Uspokojování vyšších potřeb je klíčem k rozvoji spirituální ekonomiky.

Publikováno uživatelem

Nástup éry digitálního věku je v moderních ekonomikách spojen s množstvím neobyčejných obratů, jež neminuly ani sféru osobního a duchovního růstu člověka. Díky obrovskému množství lehce dostupných informací se totiž stále více lidí na celém světě pouští do hledání odpovědí na jednu z nejzásadnějších životních otázek: „Jak mám žít plnohodnotný a doopravdy bohatý život, jenž splní má vlastní očekávání?“ A právě položením této otázky se noříme – bez ohledu na to, jestli si to uvědomujeme, nebo ne – do vod spirituální ekonomiky.

„Není daleko den, kdy ekonomické problémy ustoupí do pozadí, kam patří, a naše hlavy i srdce se budou znova zabývat tím, co má skutečně smysl – otázkami života, lidských stvoření, jednání a víry.“

J. M. Keynes

FILTRUJ VODU BEZ PLASTŮ

s Binchio aktivním uhlím špičkové kvality, které absorbuje z vody chlór a další nečistoty. Udělej další krůček pro zdravější planetu.

Zjistit více

I. Posun směrem k naplňování vyšších potřeb

Možná jste si už taky všimli, že ve vyspělých ekonomikách dochází k velice zajímavému a pozitivnímu vývojovému posunu. Dnes už se třeba nikdo tolik nediví, když kamarádi po práci nespěchají do hospody nebo do kina, ale třeba na lekci jógy. Manažeři otevřeně mluví o pozitivních účincích meditace nebo o návštěvách svého life-kouče. Na každém „dobrém“ pracovním pohovoru se nás ptají, jaké jsou naše životní cíle a kde se vidíme za pět či deset let. Velké množství lidí z měst se také začíná zajímat o „zvláštní“ a (tradiční vědou) neprověřené přístupy k prevenci a léčbě, jež byly doposud vnímány jako pověsti z Východu. Lidé si dnes povídají o zkušenostech s odstraňováním energetických bloků a potenciálu kvantových skoků…

A co mají tyto různorodé zkušenosti společného?

Ve skutečnosti jsou střípky jedné velké mozaiky. Všechny se totiž týkají naplňování našich vyšších potřeb.

Nezdá se Vám to? Tak se na to pojďme společně podívat.

 • Kolik z Vás navštěvuje třeba lekce ashtanga jógy kvůli dobrému strečinku?

Nejsou důvodem Vašich návštěv spíš ony zvláštní pocity vnitřní harmonie, klidu a radosti, které si z lekce pravidelně odnášíte?

Co jsou to za pocity? A odkud přichází?

Jde o nárůst Vaší vitální energie získaný správným provedením jednotlivých asán. Když už ji máte, jste mnohem spokojenější a tak nějak… nasycenější.

Provozováním cvičení zaměřených na práci s energiemi se tedy vlastně snažíme uspokojit naši vyšší potřebu po životní vitalitě. Nebo si přejeme odbourat různé energetické bloky.

 • Návštěvy life-kouče zas můžou být projevem nedostatku rovnováhy a dobrého pocitu ze správného směrování v našem každodenním životě.
 • Praktikování meditace zase indikuje naši touhu alespoň na chvíli přesáhnout sebe a oprostit se od tíže neustálého myšlení.

A právě toto je onen posun, o němž chceme mluvit. Obecněji řečeno:

Lidé v moderních ekonomikách se mnohem víc než kdykoliv v minulosti začínají zabývat uspokojováním svých vyšších, tedy nemateriálních potřeb.

Ale co jsou vlastně vyšší lidské potřeby?

U všech lidí, jež dosáhnou přesně určitelný stupeň vývoje vědomí[1], se nevyhnutelně vyskytnou kromě základních potřeb také vyšší potřeby. Tyto vyšší potřeby se pak objevují na všech úrovních prožívání života.

 • Na úrovni fyzického těla jde o potřebu organické stravy nebo přirozenou potřebu zdravého pohybu.
 • Na úrovni vitálního těla jde o potřebu životní energie a jejího proudění bez omezení.
 • Na úrovni mysli vnímáme potřebu hledání významu, osobního růstu, seberealizace, překonávání výzev a poznávání světa kolem nás.
 • Na úrovní intuice cítíme potřebu hlouběji se propojit s ostatními bytostmi, potřebu přispět a něco smysluplného po sobě zanechat.

Jako všechny lidské potřeby jsou i vyšší potřeby spojeny s existencí určitého nedostatku v našem životě.

 Nejde ale o nedostatek něčeho materiálního. Jde o mnohem hlubší nedostatek. Proto je i mnohem těžší jej odstranit. Alespoň ze začátku.

Vitální energii nelze jen tak nakoupit od obchodníka s energiemi. Rovněž duševní rovnováhu nezískáme tak rychle, jako bychom si jistě přáli. A přítomný okamžik si nevychutnáme až tak snadno jako jídlo v restauraci – zpravidla o něj musíme usilovat mnohem víc a déle. Usilování o vnitřní rovnováhu a nákup oblečení, elektřiny nebo jídla nemají na první pohled mnoho společného. Něco důležitého je ale přece jenom spojuje – v obou případech jde o naše potřeby.

A v důsledku zpřístupnění ideje osobního rozvoje obrovskému množství lidí se ukazuje i další společný znak – v obou případech můžeme pro jejich uspokojení využít naprosto stejný mechanismus.

Co je tím mechanismem? Přece trh. Nic lepšího než trh přece lidstvo za účelem vzájemné výměny jakýchkoliv statků nikdy nevymyslelo. Tak proč ho nevyužít i v oblasti nemateriálních statků uspokojujících vyšší potřeby? Dnes to jde mnohem líp než kdykoliv předtím.

yoga - infographics.

Lidé v moderních ekonomikách se mnohem víc než kdykoliv v minulosti začínají zabývat uspokojováním svých vyšších, tedy nemateriálních potřeb.

Jak Google ovlivnil uspokojování vyšších potřeb?

Na trhu stále víc roste poptávka po statcích (informacích, zboží, službách) zaměřených na uspokojování vyšších potřeb.Tento posun směrem k častějšímu uspokojování vyšších potřeb prostřednictvím trhu v moderních společnostech je dle našeho názoru důsledkem nástupu digitálního věku. Možná to vyznívá paradoxně. Ale uveďme si jeden příklad za všechny.

>>> Představte si, že je rok 1999.

Co byste udělali, kdybyste potřebovali najít dobrého instruktora jógy? Nejspíš byste pohledem zavadili o zlaté stránky. Záhy byste si ale uvědomili, že tam sekci „jóga“ nejspíš opomenuli. Tak zůstává jediná možnost – zeptat se, získat referenci od někoho na někoho.

>>> A teď se vraťme do roku 2015.

Co byste udělali, kdybyste dnes potřebovali najít dobrého instruktora jógy? Nejdřív zapnete Google. Něco si o józe přečtete. Podíváte se na nějaký blog nebo video. Referenci řešíte zpravidla až pak.

Přístup „potřebuji něco – dohledám si to na internetu“ je fenoménem posledních let. A neobešel ani sféru vyšších potřeb.

Posun směrem k častějšímu uspokojování vyšších potřeb prostřednictvím trhu v moderních společnostech je dle našeho názoru důsledkem nástupu digitálního věku.

Možná se teď ale ptáte – co to má ale společného se… jak že to bylo v tom úvodu… spirituální ekonomikou? Odpověď je, že všechno.

Spirituální ekonomika je ekonomika vyššího vědomí. A tedy zdravější, vitálnější ekonomika.

II. Směrem k spirituální ekonomice

Dnešní ekonomika je koncepčně postavena na uspokojování materialistických potřeb (HDP jako hlavní indikátor prosperity národů, akceptace zadlužení států i lidí, monetarizmus, plánované zastarávání zboží,…). Naproti tomu spirituální ekonomika ohledně uspokojování potřeb zastává více holistický přístup. Ten se zakládá na uznání významu jak materiálních („ego“) potřeb, tak i vyšších potřeb – vitálních, mentálních, duševních.

Rozvoj spirituální ekonomiky je nerozlučně spojen s rozvojem uspokojování vyšších potřeb, což vede k zvyšování kvality vědomí jednotlivce i společnosti.

Můžeme si to celé představit třeba jako rýžovací pánev, pomocí níž se při ručním rýžování získávají zrnka zlata z řeky. S rozvojem spirituální ekonomiky „získáme“ čím dál tím víc těchto „zlatých zrnek“. Tedy přibude víc aktivit, produktů a služeb, jež se zaměřují na rozvoj vědomí, například aktivit, produktů a služeb zaměřených na podporu:

 • celostního pohledu na fyzického zdraví (wellness) a vitalitu,
 • lidské kreativity,
 • pozitivních emocí jako láska, štěstí, pocit propojení, spokojenost,..
 • hledání hlubšího významu, smyslu v životě (jak v profesním, tak v osobním),
 • pocitu propojení s širší komunitou,
 • kontinuálního osobního a duchovního růstu člověka.

Uspokojování vyšších potřeb ve vyspělých zemích/ekonomikách již delší dobu plnohodnotně prostřednictvím trhů probíhá a vede k mnohým pozitivním efektům.

Jaké pozitivní efekty máme na mysli?

1. Spirituální ekonomika má obrovský potenciál nabídnout lidem nové možnosti a způsoby sebepoznání a osobního růstu.

Samozřejmě platí, že vědomí můžeme zcela úspěšně rozvíjet i jinak než pomocí statků nabízených na trhu.

Na druhou stranu ale platí, že díky bohaté nabídce na trhu můžou lidé snadněji najít a využít ty statky, jež jim pomohou při vlastním rozvoji. Spirituální statky šité jim na míru.

Rychlost naší doby způsobuje akutní nedostatek času, který trávíme se sebou samými. Potřebujeme se stát mnohem nezávislejší na materiálních zdrojích, jež se pořád starají o naši „zábavu“ a pozornost. Už jenom výčet všech obrazovek a displejů, jež bojují od rána do večera o naši pozornost, by zabral jeden odstavec…

2. Rozvoj spirituální ekonomiky nás může částečně osvobodit z pout materialismu.

V centru pozornosti statků spirituální ekonomiky a spirituální ekonomie je totiž pořád naše vědomí – to nejcennější bohatství, jež máme. Pokud docílíme toho, že se moderní lidé budou stále víc zaměřovat na uspokojování svých vyšších potřeb, klesne zájem o uspokojování (mnohokrát uměle vytvořených) nižších materiálních potřeb. Platí totiž, že čím hlubší je naše prožívání života, tím víc vyšších potřeb máme. A těch materiálních potřeb naopak postupně ubude.

3. Revitalizace ekonomiky

Uvědomíme si, že při uspokojování uměle vytvořených potřeb prožíváme jenom povrchní a rychle pominutelný pocit spokojenosti. Proto pro nás tyto potřeby již nebudou představovat žádnou prioritu. Naše priority se posunou směrem k uspokojování těch potřeb, které nám nabízejí trvalejší uspokojení. Čím víc lidí se bude věnovat potřebám sebepoznání a osobnímu rozvoji obecně, tím víc projektů ozdravujících ekonomiku bude vznikat.

A dalším krokem je

III. NOVÝ STANDARD

Ale to nejdůležitější na závěr:

Čím víc se uspokojování vyšších potřeb bude rozšiřovat, tím víc se rozšíří i pozitivní hodnoty spirituální ekonomiky.

Proto je dost možné, že brzo nadejde čas, kdy se poměrně hodně lidé nebude chlubit tím, že si pořídilo nejnovější iPhone nebo selfie tyč.

Zmíní se spíš o tom, že se jim povedlo vypěstovat nový pozitivní fyzický anebo mentální návyk. Nebo se podělí o to, jaké mentální či fyzické překážky překonali při dosahování vytyčených cílů. Stráví zajímavý čas jenom tak – se sebou samými. Nebo si osvojí novou sestavu léčivých pohybů z Tai-chi. Nebo se pochlubí, že spí o hodinu méně díky nárůstu životní vitality.

Přesně v těchto „malých“ změnách tkví obrovský potenciál spirituální ekonomiky.

Proto je posláním portálu Spiritual-Planet hned od začátku popisovat, objasňovat, ale i spoluvytvářet svět spirituální ekonomiky.

A to ne jenom prostřednictvím slov.

Pokusíme se vytvářet živé propojení mezi lektory, spirituálními podnikateli a jejich zákazníky či příznivci a mezi všemi členy komunity navzájem. Tím, že budeme rozvíjet vztahy uvnitř příznivců spirituální ekonomiky, budeme současně vytvářet celý její systém.

 Společně tak vracíme duši ekonomice.

 

[1] K tomu doporučujeme podívat se na publikaci Ken Wilbera, Stručná historie všeho. V této knize K. Wilber přesně a docela poutavě popisuje rozdíly mezi vývojem intelektu a vývojem individuálního vědomí jednotlivce. Rovněž popisuje, jaké zkušenosti musí jednotlivec prodělat ve svém životě (a naopak – co se mu nesmí z hlediska psychologického přihodit), aby byl schopen se posunout na vyšší úroveň vědomí.

/
Přečteno 710 x

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *