Revoluce vědomí – jak může vaše vnitřní transformace změnit vnější svět?

Publikováno uživatelem

Jsou vám blízká globální témata? Zajímá vás, jakou roli může sehrát vnitřní transformace jednotlivce pro řešení globálních problémů lidstva? Pak kniha Revoluce vědomí nesmí chybět ve vaší domácí knihovně. Myslím, že na tuto knihu člověk musí vnitřně dozrát. Pokud totiž sám nepovažuje trvalou udržitelnost za svou osobní prioritu, jen těžce pochopí hloubku myšlenek vyjádřených v knize Revoluce vědomí. A naopak, zajímáte-li se o vědomý život, pravděpodobně pocítíte silnou rezonanci s myšlenkami vyjádřenými v této knize.

Čím je kniha Revoluce vědomí výjimečná?

kknihaKniha vznikla jako přepis rozhovoru, který vedli její autoři Ervin László, Stanislav Grof a Peter Russel v létě 1996 v San Franciscu. To, co na knize Revoluce vědomí oceňuji nejvíce, je schopnost autorů podat náročné a hluboké myšlenky jednoduše. Jde o trialog, a proto je kniha bohatá na pestrost vhledů. Jednotlivé kapitoly jsou psané tak, že po přečtení několika úryvků knihu nebudete chtít pustit z ruky. Pro mě osobně jedna z nejlepších knih, které jsem kdy četla!

Autoři Revoluce vědomí

Autoři knihy Revoluce vědomí jsou jedni z nejpokrokovějších myslitelů dnešní doby, vizionáři a lídři v oblasti posunu vědomí.

FILTRUJ VODU BEZ PLASTŮ

s Binchio aktivním uhlím špičkové kvality, které absorbuje z vody chlór a další nečistoty. Udělej další krůček pro zdravější planetu.

Zjistit více

Ervin László je maďarský filozof, kybernetik a systémový teoretik. V roce 1993 založil mezinárodní think-tank Club of Budapest, jehož česká sekce organizuje přednášky a semináře zejména v Praze. Je rovněž zakladatelem první světové univerzity pro globální posun s názvem Giordano Bruno Globalshift University a vědeckým ředitelem University for Peace v Berlíně.

Peter Russel je britský fyzik, psycholog a futurolog. Působí v Institutu noetických věd a je členem The World Business Academy a The Findhorn Foundation – mezinárodního centra pro holistický rozvoj.

Stanislav Grof je americký psychiatr českého původu, který se zabývá výzkumem mimořádných stavů vědomí již přes 50 let. Je spoluzakladatelem transpersonální psychologie a autorem holotropního dýchání – techniky, která využívá změněné stavy vědomí k ozdravení a vnitřní transformaci.

Hluboká transformace vědomí jednotlivců je ve prospěch Celku

Během své dlouholeté praxe měl Stanislav Grof možnost pozorovat množství příkladů osobní transformace jednotlivců. To, čeho si u těchto jednotlivců všiml, vyjadřuje následovně:

S tím, jak se zvyšovala jejich schopnost radovat se ze života, u nich bylo možné sledovat podstatný pokles nenasytné touhy hnát se za přímočarými cíli, jež se zdají být pro jedince v západním průmyslovém světě i celé naší společnosti tak magicky přitažlivé. Dalším významným aspektem této transformace bylo zrození univerzální a nekonfesijní spirituality, pro niž je charakteristické uvědomování si jednoty, která je základem všeho stvoření, včetně hlubokého spojení s jinými lidmi, jinými druhy, s přírodou a celým vesmírem. Proto nepochybuji, že hluboká transformace vědomí jednotlivců je možná a že by zvýšila naše šance na přežití, pokud by proběhla v dostatečně velkém měřítku.

treee

Co se dozvíte v knize Revoluce vědomí?

Tito tři myslitelé otevírají diskusi o nejpalčivějších problémech dnešní doby. Uvažují o

  • příčinách globální krize,
  • klimatických změnách,
  • materiální spotřebě,
  • současném životním stylu,
  • možnostech míru v dnešním světě a
  • potřebě hlubší transformace na úrovni jednotlivců.

Společně diskutují o tom, jaký význam má posun vědomí ve vědě, umění, vzdělávání a světonázoru jednotlivců.

Trhliny současné vědy

Diskuse těchto myslitelů o trhlinách současné vědy vám nabídne zcela nový pohled na vědomí a realitu obecně. Všichni autoři se přiklání k názoru, že současný model vědy má hodně trhlin a je vybudován na mnohých domněnkách a dogmatech. Nakolik je současné vědecké chápání vědomí a lidské mysli dostatečné? Bere v úvahu nejnovější poznatky z oblasti experimentální psychiatrie, zážitkové psychoterapie, parapsychologie a jiných vědeckých disciplín? Anebo se tradiční vnímání vědomí stává čím dál tím zastaralejším, a tedy i nebezpečnějším?

Jedním ze zajímavých příkladů, které vzpomíná profesor Grof v knize Revoluce vědomí, jsou zkušenosti lidí s mimotělními zážitky. Studie publikovaná Dr. Kenneth Ringem prokázala, že tyto zážitky mívají i lidé, kteří jsou od narození slepí. To zcela nabourává domněnku současné vědy o závislosti vědomí na fyzickém těle a jeho povaze jakožto produktu neurofyziologických procesů v mozku.

Spiritualita versus náboženství

Za jednu z nejzajímavějších kapitol celé knihy považuji tu o vztahu náboženství a spirituality. Většina lidí si náboženství zaměňuje se spiritualitou. Své duševní potřeby uspokojují tradičním způsobem – návštěvou náboženské instituce. To však zdaleka nezajišťuje prožití zkušeností transformačního charakteru. Nýbrž naopak – o těchto prožitcích se doslýchají pouze v kázáních nebo se o nich dočtou ve svatých knihách. Osobní spirituální prožitky, zprostředkované třeba meditací, jsou ve skutečnosti pro organizovaná náboženství spíše hrozbou.

Dnešní svět potřebuje více spirituality, nikoliv náboženství. Spiritualita je soukromá záležitost, odrážející vztah mezi jedincem a vesmírem. Náboženství oproti tomu představuje organizovanou aktivitu, která vyžaduje zvláštní místo a systém jmenovaných, hierarchicky uspořádaných zprostředkovatelů.

– Stanislav Grof, úryvek z dialogu v knize Revoluce vědomí

47af9f2kj08-paul-itkin

Peter Russel zdůrazňuje, že náboženství vychází z učení, které bohužel není nikdy přijímáno na stejné úrovni vědomí, na níž je předáváno. To způsobuje, že při předávání poznání se z něho něco nevyhnutně vytrácí. To, o co bychom se raději měli snažit, je návrat ke zdroji založenému spíše na osobní zkušenosti než na dogmatu.

Synchronicity – když do sebe najednou vše zapadne

Jistě jste někdy zažili „náhodné“ události, díky kterým do sebe vše zapadlo. Věci se – jako by samy od sebe nebo jako by díky zásahu vyšší moci – najednou hnuly správným směrem v tu pravou chvíli. Nebo se ve vašem životě ve správné chvíli objevil člověk, který vám pomohl rozlousknout nějaký životní oříšek. Synchronicity neboli zdánlivě nesouvisející náhodné události se dějí, aniž by byly založeny na klasickém vztahu příčiny a následku.

Je možné je nějako ovlivnit? Je možné jich zažívat v životě víc? Existuje nějaká spojitost mezi naším vnitřním rozpoložením a vnějšími náhodnými událostmi? Jakou roli v tomto procesu sehrává naše vnitřní rozpoložení?

Skvělá diskuse o tom, jak žít více v proudu se životem a méně „tlačit na pilu“, mnou osobně hodně rezonovala. Doporučuji všem, kteří se touží posunut z „mainstreamového“ osobního rozvoje založeného na tvrdém dosahování cílů do většího souladu s vnitřním naladěním.

… a ještě mnohem víc

Toto jsou jen některá z témat, o kterých autoři v knize uvažují. Ačkoli od rozhovoru mezi autory knihy Revoluce vědomí uběhlo již 20 let, jejich úvahy vůbec neztratily na významu, právě naopak. Potřeba posunu vědomí je čím dál tím aktuálnějším tématem. Po přečtení knihy Revoluce vědomí pochopíte zcela jasně, proč je posun vědomí na kvalitativně vyšší úroveň zcela nezbytný pro budoucnost nás všech.

og9hlsz7wgy-aaron-burden

/
Přečteno 1 812 x

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *