člověka, jeho motivace k životu a nazírání na svět.

knihaKdyž se úroveň vědomí blíží k hodnotě 200, člověk pociťuje potřebu respektovat zájmy jiných. Člověk, jehož úroveň vědomí překračuje hodnotu 200, už pociťuje odpovědnost za svůj život. Uvědomuje si, že je tvůrcem svého života (a štěstí), nikoliv pouhou obětí, jež je ponechána hrátkám osudu.

Důležitým uvědoměním pro každého čtenáře může být skutečnost, že úroveň vědomí není statické povahy. Úroveň vědomí je možné v průběhu života zvyšovat, a to prostřednictvím cíleného osobního vývoje, obohacujících zkušeností a životního stylu, který podporuje nárůst životní energie.

Dr. Hawkins také vysvětluje, že na úroveň vědomí má vliv prakticky všechno. Jídlo, které jíme. Hudba, kterou posloucháme. Knihy, které čteme. Prostředí, v němž trávíme svůj čas. Konverzace a myšlenky, kterým dovolíme proniknout do naší mysli. Lidé, již jsou našimi vzory. To všechno utváří úroveň našeho vědomí.

  • Úroveň duchovní moci

Na vyšších úrovních vědomí člověk pociťuje potřebu přispět k blahu a štěstí ostatních bytostí. Čím vyšší úroveň vědomí člověk dosahuje, tím větší potřebu šíření blaha ve společnosti pociťuje. Tuto potřebu vyjadřuje nejen svými činy, ale taky šířením svých myšlenek. 

3. Co vám může přinést pochopení souvislostí Mapy vědomí?

Vraťme se ještě jednou k příkladu ze začátku. Proč to, co funguje u vás, nemusí fungovat u vašeho kamaráda nebo kamarádky? Máte pocit, že sice oba mluvíte stejným jazykem, ale přece si nerozumíte.

Tou propastí může být právě rozdíl v úrovni vědomí.

Obeznámení se s Mapou vědomí vám pomůže pochopit, jak (a proč) jednotlivé úrovně vědomí ovlivňují celkový postoj k životu. Také můžete identifikovat úroveň, k níž se sami nejvíc přibližujete. 

svetlo1Chcete-li být svému příteli skutečně nápomocní, pak bude asi nejlepší, když se místo rychlých záchranných akcí nejdřív pokusíte empaticky přiblížit k myšlení a prožívání světa typického pro jeho úroveň vědomí. Snažte se pochopit, jaká je jeho motivace k životu a jaké pocity formují jeho postoje a názory. Pak budete mít mnohem jasnější představu, jaký podnět mu může ukázat světlo v jeho subjektivním tápání ve tmě.

Neptejte se člověka, kterého trápí dlouhodobý hlad, jestli si dá krevety, tempeh nebo sushi. Raději mu podejte kousek chleba. Neptejte se člověka s prožíváním na úrovni deprese, jestli by si raději přečetl E. Tolleho nebo R. Sharmu. Raději mu nabídněte takovou duševní potravu, již je schopen strávit na své úrovni vědomí.

V knize se dále dozvíte:

  • Jaká je úroveň vědomí naší společnosti,
  • Jakým úrovním vědomí se přibližují jednotlivé profese,
  • Jaký je rozdíl mezi fyzickou sílou a duchovní mocí,
  • Jak zásadní přínos může mít zvýšení úrovně vědomí pro váš život.

4. Kontroverzní názory na knihu Moc versus síla

Někteří odborníci považují způsob měření úrovně vědomí za metodologicky nepřesný a nedostačující. Kritici vyčítají Dr. Hawkinsovi zejména nedostatečný vědecký základ metodiky, na jejímž základě Mapa vědomí vznikla. Je ale třeba dodat, že rozpor mezi vědou a spiritualitou, mezi materialisty a postmaterialisty, je spíše přirozenou (a očekávanou) reakcí na teorii tohoto typu. Až příliš často jsme svědky toho, že závěry, jež „tvrdá věda“ odmítá jako neprokazatelné, jsou dávno zodpovězeny naší intuicí i zkušeností. Slovy Eckharda Tolleho

Uvědomte si, že vaše vnímání světa je odrazem stavu vašeho vědomí.

Jiní dokonce napadli úroveň vědomí samotného Dr. Hawkinse. Ve veškeré komunikaci se totiž dožaduje uvádění všech jeho dosažených akademických titulů. A tyto požadavky jakožto spirituálního učitele se mnohým zdají poněkud rozporuplné 🙂

Přesto je Hawkinsově teorii o úrovních vědomí nakloněno velké množství lidí napříč odbory a profesemi. A to i u nás doma. Hawkinsova teorie o úrovních vědomí se promítla do praxe v podobě českého projektu www.zenovystat.cz. Jak se zdá, bližší seznámení se s Mapou vědomí může naší společnosti udat zajímavé směrování.

/
Přečteno 8 512 x

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *