Podívejte se na své vztahy přes optiku Spirální dynamiky a naučíte se je pochopit

Publikováno uživatelem

Ptáte se taky, jak je možné, že se v jistých situacích nedokážete shodnout se svým partnerem? Jak je možné, že nerozumíte postoji svého přítele, sourozence nebo rodiče? Proč máte jinou motivaci k práci než vaši kolegové, se kterými pracujete na stejném projektu? A možná jste ztratili společnou řeč s dlouholetým přítelem a pátráte po důvodu, proč se tomu tak stalo.

Většina z nás si tyto otázky položila ve vztahu k rodině. Rodinu si totiž nevybíráme, a proto je mnohem pravděpodobnější, že se třeba s rodiči v některých názorech vůbec neshodneme. Generační rozdíl ani zdaleka není jediný faktor, který těmto neshodám napomáhá. A to proto, že ve stejné věci se neshodneme třeba se svými sourozenci nebo kolegy ve stejném věku.

Tak proč máme s některými lidmi tak diametrálně odlišný názor na stejnou situaci, když nás tolik jiného spojuje – prostředí, kolektiv, studijní či pracovní zaměření nebo i společné zážitky z dovolené či team buildingů? Kolikrát jste si řekli, že ten druhý člověk není vaše krevní skupina? A co se za touto frází vlastně ukrývá? Podívejte se s námi až ke kořenům mezilidských vztahů a motivace k jednání.

FILTRUJ VODU BEZ PLASTŮ

s Binchio aktivním uhlím špičkové kvality, které absorbuje z vody chlór a další nečistoty. Udělej další krůček pro zdravější planetu.

Zjistit více

green man 1

1. Hledejte ve svém nitru: Otestujte se

Zkuste se nejdřív otestovat a upřímně si odpovědět na následující otázky. Rozpomeňte se na situace ze svého života, jichž se otázky dotýkají. Odpovězte si upřímně a vycházejte z toho, jak skutečně jednáte, nikoliv z toho, jak byste jednat chtěli. Nedělejte ze sebe ideál, kterým byste se chtěli stát, ale buďte sami sebou.

Test vám pomůže pochopit svou motivaci jednat a rozhodovat se. Pochopíte, proč vám některé vztahy občas skřípou. Ale hlavně se obeznámíte se systémem Spirální dynamiky, který všechny ty vztahové komplikace a názorové neshody jednoduše vysvětluje. 🙂

Zeptejte se sebe sama:

 • Důvěřujete spíš autoritám (třeba lékařům, starším členům rodiny, médiím, politikům…), nebo vlastnímu úsudku a intuici?
 • Lpíte na tradičním uspořádání rodiny, v níž má nejstarší člen vždycky pravdu, nebo jsou si všichni členové vaší rodiny rovni?
 • Je pro vás důležitější začlenění se „do systému“, z čehož čerpáte životní jistotu, nebo si víc ceníte svobodu volby (i když spjatou s rizikem)?
 • Jednáte dle náboženských, společenských či rodinných tradicí, nebo spíš dle vlastního úsudku bez ohledu na zažité konvence?
 • Jaký je váš partnerský vztah? Cítíte se ve vztahu svobodní s dostatkem prostoru pro seberealizaci, nebo chápete vztah jako jistou formu omezení?
 • Motivuje vás v zaměstnání primárně pravidelná finanční odměna, nebo si spíš ceníte homeoffice, volné pracovní doby či komunity ve firmě, která hledí stejným směrem ke společné vizi?
 • Soustředíte se v práci na poražení konkurence, nebo na spolupráci a budování komunity s obchodními partery?
 • Usilujete o finanční úspěch a maximalizaci výdělků, nebo spíš o celostní rozvoj osobnosti a úspěch ve všech oblastech života – budování pozitivních návyků, harmonických vztahů atp.
 • Jaký je váš názor na EKO a BIO produkty? Jíte je a používáte je proto, že jsou v porovnání s konvenčními produkty mnohem prospěšnější pro vás a vaše životní prostředí, nebo se na ně díváte kritickým okem jako na marketingové tahy prodejců?
 • Jakým jste spotřebitelem? Rozhodujete se jenom dle ceny výrobku, nebo se na výrobek díváte mnohem komplexněji (celostně)? Zajímá vás, odkud výrobek pochází, v jakých podmínkách byl vyroben (nebo vypěstován) a jaký dopad na okolí má jeho koupě?

Převažovaly ve vašich odpovědích spíš hodnoty jako tradice, autorita, rozum a pořádek, individualismus, nebo naopak svoboda, vlastní úsudek a intuice, propojování a spolupráce? Odpovědi na tyto otázky představují hodnoty, které formují vaše jednání, rozhodování, a tedy vaši osobnost.

Právě odlišné hodnotové nastavení způsobuje, že se vaše názory liší od názorů lidí s odlišnými hodnotami.

2. Seznamte se – Systém Spirální dynamiky

Model Spirální dynamiky vznikl na základě aplikace poznatků vývojové psychologie. Vychází z předpokladu, že člověk si na každém vývojovém stupni utváří společenství s jistým specifickým bio-psycho-socio-spirituálním „DNA“.

Systém Spirální dynamiky zatím popisuje celkem devět takových vývojových stupňů (označovány jako vMEME), kterými prošly (a pořád procházejí) jednotlivá lidská společenství a kultury. Každý stupeň se vyznačuje jistým systémem hodnot, které formují etiku, preference a postoj k životu u lidí, jež patří do daného systému. Spirální dynamika přitom neříká nic o tom, že by byl jeden vývojový stupeň horší nebo lepší než druhý. Jde zkrátka o odlišné bio-psycho-socio-spirituální systémy lidského prožívání života a pohledu na svět. Na druhé straně jde o spirálu vývoje – to znamená, že vyšší level vzniká tak, že zahrnuje to pozitivní ze všech levelů pod ním a něco navíc k nim přidává.

špírála

Teorie všeho?

Model Spirální dynamiky vychází z Teorie úrovní lidské existence, kterou vypracoval Dr. Clare W. Graves.[1] Dr. Graves zkoumal, proč je motivace lidí tak odlišná a proč se liší reakce různých lidí na stejné podněty. Na tuto teorii navázal Gravesův student Dr. Don Back, který v roce 1996 publikoval svou práci v knize Spirální integrální dynamika.[2] Na práce těchto pionýrů nakonec navázal nejznámější americký filosof současnosti, Ken Wilber, a vytvořil svou slavnou Integrální teorii. Tato teorie – označována i jako „Teorie všeho“ – je momentálně asi nejkomplexnější teorií vysvětlující různé přístupy člověka k poznávání reality.

Spirální dynamika jako mapa evoluce lidského vědomí

Jednotlivé barevné stupně (vMEME) představují soubor charakteristik, hodnot a názorů, které dominují v myšlení každého jednotlivce. Hodnotové nastavení, s nímž se ztotožníte, vám pomůže pochopit vaši vnitřní motivaci a taky vnější vztahy s okolím.

Spirální dynamiku si můžete prohlédnout v přehledné grafické podobě v článku Infografika: Nahlédněte až ke kořenům mezilidských vztahů pomocí Spirální dynamiky.

1. Béžová: hodnotový systém přežití, instinktivní myšlení

Na této nejzákladnější úrovni se člověk řídí svými instinkty. Soustředí se jen na uspokojení základních potřeb, jako je potřeba jídla, spánku, bezpečí, sexu a podobně. Obdobou této úrovně instinktivního myšlení dle Spirální dynamiky je nejnižší úroveň Maslowovy Hierarchie potřeb nebo Hawkinsovy Mapy vědomí.

2. Fialová: kmenový hodnotový systém, animistické (kmenové) myšlení

shamanic-1276762_1920Lidé na této úrovni jsou věrnými zastánci rodinných nebo kmenových tradic. Hájí zájmy a tradice svého klanu a mají tendenci mstít se nepříteli své rodiny. Uvnitř kmenu jsou soudržní, ale soupeřiví ve vztahu k jiným „kmenům“ (rodinám, firmám, politickým stranám nebo organizacím).

3. Červená: feudální hodnotový systém, egocentrické myšlení

Egocentrické myšlení se projevuje prosazováním svých zájmu, potřeb nebo moci za každou cenu, a často na úkor zájmů jiných. Jednání na této úrovni se vyznačuje bojem nebo vykořisťováním a je motivováno strachem. Nejdůležitější je nejprve odtrhnout pro sebe co největší kus (ekonomického) koláče. Otázka, jak vytvořit větší koláč pro všechny, se řeší až pak, pokud ovšem něco zbylo… Pamatujete na vžitou motivaci, jíž se řídili lidé během zlaté éry socialismu – kdo nekrade, ten okrádá svou rodinu?

4. Modrá: absolutistický hodnotový systém, jednostranné myšlení

zákon PONejvětší procento naší populace se pohybuje na úrovni autoritativního myšlení. Většina naší společnosti vyžaduje jasnou strukturu, pořádek a pevný zákon. Lidé na této úrovni potřebují mít vše podloženo logickými důkazy a neprůstřelnými argumenty. Názory autorit (rodina, církev, politici, vědci…) považují často za absolutní pravdu, resp. za tzv. dogma. Důvěřují víc autoritám než intuici nebo signálům vlastního těla. Nejsou zvyklí nahlížet na situace z různých uhlů pohledů. Většinou jsou to zarytí materialisti, pro které existuje jenom jedna pravda. Jen těžce přijímají nové přístupy v myšlení, ke zdraví nebo na pracovišti.

5. Oranžová: vědecký a strategický hodnotový systém, materialistické myšlení

posh manLidé s materialistickým myšlením si cení úspěch, na který ale nahlíží velice jednostranně. Většinou se jedná o kariéristy šplhající po kariérním žebříčku, workoholiky a lidi soustředěné na strategický růst jako hlavní ukazatel pokroku. Často jsou to fanoušci účelového osobního rozvoje zaměřeného na finanční úspěch a vnější blahobyt v podobě finančního zabezpečení. Tato forma úspěchu je z pohledu lidí s humanistickým, systematickým nebo holistickým myšlením chápána jako velice okleštěná a orientovaná jednostranně.

6. Zelená: humanistický hodnotový systém, humanistické myšlení

Lidi, kterým je přirozené humanistické myšlení, cítí úctu k zákonům přírody a Universu. Vyhledávají komunitní způsob života, inklinují ke sdílení a ekonomice daru. Usilují o dosažení harmonie a pohody jak v osobním, tak v pracovním životě.

7. Žlutá: hodnotový systém „plného obrazu“, sjednocující myšlení

lesik poLidi se systematickým myšlením jednají dle přesvědčení, že vše se vším souvisí. Na situace se dívají s nadhledem, z různých uhlů pohledů. A proto jsou tolerantní vůči různým názorovým skupinám. Charakterizuje je pokora a respekt k jiným.

8. Tyrkysová: celostní hodnotový systém, myšlení vzájemné propojenosti

Lidé s holistickým pohledem na život vyzařují lásku a klid. Cítí vnitřní spojení se vším živým. Tam, kde jiní naráží na hranice, oni je rozpouští. Maximálně důvěřují své intuici, která je vede životem.

9. Korálová: rozšířené myšlení bez hranic

Stav absolutní jednoty s Universem, v němž mizí veškeré bariéry a vše se spojuje v jedno.

hviezdy

Dle hodnotového rámce Spirální dynamiky můžeme charakterizovat i

 • jednotlivé státy (třeba v Maďarsku a Švýcarsku dominují zcela jiné hodnoty),
 • politické strany (liberální, levicové, konzervativní nebo až krajně extrémistické),
 • zájmové skupiny (třeba dnes vedle sebe žijí nadšenci strategického materiálního růstu a soběstačné komunity) nebo
 • firmy (některé firmy sledují jen hospodářské výsledky, jiné naopak rozvíjí i ekologické aktivity a zajímají se o společenskou odpovědnost a přínos pro místní komunitu).

3. Na závěr: Nejdůležitější poselství, které si pochopením Spirální dynamiky můžete odnést do svého každodenního života

Když pochopíte podstatu systému Spirální dynamiky, můžete se mnohem jednodušeji smířit s tím, že si zkrátka s druhým člověkem (nebo i organizací) neporozumíte, pokud nebudete oba na stejné hodnotové úrovni. Jediné, co zbývá, je otevřít se a akceptovat odlišný názor, protože ten plně odpovídá hodnotovému nastavení vašeho blízkého. Tím, že se naučíte pochopit hodnoty, z nichž vychází názor vašeho blízkého, se z vás stávají mnohem tolerantnější, chápavější a empatičtější lidé.

obnova POONajednou nebudete pociťovat tolik známé nutkání přesvědčovat toho druhého o své pravdě. Naučíte se přijímat lidi s jinými názory a uvědomíte si, že díky nim poznáváte tu úžasně pestrou paletu lidského vědomí. Navíc se budete mnohem méně hádat s jinými (a tím i stresovat) a naučíte se naopak pochopit situaci z různých uhlů pohledů. Začněte myslet víc „out of the box“. Doslova vykouknete ze své krabice a nakouknete do krabice jiných lidí. 🙂 A časem možná budete schopni vzít to nejlepší z obou krabic a přetavit to do zcela nového win-win řešení komplikovaně se jevící situace. Tím se z vás vlastně stává vnitřně i navenek mnohem bohatší člověk.

Jedna věc je ale jistá:

Když začnete názory lidí vnímat v souvislostech Spirální dynamiky, váš pohled na svět se změní.

Taky jsme si kdysi mysleli, že středem Vesmíru je Země a vše se točí kolem ní. Až později jsme přijali názor, že tím středem Vesmíru nejsme my sami. A to stejné se nám snaží naznačit systém Spirální dynamiky.

Když se konfrontujeme s názory jiných lidí, pořád je hodnotíme jako správné, nesprávné, dobré nebo špatné z pohledu svých hodnot, z pohledu své úrovně vědomí. Jako bychom my sami byli středem Vesmíru a vše se točilo kolem nás. Odpoutat se od tohoto dogmatu je výzvou pro každého, kdo touží žít v lásce a pochopení, nikoliv v nenávisti. Přijmete tuto osobní výzvu také?

 

[1] https://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_93.htm

[2] D. E. Beck, Ch. C. Cowan; Spiral Dynamics – masteringvaluesleadership and change (BlackwellPublishing 2007)

/
Přečteno 3 056 x

Komentáře 1

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *