Binaurální beaty: jak funguje zvuková technologie budoucnosti na rozvoj síly mysli (a 6 rad, jak z ní vytěžit co nejvíce)

Publikováno uživatelem

Meditace a relaxace za poslechu binaurálních beatů se ve světě rychle stává trendem. A není divu. Binaurální beaty jsou fascinujícím příkladem propojení vědy, moderních technologií Západu a východních technik kultivace mysli. Jste připraveni surfovat na svých mozkových vlnách? Jeden z nejvlivnějších a nejcitovanějších myslitelů současnosti, Ken Wilber, shrnul potenciál binaurálních beatů takto:

Již dnes existuje technologie, kterou lze využít pro pozdvihnutí vědomí Lidstva. Jmenuje se binaurální beaty.

Věda binaurálních beatů a naše mysl

Koncept mozkových vln je klíčovým pro pochopení potenciálu pravidelného využívání binaurálních beatů pro naše zdraví. Stejně jako třeba elektrozařízení, tak i lidský mozek dokáže vykonávat svou činnost v různých frekvencích. Tyto frekvence označujeme jako mozkové vlny a měříme je (např. s pomocí EEG přístroje) v jednotkách – Hertzech (Hz). Existuje přibližně 50 různých druhů mozkových vln, přičemž každému z nich odpovídá určitý specifický duševní a fyzický stav. Pro pochopení potenciálu binaurálních beatů ale stačí, když se seznámíte se 4 druhy mozkových vln:

FILTRUJ VODU BEZ PLASTŮ

s Binchio aktivním uhlím špičkové kvality, které absorbuje z vody chlór a další nečistoty. Udělej další krůček pro zdravější planetu.

Zjistit více

Beta vlny: 14–40 Hz, stav bdělosti a racionálního uvažování

Mozek je v „normálním“, bdělém stavu, jenž nám umožňuje praktické fungování v tom, co lze označit jako „běžná každodenní realita“. V této frekvenci probíhají naše běžné kognitivní aktivity – např. když pracujeme, řešíme různé problémy nebo aktivně konverzujeme. Ve vyšších frekvencích hladiny beta se ale objevují i potenciálně nezdravé emoční stavy jako pocity úzkosti, separace a také známé rozpoložení „Bojuj, nebo uteč!“ spouštěcí stresové reakce v organismu. Když ale meditujeme, dostavuje se přirozeně uvolnění a náš mozek začíná fungovat v nižších frekvencích, které vědci označují jako hladina alfa.

Alfa vlny: 8–14 Hz, stav hluboké relaxace

Hladina alfa je spojena s pocitem celkového uvolnění, relaxace a také zvýšeným uvolňováním „hormonu štěstí“ – serotoninu. Co je ale ještě zajímavější – experimentální studie potvrzují, že fungování v hladině alfa přináší i další benefity. V této zóně k nám přichází inspirace. V alfě jsme přirozeně tvořivější. Rovněž skvěle probíhá proces tzv. super-učení (superlearning). Někteří jednotlivci také zažívají větší napojení na svou intuici. Alfa hladina je i léčivou hladinou – „fungování na těchto vlnách“ spouští léčivé mechanismy v našem organismu.

Čím častěji meditujete, tím větší je pravděpodobnost, že se váš mozek dostane do hladiny alfa a bude v ní určitou dobu fungovat.

Během skutečně hluboké meditace se váš mozek může také dostat do hladiny théta.

mysl meditace

Již dnes existuje technologie, kterou lze využít pro pozdvihnutí vědomí Lidstva. Jmenuje se binaurální beaty.

Théta vlny: 4–8 Hz, stav hluboké meditace a snění

V hladině théta se náš mozek nachází například ve fázi hlubokého spánku, v němž sníme (tzv. REM fáze). Vítejte v říši snů a podvědomí. Do této hladiny obvykle vklouzneme z alfy a pak pokračujeme do hluboké bezesné delty (viz níž). Do hladiny théta ale vede i záměrná cesta – dá se sem dostat v hluboké meditaci (tzv. „tibetský stav vědomí“) nebo v navozeném transu, jak to znají domorodé kultury. Říká se, že mystické pocity jednoty a propojení se světem se dostavují právě v hladině théta. V hladině théta se otevírají silné možnosti pro navázání kontaktu s nevědomou částí naší psychiky, například prostřednictvím lucidních snů, intuitivních vhledů, záblesků inspirace. Rovněž vzniká prostor pro zpracování emočního materiálu a odbourání emočních bloků. Jenom nepatrná mozková aktivita se pojí s hladinou delta.

Delta vlny: 1–4 Hz

V této frekvenci probíhá bezesný spánek. Absentuje jakékoliv uvědomování si fyzického těla a mysli. Říká se, že ti nejzkušenější mistři meditace se umí v deltě „oprostit od všeho“ a napojit na kolektivní nevědomí neboli kolektivní mysl světa. Junger Mann hört über Kopfhörer Musik

Jak jste si jistě všimli, především pobyt v hladině alfa a théta otevírá obrovský potenciál pro zlepšení kvality našeho života. Je vhodné podotknout, že náš mozek se v těchto hladinách (a vlastně ve všech hladinách) ocitá každý den. Znáte ten příjemný stav těsně před usnutím anebo těsně před plným probuzením? To se nacházíte v hladině alfa. Pak se probudíte a jste po většinu času v hladině beta. Poté, co usnete, se ocitáte střídavě v hladinách théta a delta.

Proč se tedy „obtěžovat“ s navozováním takové nebo makové vlnové délky, když jsme v hladině alfa nebo théta denně tak jako tak? To je otázka za milión. Tady je odpověď: Protože pobyt v hladině alfa nebo théta během meditace má jednu zásadní kvalitu navíc – jsme plně vědomí. A to je obrovská výhoda, protože můžeme se svou myslí pracovat tak, jak chceme. Můžeme vizualizovat úspěch. Můžeme osvobodit naši mysl od škodlivých programů. Můžeme se léčit. Můžeme odbourávat své emoční bloky. Otevírá se nám prostor pro kreativitu.

Při poslouchání binaurálních beatů se prostřednictvím sluchátek do našich uší dostávají dva tóny odlišné vlnové délky (jeden z jednoho sluchátka, druhý z druhého). A tady přichází akustická věda. Již v roce 1839 německý badatel Heinrich Wilhelm Dove vypozoroval, že když je lidský mozek vystaven dvěma odlišným frekvencím, interpretuje je jako jeden konzistentní zvuk – dnes nazývaný „binaurální beat“. Výsledná frekvence, kterou vytvoří náš mozek, je pokaždé matematickým rozdílem frekvencí dvou tónů – tónu, jenž proudí do našeho levého ucha, a tónu, jenž se dostává do našeho pravého ucha. Například: Dostává-li se do našeho pravého ucha tón s frekvencí 100 Hz a do levého ucha zase tón s frekvencí 105 Hz, mozkové vlny začnou vibrovat na délce rozdílů těchto dvou signálů – ano, na délce 5 Hz.

Jak binaurální beaty fungují?

Možná už tušíte, v čem je ta velká výhra. S pomocí binaurálních beatů můžeme náš mozek lehce dostat přesně tam, kde ho chceme mít. Můžeme ho doslova vyladit do stavů, které jsou pro nás vysoce prospěšné – hluboce léčivých meditativních stavů, např. stavů relaxace, stavů vysoké produktivity anebo kreativity. Tak si třeba představte, že máte za sebou těžký den v práci. Těžce dosednete nebo spíš dolehnete na gauč a pociťujete celkové přetížení. Nejvyšší čas nasadit sluchátka a pustit binaurální beaty s frekvencí théta (viz níž). Váš mozek se přirozeně dostane do stavů zpomalené aktivity. Výsledek? Mysl se vám bez větší námahy zklidní. Ani nevíte jak, a už relaxujete tím nejlepším způsobem pro vaše tělo i mysl.

binauralní beaty

S pomocí binaurálních beatů můžeme náš mozek vyladit do stavů, které jsou pro nás vysoce prospěšné – hluboce léčivých meditativních stavů, např. stavů relaxace, stavů vysoké produktivity anebo kreativity.

Kdo dnes poslouchá binaurální beaty?

Binaurální beaty dnes s oblibou využívají pro meditaci terapeuti, psychoterapeuti, nadšenci pravidelné meditace a vlastně prakticky kdokoliv další, kdo touží harmonizovat své tělo i mysl, zbavit se emoční zátěže, limitujících přesvědčení (t. j. programů nebo zažitých vzorců chování) nebo jednoduše se uvolnit. Binaurální beaty rovněž využívají kreativní lidé pro lepší povzbuzení své tvořivosti. A výjimkou není ani poslouchání binaurálních beatů s cílem posilnit koncentraci a produktivitu v práci.

6 způsobů, jak z poslouchání binaurálních beatů vytěžit co nejvíce

1. S binaurálními beaty v uších relaxujte.

Chcete-li docílit toho, aby binaurální beaty měly blahodárný vliv na vaše zdraví, pak je určitě neposlouchejte během uklízení WC nebo přípravy večeře. Jinými slovy, binaurální beaty fungují nejlépe tehdy, pokud si pro jejich poslouchání vyhradíte plnou pozornost. Zvykněte si z jejich poslouchání udělat pohodu. Pohodlně se usaďte nebo si lehněte. Začněte zhluboka dýchat. Uvolněte se a snažte se pro změnu jenom být. Až pak stiskněte „play“.

binaural beats2. Propojujte binaurální beaty s meditací a tvořivou vizualizací.

Meditace není to samé, co relaxace. Meditace je intenzivním tréninkem mysli s využitím různých metod a technik (mindfulness, tvořivá vizualizace, vipassana atd.). S využitím binaurálních beatů se vaše meditační praxe může rychle dostat na zcela novou úroveň. Proč? (Správně zvolené) binaurální beaty pomáhají dostat váš mozek na potřebnou úroveň bdělé koncentrace nebo hlubokého uvolnění v závislosti na tom, co je vaším cílem při meditaci nebo vizualizaci (např. harmonizace, vizualizace vašich cílů, pozorování těla atd.).

Některé binaurální skladby jsou vynikajícím nástrojem pro léčivou meditaci. Jiné zase skvěle stimulují ke kreativitě, a tudíž se hodí pro kreativní vizualizaci (můžete si vizualizovat cokoliv pozitivního, co chcete, aby se ve vašem životě objevilo – příznivé okolnosti, lidé, zážitky, hojnost, zdraví atd.).

3. Udělejte si z poslouchání binaurálních beatů návyk.

Poslouchání binaurálních beatů je způsobem meditace. Tudíž platí to samé, co v případě meditace, pokud jde o pozitivní přínosy této techniky pro náš život – ty se neprojeví okamžitě, nýbrž až po určité době pravidelné praxe. Neříkám, že byste měli mít sluchadla na uších dlouhé hodiny každý den… Úplně postačí, pokud si několikrát do týdne najdete čas na meditaci s poslechem binaurálních beatů.

4. Snažte se kontrolovat své myšlenky.

Během poslouchání binaurálních beatů by vaše mysl neměla být převálcovaná proudem náhodných myšlenek. Jednou variantou je, že se pokusíte na chvíli jenom být a omezit tok myšlenek na minimum. Druhou možností je, že si cíleně vyberete myšlenky, které ve vaší mysli vytvoří ideální prostředí pro projevení pozitivních emocí a obrazů, jako například uvolnění, inspirace, vitalita, vděčnost, radost atd.

5. Testujte různé skladby binaurálních beatů.

Nebojte se experimentovat. Čím více různých skladeb vyzkoušíte, tím více vás bude meditace nebo relaxace s binaurálními beaty bavit. Hlavně na začátku je dobré, pokud si nashromáždíte ve své knihovně skladby pro různé příležitosti. Při výběru skladby se řiďte svou intuicí, denní dobou (viz níže) a momentální náladou. Mějte na paměti, že vaše relaxační praxe s využitím binaurálních beatů má být osvěžující a zábavná, nikoli nudná a monotónní. Hudební nahrávky světové kvality binaurálních beatů naleznete v našem Marketu.

6. Přizpůsobujte binaurální beaty denní době.

Velice vhodné je také přizpůsobit výběr binaurální skladby denní době. Večer se hodí třeba relaxační a uvolňující skladby. Ráno zase můžete vyzkoušet skladby, které vaši mysl nabijí energií a kreativitou.

Závěr

Věříte v sílu mysli? Věříte, že záměrná a systematická práce s myslí vede k uvolnění obrovského potenciálu v životě – léčivého, tvořivého, transformačního? Pak je technologie binaurálních beatů přesně pro vás. Nečekejte a vyzkoušejte si beaty štěstí! Jsme prakticky první generací, která má možnost využít nejnovější akustické technologie při rozvoji svého uvědomění. Tak do toho! Objevujte v našem Marketu free hudební nahrávky využívající technologii binaurálních beatů od americké průkopnické společnosti iAwake Technologies, které jsou doslova revolučním nástrojem pro rozvoj síly mysli. Již brzo se můžete těšit na podrobnější článek o naší spolupráci s iAwake, kde se dozvíte, jak byla celá technologie vyvinuta a jaké s ní máme zkušenosti.

/
Přečteno 13 428 x

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *