Jak porozumět snům a využít jejich potenciál? Poznej metodu přirozené práce se sny

Publikováno uživatelem

Chtěl(a) bys lépe rozumět svým snům? Umět je používat jako nástroj změny ve svém životě? Třeba jsi psychonautem a fascinuje tě představa, že na tebe každou noc čeká tajemný svět, který ožije, jakmile usneš. Zima je obdobím, které přirozeně vybízí k obrácení pozornosti do nitra. Příroda nám k tomu vytváří ideální kulisy. Zimní krajina je klidná, spící. Podobně tak i krajina našich snů je ideálním územím, které se vyplatí začít (znovu)objevovat během dlouhých zimních nocí. Tento článek ti poskytne nový a čerstvý pohled na odvěkou otázku, jaké lekce nás sny můžou naučit, pokud zjistíme, jak těmto lekcím porozumět.

Proč nerozumíme vlastním snům?

Než se dostaneme k odpovědím, uvažujme chvíli, proč něčemu tak intimnímu, jako jsou naše vlastní sny, nerozumíme. Odpověď je jednoduchá – nevěnujeme jim dostatek pozornosti. Anebo svět snů rovnou ignorujeme po většinu našeho života.

Není divu. V západní společnosti přece dominuje produktivita, přímý a rychlý tah na branku, snaha o logické zdůvodňování všeho. Sny jsou naopak tak subjektivní, nelineární a racionálně těžko uchopitelné. Samotný spánek je ještě pořád mnohými považován za nutné zlo nebo rovnou za ztrátu času, i když se vědci prostřednictvím nejnovějších objevů snaží zpopularizovat jeho nedocenitelný význam.

FILTRUJ VODU BEZ PLASTŮ

s Binchio aktivním uhlím špičkové kvality, které absorbuje z vody chlór a další nečistoty. Udělej další krůček pro zdravější planetu.

Zjistit více

Zkusme si na chvíli představit úplně opačný přístup ke snům. U některých přírodních národů stojí sny dodnes v centru života jejich komunit. V knize Fully Alive popisuje podnikatel Tyler Gage pravidelný ranní rituál ekvádorského kmene Kichwa, kdy se místní za úsvitu potkají, uvaří život budící čaj z pralesní rostliny Guayusa a jeden po druhém sdílejí své sny. Tyler vysvětluje, že v jednotlivých kmenech amazonských indiánů se běžně vyskytuje osoba ostatními uznávaná jako „vykladač snů“. Tento příslušník komunity využívá své zvláštní nadání ve prospěch ostatních tím, že nastíní význam jednotlivých snů i jak mohou ovlivnit život celého společenství. Takto dochází doslova k propletení snové a bdělé reality. Vlastně pro přírodní národy neexistuje uvedený „dualismus“ v pojetí skutečnosti. Oni spíš vnímají různé vrstvy jedné reality. Jak vysvětluje Tyler:

„Freud věřil, že sny představují pojítko s individuálním nevědomím jednotlivce. Lidé Kichwa vidí sny jinak. Vnímají je jako vhledy do kolektivního nevědomí a zároveň do domény duchů pralesa. Sny jim přinášejí praktické vědění ze sfér mimo tu naši. Pro západního člověka je těžké plně uchopit pojetí snů lidu Kichwa. V jeho centru stojí přesvědčení, že sny jednotlivce jsou často vplétané do širších událostí, do většího příběhu celku. Pokud například Maria snila o bouřce a Ricardo zase o želvě vycházející z řeky, kombinace těchto dvou snů může naznačovat, že Watusa (aguti, obrovský potkan) bude za soumraku chodit po vrcholcích kopců. Nikdy jsem úplně nepřišel na interpretační logiku těchto asociací. Ale členové rodiny si jí byli vždycky jistí, jako by ji vyčítali ze slovníku. Pokud někdo ve snu viděl zdvíhající se vody řeky, mohlo to znamenat příchod návštěvníka do vesnice nebo také předzvěst, že někdo onemocní. Jiné sny představovaly vodítka, kde lovit určitá zvířata či varování, že je někdo v nebezpečí.“

Metoda Natural Dreamwork nás vybízí, abychom se soustředili na emoce, které ve snech pociťujeme, a nebránili se jim, naopak, měli bychom jim vycházet vstříc.

Uvedený přístup – nazvěme ho interpretační – je pro nás zcela intuitivní volbou, když nad snem uvažujeme. „Co ten sen asi znamená?“ je obvyklá otázka, která většinu z nás napadne, když se vzbudíme a v mysli nám utkví vzpomínka na zajímavý sen.  Kromě Sigmunda Freuda tento interpretační přístup ke snům dokonale využíval C. G. Jung, ale s jinými důsledky. Rovněž se jím detailně zabýval i Stanislav Grof při snaze lépe porozumět vizím svých pacientů během holotropních stavů vědomí.

Mě vždycky odrazovala velká náročnost, kterou interpretační přístup ke snům klade na znalosti z psychologie, mytologie, kulturních symbolů atd. Navíc jeden symbol se může obvykle vykládat několika způsoby. Tak třeba had ve snu může znamenat tak tucet různých věcí, dobrých i špatných. Jak si z nich vybrat?

Co když existuje i jiný, snáze uchopitelný přístup ke snům?

Metoda přirozené práce se sny (Natural Dreamwork) spisovatele a terapeuta Rodgera Kamenetze je mnohem lépe uchopitelná pro kohokoliv, kdo má zájem ještě dnes začít se svými sny pracovat. „Zapomeňte na výklad snů,“ říká Rodger, „začněte s nimi raději přirozeně pracovat. Tak objevíte způsob, jak se napojit na nejhlubší potřeby své duše.“

Přirozená práce se sny: (po)rozumění snům je proces

Metoda přirozené práce se sny se nezaměřuje na výklad konkrétního snu. V centru jejího zájmu stojí kontinuální práce s emocemi a emočně podbarvenými obrazy, které sny přinášejí. R. Kamenetz píše o třech darech snů: odhalují bolest, odrážejí stav naší duše a umožňují nám prozkoumat její hlubiny.

Interpretace snů je něco definitivního – pokud se mi přisnilo A, pak to nejspíš znamená B anebo C. Naproti tomu metoda Natural Dreamwork se snaží nasměrovat naši pozornost více na proces – bavíme se o dlouhodobé práci se sny. Tedy důležitější než snaha získat jednorázový interpretační výsledek snu je dlouhodobá cesta do hlubin duše. Postupný proces odhalování jejích vrstev. Samotný R. Kamenetz odpovídá na otázku, zda pomáhá svým klientům s výkladem snů, „Ne“ a obvykle dodává: „Já jejich sny přivádím k životu.“

Metoda Natural Dreamwork nás vybízí, abychom se soustředili na emoce, které ve snech pociťujeme, a nebránili se jim, naopak, měli bychom jim vycházet vstříc. Zároveň bychom měli věnovat pozornost důležitým, emočně nabytým setkáním ve snech. Můžou to být setkání s lidmi, zvířaty, rostlinami atd.

Sny obsahují všechny náročné, často potlačované emoce: smutek, strach, osamělost, nejistotu. Čelit ve snu těmto emocím může být zprvu velmi nepříjemné. Vždyť během dne často náš první instinkt velí rychle se od těchto náročných emocí odvracet. Přínosy práce s emocemi ve snech můžou být ohromující. Čím více se totiž (ve snech) cvičíme být v náročných emocích a neutíkat od nich, tím lépe jsme připraveni jim čelit v bdělém stavu.

Potlačováním emocí se obíráme o příležitost rozvinout sebevědomí, že dokážeme zvládnout bolest.

Tamara Lewit

Metoda Natural Dreamwork

Metoda Natural Dreamwork nás vybízí, abychom věnovali ve snech pozornost důležitým, emočně nabytým setkáním ve snech. Můžou to být setkání s lidmi, zvířaty, rostlinami.

Rodger Kamenetz tvrdí, že přirozená práce se sny vždy vede k vytváření hlubšího a bohatšího niterního světa. Některé důsledky takové změny jsou překvapivé. Třeba zjistíme, že si dokážeme lépe vychutnat a docenit umělecká díla. V jiných případech může zase práce se sny nastartovat velkou transformaci v různých oblastech života. Postupně – jak sbíráme zrníčka emocí a setkání z mnohých snů – přicházejí i vhledy o pravdivém stavu našeho nitra. Může se zlepšit náš vnitřní dialog o našich potřebách.

Sny jsou silný přírodní lék. Přesto nemáš jinou možnost než je užívat 5 nebo 6krát za noc.

Rodger Kamenetz

Jak přirozeně pracovat se sny

Práce se sny není zas tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Za první, ten kdo se sny zabývá, jistě ví, že cítit něco konkrétního ve snu není pravidlem. Často jsou naše sny spíše jakousi směsicí obrazů, fragmentů barev a slov. Jsou příliš nepřehledné na to, abychom se jimi vůbec mohli podrobněji zabývat, natožpak z nich vytáhnout konkrétní emoce. Za druhé, je nutno si sen (a jeho emoce) dobře zapamatovat. To samo o sobě vyžaduje pravidelný trénink.

Základním předpokladem pro přirozenou práci se sny je tedy cizelovat dovednost co nejlépe si zapamatovat sny.  Dobrou zprávou je, že dle spánkové vědy zdraví dospělý člověk sní čtyři až pětkrát během noci. Snění můžou negativně ovlivnit různé prášky ale to je už pro jinou diskusi.  Horší zprávou je, že si většina z nás své sny obvykle nezapamatuje. Je to zcela přirozené. Může za to hlavně skok, který překonává mozek po přechodu ze spánkového do bdělého stavu po probuzení. Ve spánku totiž mozek funguje v úplně jiném režimu (více o tom ve skvělé knížce Proč spíme).

Jak si pravidelně zapamatovat sny

Klíčem je motivace. Pokud se totiž sny zabýváš třeba 5 minut měsíčně chvilku poté, co se ti náhodou vybavil zajímavý sen, nemůžeš ani očekávat valné výsledky. Naopak, pokud začneš sny a jejich význam pro svůj život více doceňovat, je mnohem vyšší pravděpodobnost, že si je budeš více pamatovat.

Dalším neméně důležitým předpokladem je kvalitní a dostatečně dlouhý spánek s několika REM fázemi. Jenom během této fáze totiž lidé sní. Pokud nemáte dostatečně hluboký REM spánek, nemůžete mít ani sny.

Nejvíce doporučovanou technikou pro lepší vyvolání snů je vedení deníku snů. Deník snů je vhodné mít při posteli. Zapsání snů je ideální udělat ihned po probuzení, jelikož později si už většinou sny nebudeme pamatovat. Ihned nás totiž zahltí realita bdělého světa. Je to podobné jako s pozorováním hvězd – ideální je pozorovat noční oblohu v klidu a mimo světelné znečištění města.

Závěr

Zkuste na chvíli přestat na své sny nahlížet přes univerzální teorie. Pokuste se je vidět takové, jaké jsou. Učte se chodit v jejich terénu. Cesta krajinou snů totiž tak trochu připomíná dobrodružné putování divokou přírodou. V pralese můžeš narazit na všechno možné – od léčivých rostlin po jedovaté žáby či tvory budící strach. Podobné je to i ve snu. Snová krajina je stejně jako přírodní divočina nevyzpytatelná, plná tajemných zákoutí, ale i slepých odboček. Takový opak uspořádaného trávníku před domem. Zprvu je těžké se v ní vůbec zorientovat. Přesto, když to začneme zkoušet, čeká nás velice obohacující forma osobního rozvoje a terapie.

Doporučujeme

  • Více o metodě přirozené práce se sny najdete na oficiálních stránkách Natural Dreamwork.
  • O souvisejícím fenoménu lucidního snění, kdy snící ví, že sní, a umí sny částečně ovlivňovat, jsme psali v jiném článku na našem blogu.
  • Na dlouhé zimné večery doporučujeme knížku Proč spíme, kde si můžete přečíst o nejnovějších vědeckých poznatcích o spánku a snech.

A co tvoje zkušenosti se sny?

Měl jsi nějaký sen, který tě pobídl něco v životě změnit? Nebo tentýž sen, který se pravidelně vracel? Umíš si dobře vybavit emoce ze svých snů? Sdílej své zkušenosti se sny pod tímto článkem nebo pod facebookovým postem tohoto článku.

/
Přečteno 706 x

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *