Mysl je mocný lékař: kniha, která přinesla vědecký důkaz o tom, že každý se může uzdravit silou mysli

Publikováno uživatelem

Nesmírně vlivná kniha Mysl je mocný lékař již delší dobu způsobuje takovou malou revoluci v uvědomění lidí po celém světě. Po jejím přečtení vám totiž dojde minimálně jedna věc: tvrzení, že mysl umí léčit (ale i zabíjet), už není otázkou víry nebo přesvědčení. Je to fakt. V této detailní recenzi vám přiblížíme, proč lze knihu lékařky a vášnivé aktivistky Lissy Rankin Mysl je mocný lékař bez obav označit jako průlomové dílo, které obsahuje klíčové myšlenky pro další posun v odvětvích medicíny, zdravotní péče a péče o zdraví obecně.

O autorce

lissa rankin mysl jako mocny lekarLissa Rankin,M.D. byla původně vystresovanou a notoricky přetíženou gynekoložkou na prestižní klinice v USA. Po krátkém turbulentním období, které v knize Mysl je mocný lékař popisuje jako dvoutýdenní uragán, se obrátil celý její život naruby. Lissa se rozhodla najít vlastní cestu k uzdravení těla, mysli i duše. Dnes působí jako jedna z vůdčích osobností hnutí za změny v americkém systému zdravotní péče. Její vizí je holistická medicína založena na propojení západní medicíny s psychosomatickými přístupy, jejichž fungování bylo vědecky potvrzeno. Za nejdůležitější krok v tomto směru považuje nápravu vztahu doktor-pacient tak, aby obě strany usilovaly o aktivaci přirozených samoléčivých mechanismů těla pacienta.

Lissa Rankin je autorkou národních i mezinárodních knižních bestsellerů (u nás zatím vyšla jenom její nejznámější kniha Mysl je mocný lékař: vědecký důkaz o tom, že se můžete uzdravit sami). Mezi její další aktivní projekty patří vedení Institutu celostní medicíny, tréninkového programu pro lékaře a jiné poskytovatele zdravotní péče, a také online stránky www.lissarankin.com, kde najdete množství užitečných informací a zdrojů o celostním přístupu k zdraví a léčbě. Lissa má za sebou několik inspirativních vystoupení na konferencích TED (doporučujeme zejména TED vystoupení: Existuje vědecký důkaz o tom, že se dokážeme sami uzdravit?) a o její práci se právě připravuje dokumentární film.

FILTRUJ VODU BEZ PLASTŮ

s Binchio aktivním uhlím špičkové kvality, které absorbuje z vody chlór a další nečistoty. Udělej další krůček pro zdravější planetu.

Zjistit více

Kniha Mysl je mocný lékař: proti skeptikům jejich vlastními zbraněmi

I když všichni tušíme, že existují tucty vědeckých studií, které potvrzují zásadní roli mysli v procesu uzdravení pacienta, nikdo předtím si nedal tu námahu, aby je všechny shromáždil, prostudoval, zanalyzoval, vyvodil patřičné důsledky a nakonec všechny informace představil co nejčtivějším způsobem široké veřejnosti. Přesně to udělala Lissa Rankin v knize Mysl je mocný lékař. Každé její tvrzení v knize se totiž opírá o závěry z minimálně jedné (ale obvykle několika) vědeckých studií, jejichž výsledky byly kdysi publikovány v renomovaných medicínských žurnálech (a zapomenuty…). Za každou kapitolou najdete přesné citace všech studií, což obvykle vychází tak na dvě strany. Lékařka Lissa Rankin vlastně použila proti všem zarytým skeptikům a odpůrcům psychosomatické a holistické medicíny jejich vlastní zbraně.

Je těžké vůbec představit si, kolik času a energie musel tento rozsáhlý výzkum Lissu stát… Nicméně kniha je na světě a s ní i vědecký důkaz o tom, že se můžete uzdravit s využitím síly vaší mysli. Zbytek je už jenom na vás. Můžete si vzít do ruky knihu Mysl je mocný lékař a tím i převzít odpovědnost za své zdraví. Nebo můžete zůstat tím tradičním skeptikem, který tak rád kritizuje a vymlouvá se, aniž by měl něco přečteno…

L. Rankin v závěru knihy objasňuje svou vnitřní motivaci, která ji nutila pokračovat v náročném psaní knihy Mysl je mocný lékař – knihu psala tak, jako by poskytovala odborné svědectví před porotou svých kolegů. Autorka měla při psaní navíc v mysli neustále obraz svého zesnulého otce, který byl rovněž lékařem s redukcionistickým pohledem na medicínu.

Mohyla celkového zdraví – nový model pro zdraví a uzdravení

Kniha Mysl je mocný lékař mi konečně zodpověděla mojí několik let starou otázku: „Jak je možné, že se vysokého věku dožívají i lidé, kteří kašlou na své zdraví a dělají tolik věcí špatně – kouří, neřeší zdravou stravu, ládují se cukrem, necvičí?  A proč naopak tolik vyznavačů zdravého životního stylu trpí vážnou nemocí?“ Tyto otázky byly rovněž častými pobídkami k diskusi ze strany členů mé rodiny, když jsme se s Julií začali vážně věnovat zdravé výživě a zdravému přístupu k životu obecně.

Teprve když si uvědomíme, že naše tělo je zrcadlem našeho interpersonálního, duchovního, profesního, sexuálního, kreativního, finančního, environmentálního, mentálního a emocionálního zdraví, můžeme se doopravdy uzdravit.

(Lissa Rankin, z knihy Mysl je mocný lékař)

pyramida z kamenu

Na základě poznatků ze svého rozsáhlého výzkumu Lissa Rankin navrhla diagnostický a léčebný wellness model, který nazvala „Mohyla celkového zdraví“. Tento model se značně liší od jednostranných modelů zdraví typu „pyramida výživy“, na které jsme od odborníků zvyklí. Většina konvenčních modelů obsahuje fyzické tělo jako základ, na němž stojí a padá všechno v životě.

Lissina Mohyla celkového zdraví ale takto nefunguje. Lissa se při tvorbě svého modelu inspirovala navršenými kameny, které zdobí pláže a turistické stezky. Tyto kamenné mohyly přesně vyjadřují komplexnost a vzájemnou provázanost všech faktorů, které utvářejí naše zdraví. Zdraví fyzického těla je výsledkem vyváženosti všech kamenů zdraví, které Lissa v knize Mysl jako mocný lékař detailně popisuje. V knize se obeznámíte s výsledky velice zajímavých studií, jež dosvědčují, že v řadě případů mají na zdraví mnohem významnější vliv jiné „kameny“ než strava nebo pohyb. Bohužel je zatím konvenční lékaři nepředepisují…

Jako skvělý doplněk ke knize pro pochopení Mohyly celkového zdraví doporučujeme zhlédnout Lissino vystoupení na konferenci TED s názvem Šokující pravda o vašem zdraví, kde svůj model poprvé představila veřejnosti.

K uzdravení vás dovede vaše vnitřní vůdčí světlo

Možná jste si toho všimli, že v mé knize není nikdo více ‚cool‘ než lidé, kteří se odvážili být sami sebou, i když se to příčilo všemu, co vám diktuje populární kultura. Tolik lidí plýtvá energií ve snaze být někým, kým nejsou, jen aby zapadli. Jenže ten, kdo hledá přijetí u druhých, ztrácí část sebe sama a v důsledku toho trpí i jeho zdraví.

(úryvek z knihy Mysl je mocný lékař)

Za nejdůležitější pro uzdravení autorka označuje napojení se na vnitřní vůdčí světlo (v originálu inner pilot light). Jde o část duše, kterou máme všichni. V důsledku západního životního stylu (materialistický náhled na realitu, vědecký skepticismus) s ní ale většina z nás bohužel ztratila kontakt a nedokáže s ní vůbec komunikovat. Autorka ji popisuje takto: „Je to stoprocentně autentická, nikdy nezahlušená, neustále zářící část, která vám, byť někdy matně, ozařuje cestu zpátky k celistvosti, štěstí a zdraví.“ Jde o intuitivní moudrost, která nám nikdy nelže a vždy říká pravdu o stavu našeho zdraví a života. Z mnoha důvodů ji ale často ignorujeme (např. proto, že nám vědomí, kolik zásadních změn bychom museli udělat, abychom se uzdravili, nahání hrůzu).

zena

Za nejdůležitější pro uzdravení autorka označuje napojení se na vnitřní vůdčí světlo. Jde o část duše, kterou máme všichni. V důsledku západního životního stylu s ní ale většina z nás bohužel ztratila kontakt a nedokáže s ní vůbec komunikovat.

Skutečné důsledky efektů nocebo a placebo 

Jak často jsme zvyklí říkat: „Toto už budu muset brát do konce života, to mi řekl lékař.“ Autorka po studiu četných vědeckých prací o tzv. efektu nocebo (opak známějšího efektu placebo) vysvětluje sílu tzv. sebenaplňujícího proroctví. Když lékaři pacientům sdělují diagnózy stylem „vaše nemoc je chronická/nevyléčitelná/terminální“, dopouštějí se – i když třeba neúmyslně – poškozování pacienta. Autorka ale nezůstává jenom u kritiky. Zároveň předkládá návod, jak by mohlo ze strany lékařů vypadat sdělení tohoto druhu tak, aby byl pacient plně informován, ale aby se u něj současně nespouštěly destruktivní stresové reakce, nenaprogramovalo se negativně jeho podvědomí a nedošlo tak k sebenaplňujícímu proroctví.

Autorka v knize rovněž přibližuje placebo efekt. Placebo patří mezi nejčastější argument ze strany skeptiků proti alternativním (nebo lépe řečeno nekonvenčním) formám léčby. Lissa Rankin prošla obrovské množství vědeckých a klinických studií o placebu a vysvětluje, že placebo je naopak jedním z nejpřesvědčivějších důkazů o síle mysli pro vyléčení pacienta. Mechanismus fungování placeba popsaný v knize rovněž ukazuje, jak důležitá je proměna vztahu doktor-pacient v konvenční medicíně.

ja

Mechanismus fungování noceba a placeba popsaný v knize rovněž ukazuje, jak důležitá je proměna vztahu doktor-pacient v konvenční medicíně.

Nejdůležitější poznatky, které si odnesete z knihy Mysl je mocný lékař:

  • Jak najít způsob uzdravení, který je určen přesně pro nás tím, že se znovu napojíme na intuitivní moudrost naší duše (tzv. vnitřní vůdčí světlo).
  • Pochopíte do důsledků (díky děsivým výsledkům rozsáhlých vědeckých studií), jak je v dnešní době stres podceňován a jaký dopad má pravidelný stres na náš život.
  • Osvojíte si postupy, jak vyvolat tzv. relaxační reakci (pravý opak stresového módu „bojuj nebo utíkej“), která spouští samoléčivé schopnosti organismu a je klíčem k zdraví a uzdravení.
  • Dozvíte se, jaké oblasti musí zahrnovat váš akční plán, chcete-li se dát trvale fyzicky i psychicky do pořádku. Některé z nich vás možná překvapí…
  • Seznámíte se s vědeckými studiemi o tom, jaký vliv má pesimistické myšlení na zdraví člověka, a s návodem, jak se může člověk se sklony k pesimismu naučit optimismu.
  • Najdete odkazy na top zdroje, které můžete dál studovat. Třeba na Projekt spontánní remise od Institutu noetických věd, který již zdokumentoval více než 3 500 případových studií „nevysvětlitelných“ spontánních uzdravení pacientů.
  • Naučíte se, jak si s pomocí příkladových otázek a návodu předepsat vlastní předpis pro uzdravení.
  • Uvidíte, jakým způsobem by měli lékaři sdělovat diagnózu pacientům, aby se z diagnózy nestalo sebenaplňující proroctví (efekt nocebo).
  • Zjistíte, že vaše zdraví nepodporuje jakýkoliv duchovní život, ale jenom ten správný duchovní život (více v knize).
  • Zjistíte, proč musíte být nekompromisně sami sebou, chcete-li se trvale uzdravit.

Závěr

Nemá smysl dál popisovat, co všechno vám přečtení knihy Mysl je mocný lékař může dát. Tuto brilantní knihu si prostě musíte přečíst sami. A rovněž si myslíme, že by měla patřit mezi povinnou četbu již na gymnáziích a o lékařských fakultách nemluvě.

Jako malý bonus na vaši cestu za poznáváním síly mysli vám přibalujeme odkazy na top články z dílny Spiritual Planet, které vám pomůžou lépe pochopit sílu mysli pro uzdravení a koncept fungování holistické medicíny:

/
Přečteno 3 117 x