Příběh o tom, jak mladí podnikatelé mění kávový odpad v nutričně bohatou potravinu

Publikováno uživatelem

Možná právě popíjíš šálek své milované kávy… A to je skvělá chvíle na to, aby ses seznámil s myšlenkami inspirativního podnikatele Antonia. Řeč bude o kávě, ekonomice a revoluci v zemědělství. Inspiruj se člověkem, který svou prací přispívá k lepší verzi této planety a mění tradiční ekonomická dogmata.

Jako nadšenci trvale udržitelného životního stylu jsme se za kulturními inovacemi vydali na světovou výstavu EXPO 2015 do Milána. O podstatě kulturních inovací – tedy o projektech vycházejících z principů Blue Economy – jsme se zmínili již v článku Budoucnost patří kulturním inovacím. Hlavní téma světové výstavy EXPO 2015 bylo „Feeding the planet, energy for life“ (v překladu: „Uživit planetu, energie pro život“). Právě na EXPO jsme měli možnost osobně se setkat s mladými, pozitivně naladěnými zakladateli kreativního projektu Funghi Espresso – Antoniem a Vincenzem. Jsme moc rádi, že si s námi popovídali i osobněji.

Funghi Espresso je skvělým příkladem inspirativního podnikání, jež je plně ohleduplné k životnímu prostředí. Hlavní ideou tohoto projektu je využívání lokálního kávového odpadu k pěstování nutričně bohaté potravy, tedy hub. Inspirace vychází z přírody – příroda totiž nezná odpad. Všechno v ní má své jedinečné využití. Projekt Funghi Espresso tedy promítá tuto myšlenku do ekonomické reality.

FILTRUJ VODU BEZ PLASTŮ

s Binchio aktivním uhlím špičkové kvality, které absorbuje z vody chlór a další nečistoty. Udělej další krůček pro zdravější planetu.

Zjistit více

Když jsme se dostavili k jejich výstavnímu stánku, byli docela zaneprázdněni otázkami lidí, kteří se nestačili divit, jak je možné takové houby vypěstovat. Kluci nejenže vysvětlovali lidem podstatu projektu Funghi Espresso, ale taky je poučovali o principech Blue Economy. Rovněž prodávali „přenosné zahrádky“ – tedy speciální krabice, z nichž si kupující mohli doma vypěstovat moc chutné houby druhu Pleurotus. Kdybychom si jednu nezarezervovali předem, ani se na nás nedostane. Kluci totiž prodali všechny krabice, dokonce i poslední výstavní kus, o který je uprosila jedna mladá slečna!

2 Antonio, Vincenzo

Antonio (vpravo) a Vincenzo (vlevo) z Funghi Espresso

Antonio, mohl bys popsat, jak se vy z Funghi Espresso díváte na zemědělství? Co pro vás zemědělství znamená?  

Zemědělství vždy hrálo významnou roli v evoluci našeho druhu. Díky tomu, že se člověk naučil kultivovat a pěstovat rostliny, mohl se usadit na jednom místě a začít žít ve formě, kterou dnes nazýváme komunita. Bez zdomácnění rostlin by člověk dodnes migroval a stěhoval se za potravou.

Zemědělství bylo ještě před pár lety vnímáno jako těžká práce chudých lidí, přinášející jen mizivé zisky. Dnes se ale věci mění a zemědělství zažívá jakousi formu renesance. Zaznamenáváme návrat k původnímu způsobu pěstování rostlin. O tom svědčí hlavně skutečnost, že počet lidí prosazující zdravý a přirozený životní styl rapidně roste.

Taky mám pocit, že spotřebitelé jsou čím dál náročnější na kvalitu potravin. Mám radost z toho, že trh na to reaguje. 🙂 My spotřebitelé tak máme na výběr… V čem konkrétně vidíš změny jako mladý podnikatel působící v sektoru zemědělství?

Zemědělství v roce 2015 přináší nové výzvy. Potřebujeme se konfrontovat například s klimatickými změnami. Nastal však čas nahlížet na sektor zemědělství kreativněji a vnímat ho jako zdroj služeb pro obyvatele města, nikoliv jako zdroj potravy.

Kreativní pohled na zemědělství… Můžeš nám to prosím přiblížit trochu víc?

Dnešní zemědělci můžou při své práci využívat moderní technologii. Jsou to zemědělci generace 2.0. Pracují se zařízeními, která upozorňují na škůdce, a senzory, které monitorují podmínky prostředí. Získané poznatky a informace jim umožňují optimalizovat proces pěstování.

Zdá se, že bez technologie moderní doby se tedy neobešla ani tradiční odvětví, jakým zemědělství nepochybně je. Čím je ještě zemědělství generace 2.0 „pokrokové“?

Zemědělství 2.0 se vyznačuje respektem k životnímu prostředí a snahou o zachování jeho rovnováhy. Právě proto se k zemědělství vracejí uvědomělí lidé, častokrát vysokoškolsky vzdělaní. Lidé, kteří sice nejsou vystudovaní zemědělci, ale chtějí se přičinit o rozvoj těchto hodnot. Souhrn vědomostí těchto lidí umožňuje nahlédnout na zemědělství z více uhlů pohledů. Práce v zemědělství má totiž nejen nutriční význam, ale taky svou roli edukační a kulturní.

EXPO 2015: Antonio vysvětluje lidem podstatu projektu Funghi Espresso. Lidé taky měli možnost ochutnat kulinářské speciality z „kávových hub“.

Ve střední Evropě se ale mladým ambiciózním lidem zdá sektor zemědělství jaksi nezajímavý, stagnující a „izolovaný“ od moderního způsobu života. Jaký máš na tyto předsudky názor?

Stále více hráčů v tomto sektoru využívá to, čemu dnes říkáme multifunkcionalita v zemědělství. Samotné zemědělství je schopné navázat na sebe produkování služeb, které zvyšují kvalitu životního prostředí a komunity žijící v daném teritoriu. Hodně zajímavé je propojení zemědělství s jinými sektory. V zemědělství je totiž možné aplikovat a propojovat různé poznatky např. z

  • architektury (výstavba trvale udržitelných staveb z přírodního materiálu),
  • inženýrství (produkce „zelené“ energie, jejímž zdrojem je organický odpad),
  • výživy (pěstování potravin s vysokou nutriční hodnotou, které prospívají našemu zdraví),
  • elektroniky,
  • mechaniky
  • a dle nového, kreativnějšího pohledu taky poznatky z umění, hudby a designu.

V tom spočívá revoluce, která od základu mění sektor zemědělství a taky způsob života naší společnosti.

 Když kooperují lidi z různých sektorů a vzájemně si vyměňují vědomosti, můžeme doufat v ekonomický rozvoj, který bere v úvahu především životní prostředí, nikoliv jenom zájmy jednotlivce. Respektování životního prostředí a přírodních rytmů nám koneckonců přinese větší sociální benefity – benefity v podobě zdravé a vitální společnosti.

vyklad

Nic se nevytváří, nic se neničí, vše se transformuje.

Zemědělství v dnešní době není jen záležitostí venkova, odtrženou od moderních lidí žijících ve městech. Díky internetovému spojení a sociálním sítím si dnes lidé v domácnostech povídají při kávě příběhy z prostředí zemědělství. Dnes mají všechny podniky působící v tomto sektoru možnost sdílet svůj příběh online přes kanály jako Facebook, Youtube nebo Instagram.

Třetí revolucí proto může být zemědělská, nikoliv průmyslová nebo technologická.

Jedna z vašich hlavních myšlenek je snaha o udržení lokální produkce. V tradičním pojetí byznysu se však vyžaduje neustálý růst, jenž zahrnuje i expanzi za hranice regionu… Jaká je vaše strategie růstu?

Prvním cílem Funghi Espresso je ukázat, že náš projekt je trvale udržitelný nejen z pohledu životního prostředí, ale taky z pohledu ekonomického. Náš projekt představuje byznys model založený na čerpání lokálních zdrojů a jejich využití pro lokální trh. Tento model nazýváme v Itálii „km 0“ – což znamená, že maximální vzdálenost pro transport produktu je 70 km od místa produkce.

Podstata konceptu je velice jednoduchá: využít organický odpad v městě a opětovně ho vrátit městu v podobě zdravé a nutričně bohaté potravy.

Nic se nevytváří, nic se neničí, vše se transformuje.

Projekt Funghi Espresso tedy směruje k teritoriální soběstačnosti, je to tak?

Přesně. Síla tohoto projektu tkví v jeho replikaci. Kdekoliv se nachází kávový odpad, je možné začít s lokální produkcí jedlých hub.

Potřeba exponenciálního růstu není součástí našeho ekonomického slovníku, tedy slovníku Blue Economy. Nejsme zastánci centralizace celé produkce na jednom místě. Úspěšný model pro nás představuje teritoriální roztříštění produkce v malých centrech, kde se pěstuje kvalitní produkt v takovém množství, které uspokojí poptávku komunity žijící v tomto teritoriu.

Ještě stále hledáme odpověď na otázku, jaké minimální množství lokálního organického odpadu je potřebné k dosažení ekonomické udržitelnosti v konkrétním časovém období.

Vaše houby rostou z kávového odpadu. Jaký je rozdíl mezi houbami rostoucími z klasického substrátu a houbami rostoucími na bázi kávového odpadu?

Kávový odpad je na kultivaci hub vhodný, protože je bohatý na ty nutrienty, které houby pro svůj růst potřebují.

Houby, které pěstujeme, jsou z druhu Pleurotus. Tyto houby rostou v přírodě na rozkládajících se dřevinách. Obecně se tento druh hub pěstuje na slámě nebo na bázi dřevitého substrátu. Takto vypěstované houby jsou však pro účely vaření příliš suché. To je způsobeno tím, že sláma je bohatá na suchou substanci. Naopak, pěstování hub na více organické bázi, jakou je kávový odpad, dělá houby měkčími a masitějšími. To se samozřejmě promítá do lepší stravitelnosti a hlavně chuti.

Jiné druhy hub – jako třeba žampióny – jsou pěstovány na podestýlce maštalního hnoje nebo maštalního kompostu. To je docela rizikové, protože v substrátu jsou přítomny zbytky farmak nebo hormonů, které nakonec pronikají do hub.

To jsou docela zajímavé „zákulisní“ informace…

Důkazem toho je i skandál v Německu. V období, kdy byl dobytek zasažený virem chřipky, zakázala německá zemědělská inspekce pěstování hub na bázi maštalního hnoje. Nebo po jaderném výbuchu v Černobylu platil v Itálii po mnoho let zákaz importu hub pocházejících z Ukrajiny. Houby jsou totiž schopné absorbovat i radiaci přítomnou v prostředí.

kucharCo se týče nutriční hodnoty hub, čím jsou houby vypěstované z kávového odpadu výjimečné? Je možné pravidelnou konzumací hub potlačit příznaky nějaké nemoci?

Naše houby druhu Pleurotus obsahují přírodní molekulu nazývanou Lovastatina, díky jejíž konzumaci se snižuje cholesterol v krvi. Jsou nejen zdravé, ale taky chutné. Neobsahují žádné tuky nebo cukry.

Jsou skvělým zdrojem proteinu. Ze 100 gramů našich hub je možné přijmout přibližně 8 gramů proteinu.

Myslím, že to ocení každý fanoušek zdravé a nutričně bohaté stravy, nejen vegetariáni…

Navíc momentálně spolupracujeme s univerzitou Svaté Anny v Pise na výzkumu, jehož cílem je dokázat, že naše huby jsou schopny absorbovat polyfenoly nacházející se v kávovém odpadu. Když se nám podaří potvrdit tuto tezi, bude to skutečně průlomový objev.

Tak to vám moc držíme palce!

 A na závěr… 🙂 Antonio, co pro tebe osobně znamená Funghi Espresso? Co tě naplňuje spokojeností?

Projekt Funghi Espresso mi umožňuje vyjádřit a propojit mou vášeň pro nakládání, resp. eliminaci odpadů s poznatky ze sektoru zemědělství a životního prostředí. To, na co jsem nejvíc hrdý, je skutečnost, že za jeden rok jsme z nuly dokázali vybudovat nový byznys model, který předtím v Itálii neexistoval. Rozvíjíme inovativní zemědělský model, který imituje procesy probíhající v přírodě a nezanechává současně negativní vliv na životním prostředí. Věřím, že se tento projekt brzy stane i ekonomicky udržitelným, aby se pak jeho hlavní idea mohla replikovat i jinde.

Děkujeme za rozhovor! Přejeme vám hodně uvědomělých a spokojených zákazníků. Ať vaše nadšení neutichá. 🙂   

fungi espresso kolaz

A tahkle se dařilo „Pleurotusům“, které jsme vtěsnali do naší příruční batožiny, abychom je mohli vyzkoušet i my doma. Rostli jako…huby:) Tedy hodně, hodně rychle… Sklizeň jsme měli dvakrát. Připravili jsme je jenom na olivovém oleji a chutnali neuvěřitelně dobře!

 Líbí se ti tento způsob podnikání? 

stay M.

Jsi fanoušek zdravé, lokální produkce vycházející z principů trvalé udržitelnosti? Rezonují v tobě hodnoty zemědělců generace 2.0? Přemýšlíš nad vlastním projektem z oblasti zdravé stravy, jen jsi doposud nenašel tu správnou „ideu“?

My jsme pěstováním hub z kávového odpadu skutečně nadšení! Rádi bychom zrealizovali tento projekt v Praze. Jestli překypuješ stejným nadšením, které v tobě „nevychladne“ ani po týdnu od seznámení se s projektem Funghi Espresso, tak nám dej o sobě vědět! Napiš nám o svých kvalitách, kterými bys projekt obohatil, a můžeme pouvažovat o spolupráci. 🙂

Jako kulturní kreativci totiž věříme v sílu spolupráce, nikoliv konkurence.

 

 

/
Přečteno 1 013 x

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *