Spiritualita v akci

spirit v akci

Máš pocit, že dokážeš svým podnikavým přístupem hodně věcí kolem sebe ovlivnit a změnit k lepšímu?

  • Záleží Ti na tom, abys jednal vždy v souladu s přírodními zákony a s respektem k naší planetě?
  • Máš projekt, který přetváří Tvou komunitu na lepší a zdravější místo?

Potom hledáme právě Tebe. A toužíme přinést na Spiritual-Planet právě Tvůj příběh. Chceme vystřelit právě Tvůj aktivní přístup do povědomí široké komunity. Proč…???

Protože přinášíme takové příběhy, které mají potenciál inspirovat jiné lidi k rozvoji vědomí a následně k akci.

My ze Spiritual-Planet věříme, že množství společensky nejprospěšnějších inovací vzniká a bude vznikat především jako výsledek akcí podnikavých jednotlivců a malých firem (a nikoli velkých těžkopádných organizací).Proto nás vůbec nelákají projekty protlačené do povědomí veřejnosti jenom díky síle korporátního lobbingu a marketingu.

Jaké projekty nás tedy zajímají?

Zajímají nás projekty, za kterými se skrývají inspirativní příběhy. Příběhy jednotlivců, kteří chtěli docílit pozitivní posun v  myšlení společnosti.

Zajímají nás zejména takové projekty, které kreativně řeší globální problémy na lokální úrovni.

Zajímají nás projekty, jež mají rovněž svůj spirituální (neboli vyšší) rozměr, tedy takové projekty, které jsou vystavěny na vyvážené kombinaci zisku, pocitu propojení a myšlenky trvale udržitelného rozvoje.

Věříme totiž, že právě takové projekty skutečně revitalizují ekonomiku! A přesně takové projekty tato společnost teď potřebuje víc než kdykoliv předtím.

Tyto projekty nazývame Kulturní inovace.

Zajímají nás projekty, jež mají rovněž svůj spirituální (neboli vyšší) rozměr, tedy takové projekty, které jsou vystavěny na vyvážené kombinaci zisku a myšlenky trvale udržitelného rozvoje.

 Kulturní inovace

  • Kulturní inovace jsou projevem spirituality jednotlivce v akci.
  • Jsou přesvědčivými důkazy toho, že osobní rozvoj člověka nekončí odchodem z motivačního semináře nebo dočtením inspirativní knihy.
  • Vnitřní bohatství, které nasbíráme na naší Cestě revitalizace, má skutečnou hodnotu jen tehdy, když se naplno projeví i NAVENEK – v našich akcích.
  • Nabyté vnitřní bohatství dokážeme mnohonásobně zúročit ve prospěch svých komunit. To je životní filozofie, jež má potenciál sjednocovat, to je ta pravá Spiritualita v akci!

 Spiritualita v akci, to je:

 Rozvoj vědomí > Kreativní řešení > Aktivní jednání > Kulturní inovace.

 Patříš i Ty mezi podnikavce, kteří se skutečně řídí principem „Think globally, act locally“? Pokoušíš se přetavovat spiritualitu do každodenní reality svého jednání a podnikání?

Nenechávej si svůj příběh jenom pro sebe! Společně můžeme ukázat, že lze měnit i zaběhnuté ekonomické praktiky a posunout hranice stanovené konvencemi.

TAK NÁM DEJ O SOBĚ VĚDET

A možná ještě nemáš svůj vlastní projekt, ale vize kulturních inovací Tě zaujala. Jestli se chceš o této vizi dozvědět víc, pokračuj ještě chvíli ve čtení…

V čem je vize kulturních inovací jedinečná?

Technologických inovací vzniká každý den tolik, kolik vyroste hub po dešti. My jsme se rozhodli hledat jiné projevy podnikatelské kreativity v naší společnosti. Projevy jemnější kreativity, inspirované přírodou a jejími zákony.

ID:61829345

Kulturní inovace jsou často míň „high-tech“. Jsou ale nesmírně důležité, protože revitalizují naše komunity a ekonomiky. Věříme, že v moderních společnostech postupně nabírá na síle nový přístup mladých lidí k prožívání života.

Množství mladých lidí si začíná intuitivně uvědomovat, že právě oni jsou tou zlomovou generací, která ponese rozhodující odpovědnost za vytvoření takové podoby svých komunit, jež definitivně určí jejich další vývoj pro mnoho následujících generací.

Toto poznání je zavazuje, ale současně jim dodává sílu a chuť něco podniknout. Proto hledají způsoby, jak růst, jak být užitečný, kreativní a nakonec – jak přinést ozdravující změny. Vědí, že právě naše generace se ocitla tváří v tvář globálním výzvám, jejichž řešení jsme až doposud mohli pořád odkládat o dalších deset let.

Nyní již nemůžeme.

zapad slnka

Množství mladých lidí si začíná intuitivně uvědomovat, že právě oni jsou tou zlomovou generací, která ponese rozhodující odpovědnost za vytvoření takové podoby svých komunit, jež definitivně určí jejich další vývoj pro mnoho následujících generací.

Právě proto všichni potřebujeme inspiraci od takových podnikatelů, kteří přinášejí nové vzorce jednání, nová řešení a čerstvý závan do ekonomiky. Spiritual-Planet si v sekci Spiritualita v akci klade za úkol prezentovat inovativní projekty, které mají potenciál revitalizovat ekonomiku a jít pozitivním příkladem celé společnosti.

Věříme, že tím nakonec probudíme i Tvoji kreativitu. Že probudíme nápady, které jistě dřímají i v Tvé mysli.

Nezapomínej ale na jednu věc.

S kulturními inovacemi přicházejí lidé, kteří nejsou o nic chytřejší, než jsi Ty sám…

Stačí se jenom inspirovat a co nevidět můžeš i Ty napsat svůj vlastní příběh Spirituality v akci.

Toužíš taky promítnout svou spiritualitu do akce a přispět k vizi kulturních inovací?

zemegula

Jako člen komunity můžeš poznat podobně smýšlející lidi, kteří již dospěli nebo chtějí dospět k pocitu hlubšího propojení s okolním světem.

Pak Tě rádi uvítáme v naší komunitě.

PŘIDEJ SE K NÁM

  • Jako člen komunity můžeš poznat podobně smýšlející lidi, kteří již dospěli nebo chtějí dospět k pocitu hlubšího propojení s okolním světem.
  • Pocit hlubšího propojení se vším kolem nás Tě určitě přivede k novým ideám, inovativním řešením a pak i k akci.
  • Už nebudeš chtít jenom sledovat osudy jiných podnikavců, jež odvážně využívají své vnitřní bohatství a energii pro vylepšování svých komunit.
  • Sám budeš tím podnikavcem, který vyrazil do vlastní akce!

Budeš společně s námi vracet duši ekonomice.